Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Øvrige projekter

EU FireStat: Closing data gaps and  paving the way for pan-European Fire Safety Effort

EU FireStat: Closing data gaps and paving the way for pan-European Fire Safety Effort

DBI deltager i et nyt projekt, der skal skabe en samlet brandstatistik for alle EU-lande. Statistikken kan på sigt være med til at forbedre brandsikkerheden i hele Europa.
Projektansvarlig
Friedrich Grone
Brandundersøger

Projektet løb fra: juli 2020 og frem til januar 2022 Læs mere
Balancering af smarthed og pålidelighed i integrerede bygningsinstallationer

Balancering af smarthed og pålidelighed i integrerede bygningsinstallationer

Denne erhvervspostdoc udføres i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet. Projektets formål er at undersøge sikkerheds- og sikringsrelaterede risici i intelligente bygningsinstallationer.
Projektansvarlig
Hannah Rosenqvist
Risk Management Advisor M.Sc. in Risk Management and Safety Engineering

Projektet løb fra: 1. marts 2019 til 1. marts 2021 Læs mere
Fremtidens cybersikkerhed

Fremtidens cybersikkerhed

DBI vil sammen med en række partere være med til at sikre fremtidens konkurrenceparameter IT Sikkerhed. Projektet vil styrke Danmark som foregangsland for cybersikkerhed og privacy, og være med til at højne sikkerheden i virksomheder gennem fokus på en brugerrettet indsats.
Projektet løb fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Terrorsikring af bygninger og byrum

Terrorsikring af bygninger og byrum

DBI vil udvikle og tilbyde en digital risikostyringsplatform, der hjælper danske bygherrer, rådgivere, arkitekter og entreprenører med at optimere brug og indkøb af fysiske terrorsikringsløsninger til byrum og bygninger.
Projektansvarlig
Karin Castro
Funktionsleder

Projektet løb fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Styrkelse af dansk IoT-sikkerhed

Styrkelse af dansk IoT-sikkerhed

IoT-sikkerhed er en stigende udfordring for alle virksomheder, der bruger IoT i infrastruktur og produkter. Det er derfor vigtigt, at danske virksomheder har kompetencerne til at kunne vælge sikre IoT-løsninger, og at danske producenter har kompetencerne til at udvikle og producere sikre IoT-produkter. Det er vigtigt at opretholde det brand omkring kvalitet, som danske produktionsvirksomheder generelt har.
Projektet løb fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Nye brandtekniske testmetoder, standarder og vejledninger

Nye brandtekniske testmetoder, standarder og vejledninger

DBI vil give producenter bedre adgang til brandtest og certificering af eksempelvis maling, facader, branddøre og kanaler (ventilation). Arkitekter og rådgivere får bedre redskaber til at udføre brandteknisk design og tilsyn.
Projektansvarlig
Carsten Damgaard
Forskningsdirektør

Projektet løb fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Brandteknisk vurdering af bygningsdele

Brandteknisk vurdering af bygningsdele

DBI udvikler en transparent metode og ydelse for brandteknisk vurdering. Den gør det enklere at få nye og innovative bygningsdele godkendt til konkret anvendelse og at sikre brandsikkerheden i bygninger i brandklasse 4.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Head of Building Design

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Brandtest og modellering af materialeegenskaber

Brandtest og modellering af materialeegenskaber

DBI vil udvide materialeforståelsen og undersøge sammenhængen mellem materialesammensætning og brandtekniske egenskaber for at udvikle rådgivning baseret på mikroskalatest og modellering, der kvalificerer SMV’ers materialevalg tidligt i udviklingen.
Projektansvarlig
Dan H. Lauridsen
Lead Technical Consultant

Telefon: 23 35 50 44
E-mail: dhl@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Digital tryghed

Dislocating Promises

How Digitization Organizes and How Organizations Digitize in Fire Safety

Projektet udføres i samarbejde med Afdeling for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet, samt med Institut for Antropologi, Københavns Universitet.
Projektansvarlig
Mette Marie V. Karsten
Faglig ansvarlig

Projektet løb fra: 1. april 2017 til 31. marts 2020 Læs mere
Femern SafetyLab

Femern SafetyLab - virtuelt miljø til træning samt test af sikkerhedsprodukter

Projektet skal gennem virtuelle modeller og simulering give danske virksomheder og beredskaber bedre mulighed for at teste og demonstrere sikkerhedsteknologi samt træne bl.a. indsats. Målet er at spare tid, penge og ressourcer, når vi bygger nye komplekse og kritiske bygninger eller anlægger ny infrastruktur.
Projektet løb fra: 2017 til 2020 Læs mere
Træ og Ild i Arkitekturen, et Argument for Adfærdsmaterialisme

Træ og Ild i Arkitekturen,
et Argument for Adfærdsmaterialisme

Erhvervs PhD'en er en udforskning af træ som materiale.
Projektet løb fra: 1. august 2015 til 23. april 2019 Læs mere
Dokumenteret brandsikkerhed

Dokumenteret brandsikkerhed

DBI vil udvikle og styrke den teknologiske infrastruktur og de teknologiske serviceydelser til dokumentation af brandsikkerhed og brandsikkert design af komponenter og systemer til brug i bygninger eller skibe. Formålet er at give danske virksomheder nem adgang til såvel den nyeste viden om brandsikkert design som brandprøvninger, der kan dokumentere, at de stillede myndighedskrav er overholdt.
Projektansvarlig
Carsten Damgaard
Forskningsdirektør

Projektet løb fra: 1. januar 2016 til 31. december 2018. Læs mere
Beslutningsstøtte til nem digital projektering af brandsikkerhed

Beslutningsstøtte til nem digital projektering af brandsikkerhed

Formålet er at bidrage til at øge byggeriets produktivitet gennem en digitalisering af processerne i forbindelse med projektering af brandsikring. Dette er i fokus for såvel virksomheder som organisationer og myndigheder. I dag er projekterende virksomheder ofte nødt til at inddrage dyr og tidskrævende ekstern ekspertviden.
Projektansvarlig
Claus Langhoff
Projektleder, forskning- og udvikling, Arkitekt

Projektet løb fra: 1. januar 2016 til 31. december 2018 Læs mere
Kursus: cybersikkerhed og social engineering

Kursus: cybersikkerhed og social engineering

Projektet er et samarbejde mellem DBI og KEA om udviklingen af to kurser i cybersikkerhed. Indholdet vil spænde fra de menneskelige faktorer i Social Engineering, til fysisk sikkerhed med elektronisk overvågning, lås og alarmer på døre.
Projektansvarlig
Sarah Fabricius
UX Designer

Projektet løb fra: 1. januar 2017 til 31. december 2018 Læs mere
Network for special detection of fires

Netværk for specialdetektering af brand

I dette projekt samarbejder DBI med Maskinmesterskolerne i København, Århus og Fredericia om at skabe et netværk som involverer uddannelse, GTS og erhverv. Formålet er at dele viden, behov og afføde innovation til fremtidens specialdetektorer.
Projektansvarlig
Aleksander Vangsgaard
Projektleder

Projektet løb fra: 1. januar 2017 til 31. december 2018 Læs mere
Dogana

DOGANA

Formålet med DOGANA-projektet er dels at definere organisationers sårbarhed over for Social Engineering (SE) og dels at reducere de risici, der er forbundet med Social Engineering.
Projektansvarlig
Lauge Vithner Jensen
Beredskabsrådgiver Pb. i beredskab, katastrofe- og risikomanagement Certified Prince2® Practitioner, PeopleCert

Projektet løb fra: 1. september 2015 til 31. august 2018 Læs mere
Improver udvikler retningslinjer og metoder, der skal gøre kritiske infrastrukturer mere resiliente i forbindelse med katastrofer.

IMPROVER

Projektet formål er at udvikle retningslinjer og metoder, der skal gøre kritiske infrastrukturer mere resiliente i forbindelse med katastrofer.
Projektet løb fra: 1. juni 2015 til 30. september 2018 Læs mere
Numerical modelling of facade systems in fire to assist certification testing

Numerical modelling of facade systems in fire to assist certification testing

Denne erhvervs postdoc udføres i samarbejde med Lund universitet. Projektets formål er at udvikle en numerisk model til at vurdere facade systemers performance ved brand.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Head of Building Design

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. juni 2017 til 31. maj 2018 Læs mere
Trailer cat

Trailer cat

Målet er at mindske omkostningerne på trailere med 50% og en CO2 reduktion på 70% per trailer. Derudover skal markedet analyseres og en business case skal udvikles. Dette vil give en god baggrund for forhandlinger mellem partnere, kunder, havne, skibsværfter, ministerier osv.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. april 2015 til 31. marts 2018 Læs mere
Fire Forecaster

Fire Forecaster

Formålet med dette projekt er at anvende begrebet kunstige neurale netværk og historiske brandtestdatasæt som inputparametre til at opbygge en forudsigelsesmodel til at definere brandmodstanden for et maritimt skot udsat for standardbrand fra den ene side.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Head of Building Design

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. februar 2017 til 1. februar 2018 Læs mere
Façade Fire Assessment Tool

FFAT

Formålet med FFAT-projektet (Façade Fire Assessment Tool) er at hjælpe producenterne med at overvinde de eksisterende lovgivningsmæssige barrierer for brandsikkerhed ved at lancere det første kommercielle værktøj til vurdering af facadeelementers potentiale for at opnå en europæisk og asiatisk certificeringstest.
Projektansvarlig
Aleksander Vangsgaard
Projektleder

Projektet løb fra: 1. december 2016 til 30. november 2017 Læs mere
Facade Testing

Facade Testing

Projektet dækker udviklingen af en ny testmetode for faser af brand med fokus på behovet for at reducere prøvningsskalaen samt at anvende præstationsbaserede vurderinger.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Head of Building Design

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. november 2016 til 1. november 2017 Læs mere
Fire detect

Fire detect

Fire Detects mål er at udvikle og teste et innovativt og sikkert branddetekteringssystem baseret på ny og avanceret laserteknologi. Systemet vil kunne identificere meget små temperaturstigninger på et meget tidligt stadie af en brand, hvilket giver en tidlig og pålidelig detektering af brand.
Projektansvarlig
Aleksander Vangsgaard
Projektleder

Projektet løb fra: 1. november 2014 til 31. oktober 2017 Læs mere
Røg og tox til søs

Røg og tox til søs

Projektets overordnede formål er at tilvejebringe et grundlag for en fremtidig dansk strategi for FRP-komponenter til skibsbyggeri. Dette opnås igennem dokumentation af eventuelle sikkerhedsrisici i forhold til godkendte FRP-produkters røgafgivelse. Hermed skal projektets resultater bidrage til at styrke brandsikkerheden på skibe med FRP-komponenter.
Projektansvarlig
Lene S. Kristensen
Civilingeniør

Telefon: 23 31 93 63
E-mail: lsk@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. august 2016 til 30. september 2017 Læs mere
Projekt Brandårsager

Projekt Brandårsager

Formålet med Projekt Brandårsager var at opnå bedre brandsikkerhed i private hjem. Projektet kortlagde det data, der registreres ved bygningsbrande af en række centrale aktører samt indsamlede viden, der ligger uden for registreringssystemerne om brandårsager og skadeslidtes risikoadfærd.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. oktober 2015 til 31. december 2016 Læs mere
Fire Tools

Fire Tools

Formålet med projektet var at skabe computersimuleringsværktøjer, metoder og modeller, der kan udnytte de traditionelle dyre og tidskrævende brandprøvninger optimalt.
Projektansvarlig
Dan H. Lauridsen
Lead Technical Consultant

Telefon: 23 35 50 44
E-mail: dhl@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. januar 2013 til 31. december 2016. Læs mere
InnoBYG Spireprojekt: Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

InnoBYG Spireprojekt: Brandpåvirkning af biobaserede facadesystemer

Projektets formål var at illustrere og dokumentere den kontekstafhængige brandsikkerhed for udvalgte facadesystemer med biobaserede materialer med henblik på at opnå et større anvendelsesområde.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Head of Building Design

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. januar 2016 til 31. december 2016. Læs mere
COMPASS

COMPASS

Formålet med COMPASS-projektet var at lette designprocessen for passagerskibe i letvægtskomposit for både værfter, leverandører og rederier. Derudover var det formålet at lette godkendelses-processen af civile fartøjer med letvægtskompositkomponenter.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. januar 2014 til 30. september 2016 Læs mere
InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer

InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer

InnoBYG Spireprojektet: ”Fortætning af byggeri ved anvendelse af lette byggesystemer med bærende bygningsdele af træ” har arbejdet med emnet gennem indhentning af viden fra eksterne indlægsholdere på, og ved at udarbejde et katalog af eksempler på fortætning af en eksisterende bygningsmasse.
Projektet løb fra: 1. januar 2015 til 31. december 2015. Læs mere
Social Engineering and Vulnerability Assessment Framework (SAVE)

Social Engineering and Vulnerability Assessment Framework (SAVE)

Formålet med projektet var at påvise, at Social Engineering er en trussel for den kritiske infrastruktur i Danmark og samtidig komme med anbefalinger til, hvordan man håndterer risikoen.
Projektansvarlig
Jesper Florin
Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII

Projektet løb fra: 1. juni 2015 til 31. december 2015 Læs mere
Styrket Sikringsteknisk infrastruktur

Styrket Sikringsteknisk infrastruktur

Formålet med projektet var at styrke den sikringstekniske infrastruktur i Danmark.
Projektansvarlig
Carsten Damgaard
Forskningsdirektør

Projektet løb fra: 1. januar 2013 til 31. december 2015 Læs mere
MAT - Risikovurdering af nye materialer

MAT - Risikovurdering af nye materialer

Projektet formål var at fremme introduktionen af nye materialer i byggebranchen og ’det blå Danmark’ uden at gå på kompromis med brandsikkerheden.
Projektansvarlig
Claus Langhoff
Projektleder, forskning- og udvikling, Arkitekt

Projektet løb fra: 1. januar 2013 til 31. december 2015. Læs mere
BIS - Brandteknisk innovationsstøtte

BIS - Brandteknisk innovationsstøtte

Formålet med projektet var at gøre førende brandteknisk viden og laboratoriefaciliteter tilgængelig for danske virksomheder.
Projektansvarlig
Carsten Damgaard
Forskningsdirektør

Projektet løb fra: 1. januar 2013 til 31. december 2015. Læs mere
SmokeSense

SmokeSense

Formålet med udviklingen af den nye sensorteknologi var at imødekomme behovet for at forbedre sensorernes reaktionstid og følsomhed og dermed reducere omkostninger og skader ved en brand.
Projektet løb fra: 1. september 2013 til 31. september 2015 Læs mere
Lightship

Lightship

Projektet formål var at skabe et overblik over og formidle den tilgængelige viden om kommercielt skibsbyggeri i FRP igennem en inddragelse af relevante aktører i den maritime værdikæde.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. april til 30. juni 2015. Læs mere
Disaster

Disaster

Projektets formål var at udvikle en datamodel for at hjælpe beredskaberne med at kommunikere bedre. Projektet fokuserede på symboler udvekslet på kort. For eksempel, kan symbolet for brand være forskellig fra land til land.
Projektet løb fra: 1. februar 2012 til 1. januar 2015 Læs mere
InnoBYG-projektet "Brand og byggematerialer”

InnoBYG-projektet "Brand og byggematerialer”

Projektet havde til formål at opbygge og formidle viden om, hvordan byggematerialer med svage brandtekniske egenskaber, fx plast og skummaterialer, kan blive anvendt under hensyn til brandsikkerhed i byggeriet.
Projektansvarlig
Anders Dragsted
Head of Building Design

Telefon: 51 80 01 39
E-mail: and@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. januar 2013 til 31. december 2013. Læs mere
SOS-projekt

SOS-projekt

Projektets formål var at udvikle forretning og vækst gennem IKT-baserede serviceydelser, samt at udbrede teknologierne og arbejdsformerne til andre brancher.
Projektansvarlig
Jesper Florin
Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII

Projektet løb fra: 1. januar 2011 til 31. december 2012 Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING