Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Brandtest og modellering af materialeegenskaber

DBI vil hjælpe byggevare- og materialeproducenter med at evaluere et produkts brandegenskaber tidligt i udviklingsprocessen, så valget af materialer i produktet sker på et bedre grundlag end i dag. Effekten for producenter bliver både en mere effektiv produktudvikling og produkter, som i højere grad er designet til at have bestemte brandtekniske egenskaber.

DBI vil udvikle mikroskalatest og rådgivningsværktøjer, som kan indikere vigtige brandtekniske faktorer såsom heat release rate, mass loss rate, termiske karakteristika og røgudvikling. For at kunne rådgive og anvende mikroskalatest til det vil DBI udvikle avancerede matematiske modeller, som kan bruges til at simulere brand- og materialeegenskaber. Det kræver, at DBI gennemfører et stort antal tests for at skabe det fornødne datagrundlag til at forske i og dokumentere sammenhængene mellem mikroskalatest og klassifikationstest (SBI).

DBI vil også udvikle en skaleret SBI-test (mini-SBI), som skal bruges til at dokumentere sammenhængen mellem de forskellige mikroskalatests og den langt dyrere SBI-test. Mini-SBI-testen vil have mange af de samme fysiske karakteristika som SBI-testen og kan dermed hurtigt og billigt give indikationer af, hvordan et produkt vil præstere i SBI-testen.

For at kunne rådgive producenter om fremtidens brandkrav vil DBI desuden opbygge kompetencer inden for toksisk røg og materialeældning, herunder alternativer til miljøskadelige brandhæmmere, for på sigt at påvirke standarder på området.

Brandtest og modellering af materialeegenskaber Projektet løb fra: 1. januar 2019 til 31. december 2020
Dan H. Lauridsen

Projektansvarlig
Dan H. Lauridsen
Lead Technical Consultant

Telefon: 23 35 50 44
E-mail: dhl@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING