Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Inspektioner
Hos DBI er vi akkrediteret til at foretage inspektion af de fleste former for brandanlæg. Vores inspektionsrapport omfatter fejl, mangler og afvigelser i forhold til relevante regler.

Derudover tilbyder vi en række forskellige inspektioner, hvor vi gennemgår brandsikkerheden i dit firma.

Håndtryk
DBI’s brandtekniske rådgivere kan sikre, at byggerier opfylder såvel beredskabs- som byggelovgivningen samtidig med, at særlige ønsker til arkitektur og design tilgodeses. DBI’s brandtekniske rådgivere er specialister i brandbeskyttelse og altid opdaterede på den nyeste viden. Vi har en bred vifte af ydelser, hvor vi tilbyder rådgivning i hele af spektret af brandteknisk sikkerhed.

Brandndersøgelser
DBI udfører uvildige brandtekniske undersøgelser. Vores konklusioner er objektive og veldokumenterede, og de regnes i retslig henseende som sagkyndigt udsagn. DBI tilbyder også projektbaserede undersøgelser, syn og skøn efter brande, laboratorieundersøgelser, forsøg og rekonstruktioner, samt brandanalyser.Brandtest
Skal I have foretaget en brandtest hos DBI mødes I med dialog, på den måde kan vi tilpasse den enkelte test efter det enkelte behov, derved sikrer vi at dit produkt lever op til standarder og klassificeringer. I DBI’s brandlaboratorium kan vi udføre både klassifikationstest og udviklingsprøver.

DBI’s brandteknikere har mange års erfaring med brandforebyggelse og overholdelse af krav og regler i både eksisterende og nyt byggeri. Vi hjælper virksomheder, offentlige institutioner og boligforeninger med at holde styr på brandsikkerheden. Det gør vi bl.a. ved at skabe overblik over, hvilke kontroller og vedligehold der skal udføres, hvem der må udføre dem, og med hvilken frekvens det skal ske.

Læs mere

Forskning og udvikling

DBI arbejder med forskning og udvikling inden for brand og sikring. Vi har et tæt samarbejde med virksomheder, samt danske og udenlandske universiteter.

Gennem vores forskningsprojekter sikrer vi, at vores ekspertise altid er opdateret og på forkant med den internationale udvikling.

Læs mere
Forskning og udvikling

Advanced Services

DBI kan hjælpe med råd og vejledning eller som samarbejdspartner ved produktudvikling. Vores team af innovative eksperter har stor erfaring med nytænkning til udvikling af såvel eksisterende produkter som udvikling af nye produkter.

Læs mere
Værktøj

DBI's standardiseringsarbejde

DBI er involveret i både det danske, europæiske og internationale standardiseringsarbejde. I disse fora er vi med til at præge de standarder der kommer til at gælde inden for områder der relaterer sig til brandsikring og slukning af brand.

Læs mere
Sprinkler

Krav til Personcertificering for Installatører

For at blive certificeret person til enten ABA, AVS, ABV-T (termisk), ABV-M (mekanisk), AVA, ARS eller AGA brandsikringsanlæg skal du have gennemgået kurser og have kompetencer indenfor den enkelte anlægstype. For at blive certificeret person, skal du - ud over uddannelse og kurser som beskrevet i Retningslinje 002 - indsende en ansøgning. Krav til ansøgningen står i Retningslinje 002 under punkt 40.  

Du kan hente en let oversigt over kursus- og prøveforløb i forbindelse med at blive certificeret person til Retningslinje 001 og 002 .

Krav til at opretholde dit certifikat

For at opretholde dit certifikat skal du hver 12. måned indsende dokumentation på din erfaring og kompetence. Der er bl.a. krav til et minimum af timer, du skal have beskæftiget dig med anlægstypen, antal færdigmeldinger og evt. udført service.


Kravene varierer efter anlægstype, men du kan se kravene for din certificering i Retningslinje 002

Læs mere
Retningslinje 002 for certificering af personer beskriver kravene til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING