Inspektioner
Hos DBI er vi akkrediteret til at foretage inspektion af de fleste former for brandanlæg. Vores inspektionsrapport omfatter fejl, mangler og afvigelser i forhold til relevante regler.

Derudover tilbyder vi en række forskellige inspektioner, hvor vi gennemgår brandsikkerheden i dit firma.

Håndtryk
DBI’s brandtekniske rådgivere kan sikre, at byggerier opfylder såvel beredskabs- som byggelovgivningen samtidig med, at særlige ønsker til arkitektur og design tilgodeses. DBI’s brandtekniske rådgivere er specialister i brandbeskyttelse og altid opdaterede på den nyeste viden. Vi har en bred vifte af ydelser, hvor vi tilbyder rådgivning i hele af spektret af brandteknisk sikkerhed.

Brandndersøgelser
DBI udfører uvildige brandtekniske undersøgelser. Vores konklusioner er objektive og veldokumenterede, og de regnes i retslig henseende som sagkyndigt udsagn. DBI tilbyder også projektbaserede undersøgelser, syn og skøn efter brande, laboratorieundersøgelser, forsøg og rekonstruktioner, samt brandanalyser.Brandtest
Skal I have foretaget en brandtest hos DBI mødes I med dialog, på den måde kan vi tilpasse den enkelte test efter det enkelte behov, derved sikrer vi at dit produkt lever op til standarder og klassificeringer. I DBI’s brandlaboratorium kan vi udføre både klassifikationstest og udviklingsprøver.

Forskning og udvikling

DBI arbejder med forskning og udvikling inden for brand og sikring. Vi har et tæt samarbejde med virksomheder, samt danske og udenlandske universiteter.

Gennem vores forskningsprojekter sikrer vi, at vores ekspertise altid er opdateret og på forkant med den internationale udvikling.

Læs mere
Forskning og udvikling

Advanced Services

DBI kan hjælpe med råd og vejledning eller som samarbejdspartner ved produktudvikling. Vores team af innovative eksperter har stor erfaring med nytænkning til udvikling af såvel eksisterende produkter som udvikling af nye produkter.

Læs mere
Værktøj

DBI's standardiseringsarbejde

DBI er involveret i både det danske, europæiske og internationale standardiseringsarbejde. I disse fora er vi med til at præge de standarder der kommer til at gælde inden for områder der relaterer sig til brandsikring og slukning af brand.

Læs mere
Sprinkler
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn