Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Knast

Træ besidder et betydeligt potentiale for genbrug, da det ikke blot er ekstremt holdbart, men også tilføjer en æstetisk værdi til byggeriet. Dog har der været øget opmærksomhed på, at knaster i genbrugstræ danner udfordringer ved at indføre usikkerhed i forhold til brand. KNAST-projektet vil forsøge at overkomme denne udfordring ved at undersøge forskellige biobaserede coatings samt forskellige designgreb.

I dag anses knaster som grimme, og derfor produceres der årligt store mængder affaldstræ, som enten downcycles til spånplader eller bliver deponeret. DBI vil gerne undersøge mulighederne for i stedet at upcycle træet til akustiklameller, da det er et byggemateriale, som skæres meget småt, og der derfor kan ressourceoptimeres i højere grad. Udfordringen med akustiklameller er dog, at der er strenge krav til både lyden, men også til de brandtekniske egenskaber, og derfor bliver træet oftest brandimprægneret.

Gennem en længere række af brandtest er det observeret, at den største udfordring med genbrugstræ er knasterne, som oftest indeholder harpiks. Harpiksen brænder og tilføjer energi til ilden og udvikler en del røg. DBI vil gennem KNAST projektet forsøge at løse problemet med knaster ved at kunne stille garantier for brandegenskaberne for genbrugt træ og lægge en trædesten for kommende CE-mærkning af genbrugstræ. 

Formålet med KNAST projektet er:

  • Undersøge gennem brandtest hvorvidt forskellige biobaserede coatings f.eks. Shellak kan påføres lokalt på knasterne for at sikre et mere ensartet resultat.
  • Udvikle forskellige designgreb ved brug af kortere lamelstykker, der samles for at minimere materialespild eller en evt. fraskæring af knaster.
  • Vidensdeling af resultaterne, som er målrettet træindustrien og arkitekter.


Projektet løber fra oktober 2023 til oktober 2024. Projektet er støttet af We Build Denmark. Projekts partnere er A:GAIN, Burnblock, og Overgaard Wood.

Projektet løber fra oktober 2023 til oktober 2024
Christen Kjer-Hansen

Projektansvarlig
Christen Kjer-Hansen
Projektleder

Telefon: 50 80 65 59
E-mail: ckh@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING