Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Validation, in-depth analysis and development of available explosion models for P2X applications

I takt med den stigende udvikling inden for Power-to-X (P2X) bliver opbevaring af højeksplosive elektrobrændstoffer (f.eks. brint) flyttet fra industrianlæg i fjerntliggende industriområder til bykvarterer. I den forbindelse skabes der interaktion med mindre erfaren arbejdsstyrke, hvilket medfører forskellige og potentielt øgede brand- og eksplosionsfarer. Derfor er det afgørende med en troværdig brandsikkerhedsdokumentation og nøjagtig kvantificering af konsekvenserne af eksplosioner fra P2X-systemer for at reducere risikoen for fatale ulykker.

En måde hvorpå man kan udregne konsekvenserne af eksplosioner er gennem numerisk modellering, som samtidig er at foretrække frem for storskalatest, da dette er dyrt og tidskrævende. Problemet består i at de modeller, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet, har adskillige begrænsninger, og de er ikke validerede til at vurdere risikoen og konsekvenserne af de kommende P2X-applikationer. Med dette projekt vil vi analysere og evaluere de aktuelle modeller for dernæst at forbedre og verificere dem. Formålet er at understøtte de danske nationale strategier for dekarbonisering ved at forbedre designprocessen af faciliteter til energiproduktion og -anvendelse i P2X.

Projektet udarbejdes i samarbejde med Lund Universitet og Universitetet i Sørøst-Norge og forløber over en fireårig periode. Derudover er projektet støttet af Innovationsfonden.

Validation, in-depth analysis and development of available explosion models for P2X applications
Kontakt vores medarbejder

Projektansvarlig
Javier Ignacio Camacho Hernandez
Ph.d.

Telefon: 50 80 96 29
E-mail: jic@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING