Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Varmt arbejde-certifikat: Hvad det indebærer og hvorfor det er nødvendigt

Her på siden kan du læse om de forskellige typer af Varmt arbejde-certifikater, hvad det kræver at få et certifikat og hvor og hvor længe, det er gyldigt. Varmt arbejde-certifikatet er afgørende for virksomheder, der udfører arbejde med risiko for brand. Her er nogle af de mest almindelige spørgsmål om Varmt arbejde-certifikatet og dets gyldighed:

Læs mere

Er et Varmt arbejde-certifikat personligt?

Ja, et Varmt arbejde-certifikat er personligt og tilknyttet den enkelte medarbejder. Det er vigtigt, at hver medarbejder, der udfører varmt arbejde, har et gyldigt certifikat.

Hvor og hvor længe er certifikatet gyldigt?

Når du har taget kursus i varmt arbejde under nedenstående betingelser udstedes et varmt arbejde-certifikat, som gælder i 5 år, herefter skal du på kursus igen for at forny det. Certifikatet er gyldigt i Danmark, Norge og Finland, hvor certifikatet er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe’s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr. 12.

Bemærk!

Tidligere dækkede certifikatet ligeledes Sverige. Pr. 1. juli 2023 er Sverige ikke længere en del af det nordiske samarbejde om varmt arbejde, da de har indført en national certificeringsordning.

 1. Hvad betyder det for dig?
  Varmt arbejde-certifikater udstedt af DBI er gældende i Danmark, Norge og Finland. Skal du udføre varmt arbejde i Sverige, skal du tage et kursus i Sverige for at opnå det nødvendige certifikat. Dog er alle tidligere udstedte DBI-certifikater (inden 1. juli 2023) fortsat gyldige i Sverige indtil certifikatudløb (5 år).
 2. Hvad skal du gøre, hvis du skal udføre varmt arbejde i Sverige?
  Hvis du skal udføre varmt arbejde i Sverige, skal du tage et kursus i overensstemmelse med de nye svenske regler. Du kan finde flere oplysninger om gældende regler i Sverige her. 
  Her kan du finde et Varmt arbejde-kursus i Sverige.

Hvordan dokumenterer man sit Varmt arbejde-certifikat?

Du kan blive bedt om at dokumentere dit Varmt arbejde-certifikat i forskellige situationer, såsom forsikringskrav, arbejdspladsinspektioner og samarbejde med andre virksomheder. 


For at dokumentere det skal du fremlægge enten et gyldig fysisk certifikat, der er udstedt af den relevante uddannelses- eller certificeringsmyndighed eller via appen DBI Certifikater


Sørg for at have det tilgængelig, så du kan vise det, når det er nødvendigt. Dvs. at det f.eks. er vigtigt, hvis du bruger appen, at du er logget ind og har tilkoblet dit certifikat til appen.


Dette sikrer, at du overholder kravene og kan udføre varmt arbejde på en sikker og ansvarlig måde.

Hvilke varmt arbejde certifikattyper findes der?

Der findes forskellige varmt arbejde-kurser og dermed også fire certifikattyper:

 • Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj
 • Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
 • Brandforanstaltninger ved ukrudtsbrænding
 • Godkendt instruktør i varmt arbejdeHvad lærer man på et varmt arbejde-kursus?

Et varmt-arbejde-kursus er for dig, der i dit arbejde anvender gnistproducerende værktøj eller udfører anden varmt arbejde, så som tagdækning. Formålet med kurset er at forebygge brande og undgå personskader. Du lærer at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt således at du kan vurdere de mulige farer og tage de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, ved udførelse af varmt arbejde.

Hvad er betingelser for udstedelse af Varmt arbejde-certifikat?

For at få udstedt et varmt arbejde-certifikat, skal du skal tage et varmt arbejde-kursus, som overholder følgende kriterier:

 • Undervisningsmaterialet på kurset er baseret på DBI Vejledning 10
 • Instruktøren er DBI-godkendt instruktør i varmt arbejde

Certifikatholderen skal have:

 • Gennemført varmt arbejde-kurset af mindst 1 dags varighed inkl. den obligatoriske praktiske del med håndslukningsarbejde.*
 • Bestået den individuelle multiple choice-prøve, og er i forbindelse med prøven blevet verificeret som rette person.

*Vær opmærksom på at online varmt arbejde-kurser ikke kvalificerer til udstedelse af certifikat, da den praktiske del med håndslukningsarbejde. er obligatorisk.

Hvad er betingelser for udstedelse af Varmt arbejde-instruktørcertifikat?

For at få udstedt et Varmt arbejde-instruktørcertifikat skal du skal tage et varmt arbejde-instruktørkursus, som overholder følgende kriterier:

 • Undervisningsmaterialet på kurset er baseret på DBI Vejledning 10.
 • Undervisningstiden er af mindst 2 dages varighed inklusiv den obligatoriske praktiske del med håndslukningsarbejde.

Certifikatholderen skal:

 • Mindst en af tre nævnte uddannelser (dokumentation skal kunne forevises ved forlangende):
  • Faglærer på teknisk skole: skal have gennemført DBI uddannelse som instruktør i Elementær brandbekæmpelse eller tilsvarende.
  • Førstehjælpsinstruktør: skal have gennemført DBI-uddannelsen som instruktør i Elementær brandbekæmpelse eller tilsvarende.
  • Holdleder ved brandvæsnet: skal have undervisningserfaring i faget Elementær brandbekæmpelse.
 • Have gennemført varmt arbejde-instruktørkurset.
 • Hvert 5. år deltage på opdateringskurset for varmt arbejde-instruktører ved DBI.Findes der en vejledning til varmt arbejde?

Brandteknisk Vejledning 10

‘Brandteknisk Vejledning 10, Del 1, Hovedvejledning' og  ‘Brandteknisk Vejledning 10, Del 2, Praktisk planlægning og udførsel'  or varmt arbejde beskriver, hvordan man sikrer et højt niveau af sikkerhed for liv og værdier ved varmt arbejde. Samtidig danner de fundament for kurser i varmt arbejde og det medfølgende certifikat.

De findes i både trykt og digital form samt på dansk og engelsk. 

Se dem her

Skal der altid udfyldes en aftaleblanket, inden der udføres varmt arbejde? Og hvor finder jeg den?

Ja, medmindre arbejdet udføres hos en privatperson uden CVR-nummer. 

Du kan downloade aftaleblanketten her: 

Aftaleblanket

Download appen DBI Certifikater her:

DBI Certifikater app (Google Play)

DBI Certifikater-app (App Store)

Aftaleblanket for varmt arbejde

Skal I have udført varmt arbejde? Så download aftaleblanketten som skal udfyldes og underskrives inden arbejdet påbegyndes.


Download aftaleblanket


Skal du have udført varmt arbejde? Download aftaleblanketten her.
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING