Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

ReSource

Cement er i dag rygraden i det meste byggeri på verdensplan, og produktion af cement er vokset i så stor grad, at den står for 7 procent af de globale CO2-udledninger. Et mere klimavenligt alternativ er derfor ekstremt vigtigt i forhold til at nå fremtidige klimamål. Resource-projektet har i dets tidligere fase succesfuldt erstattet cementen i flere byggematerialer ved at udnytte affaldsressourcer med såkaldt geopolymisering. Projektet søger nu at skabe betingelserne for en sammenhængende, cirkulær værdikæde på tværs af affalds- og byggebranchen ved at demonstrere processering af affald samt fremstilling af geopolymer-mix og byggematerialer i pilotskala.

ReSource fokuserer på produktoptimeringen og erstatningen af cement i to konkrete byggematerialer: Komproments facadetegl og Troldtekts akustikplade.

  • I Troldtekts tilfælde er målet at erstatte cementindholdet i virksomhedens akustikplader med et affaldsbaseret, geopolymert bindemiddel.
  • I Komproments tilfælde er målet at skabe et nyt facadeprodukt, hvor både bindemiddel og tilslag er affaldsbaseret.

I ReSource-projektets geopolymer-mix indgår upcyclede affaldsprodukter (f.eks. sanitetskeramik, tegl og glas), der omdannes til et bindemiddel med et op til 80 procent lavere CO2-aftryk end Portland-cement.

I dag er der flere udfordringer, der gør det risikofyldt og urentabelt at udvikle alternativer til cement. Projektet vil således adressere en række kritiske barrierer forbundet med upcycling af affald. Derfor er der behov for at sikre bedre styring af selektiv nedrivning og affaldsstrømme, udvikle processeringsfaciliteter og kompetencer, samt vise eksempler, hvor affaldsressourcer effektivt er anvendt som en valideret erstatning for cement.

Målet er at udvikle og demonstrere en sammenhængende værdikæde med egenudviklede unikke pilotanlæg, der kan forbehandle og blande affald til fraktioner, som kan indgå i fremstillingen af geopolymer-mix til brug i højkvalitets byggematerialer.

Projektet løber fra november 2022 til juni 2025. Projektet er støttet af MUDP – Miljøministeriets Udviklings- og Demonstrationspulje. Projektets partnere er Komproment, Troldtekt, RGS Nordic, Emineral og Danmarks Tekniske Universitet.

Projektet løber fra november 2022 til juni 2025
Frederik Kruse

Projektansvarlig
Frederik Kruse
Project Manager

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING