Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Syn og skøn

Ved en tvist i en retssag kan det være nødvendigt med et komplet uvildigt syn og skøn. Det kan udpegede syns- og skønsmænd hos DBI løse.

Med syn og skøn er det muligt at få et ekstra sæt øjne på en brandsag og den formodede årsag til branden. Hos DBI er adskillige af vores brandundersøgere anerkendt af IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) som syns- og skønsmænd til brandsager.

Syn og skøn anvendes typisk i retssager om ansvarsplacering for brand, hvor der foreligger en brandundersøgelse og en konklusion, som sagens parter er uenige om. Det kan også være, der ikke er udført en decideret brandundersøgelse, men at der foreligger dokumenter og rapporter, som beskriver branden.

Uanset baggrunden kan en af DBI’s brandundersøgere som uvildig syns- og skønsmand gennemgå undersøgelsen og dokumentation samt fastslå, om konklusionen er retvisende eller ej. Syn og skøn udført af DBI er anerkendt af domstolene, og i mange tilfælde afgør syns- og skønsmandens konklusion sagens udfald.

Syns- og skønsmænd fra DBI er vant til rollen som uvildig brandundersøger, som er afgørende ved syn og skøn, og er rutinerede i forhold til at være ordførende på møder, hvor begge parter deltager.

Et ekstra sæt rutinerede øjne

Komplet uvildig gennemgang

Konklusion, der er anerkendt ved domstolene

Vil du høre mere? Kontakt os eller bliv ringet op

KONTAKT OS DØGNET RUNDT

DBI’s afdeling for brandundersøgelser er tilgængelig på telefonen døgnet rundt via vores Servicecenter:

Telefon: 20 10 90 30

Mail: sc@brandogsikring.dk

Ved hastesager kører vores brandundersøgere også ud både aften og weekend.

Ring mig op

DBI Hovedkontor
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING