Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Termiske egenskaber af massive trækonstruktioner eksponeret for naturlige brandforløb

En øget brug af trækonstruktioner vil bidrage til at reducere CO2-udledningen og dermed understøtte” National strategi for bæredygtigt byggeri”. Sammenlignet med stål udleder træmaterialer 75 % mindre CO2, hvilket øger efterspørgslen på træbaserede bygninger. Desværre kan brændbare materialer som træ blive mere beskadiget af en brand sammenlignet med konventionelle materialer. Foreløbigt mangler der redskaber til at dokumentere brandskader på træbygninger over fire etager, hvilket forhindrer byggebranchen i at imødekomme den voksende befolknings behov og udvikle en miljøvenlig byggeindustri.

Derfor vil dette projekt forbedre evnen til at forudsige, hvordan temperatur- og fugtprofiler i trækonstruktioner ændrer sig ved brandeksponering. Projektet søger også at udvikle og validere en varmeledningsmodel til at forudsige og dokumentere styrkereduktionen i bærende trækonstruktioner ved naturligt brandforløb. Det betyder, at bygningskonstruktører, ingeniører og arkitekter vil kunne introducere mere bæredygtige og kommercielt attraktive bygninger på markedet for at styrke Danmarks førende position som eksportør af grønne løsninger.

Det ultimative mål er at udvikle en ny tværgående arbejdsgang for at sikre, at kunderne har nem adgang til metoden, og teste metoden på en reel kommerciel case inden for seks måneder efter projektets afslutning. Inden for to år efter projektets afslutning vil DBI opskalere projektresultaterne ved at offentliggøre retningslinjer, bidrage til standarder og frigive modellen som software til brug for andre i byggebranchen.

Projektet løber fra april 2023 til april 2024

Projektansvarlig
Ian Pope
Research Consultant, PhD

Telefon: 50 80 78 27
E-mail: ipo@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING