Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Vilkår for og ansøgning om anvendelse af DBI's logo

Virksomheder, der ønsker at anvende DBI’s logo i deres markedsføringsmateriale, skal indgå en skriftlig aftale med DBI.

I den forbindelse gælder nedenstående vilkår for anvendelse.

Bemærk, at DBI kan, hvis det findes hensigtsmæssigt, træffe enhver form for foranstaltninger over for brugere, der ikke overholder DBI’s logoregler.

Benyt ansøgningsskemaet herunder for at ansøge om ret til at bruge af DBI's logo til et givent formål.

Læs mere
DBI's logo

Farve og form

DBI’s logo må hverken tilføjes andre grafiske elementer eller ændres i farve og form (dog tillades proportional skalering).

Eget logo sammen med DBI's logo

Logoet må kun anvendes sammen med kundens eget logo eller navn. Kundens eget navn eller logo skal have en mere fremtrædende størrelse og position end DBI’s logo.

Digital brug af DBI's logo

DBI's logo skal til enhver tid linke til www.brandogsikring.dk, hvis det anvendes digitalt. F.eks. ved anvendelse på hjemmesider eller i signaturer. Anvendes logoet på sociale medier skal DBI tagges, hvor muligt og #DBI anvendes.

Vildledende reklame

Logoet må ikke anvendes som vildledende reklame - f.eks. som tegn på, at DBI fremhæver en producent frem for andre eller som garant for deres produkter. I stedet kan henvises til godkendelser eller lignende, som kunden har opnået.

Anvendelses formål

Logoet må ikke anvendes til formål, aktiviteter eller arrangementer, der er uforenelige med DBI. Logoet må under ingen omstændigheder gengives til formål, der er ulovlige eller strider mod den offentlige moral.

Rettigheder til DBI's logo

Brugeren erhverver ikke og kan ikke gøre krav på rettigheder til det logo, der er genstand for brugstilladelse. Brugeren må ikke registrere eller søge at registrere varemærke eller navn, som indeholder logoet eller ligner logoet så meget, at det kan give anledning til vildledning eller forveksling.

Ansvar for tab eller skader

DBI er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, der direkte eller indirekte måtte være en følge af denne tilladelse. DBI er ikke ansvarlig over for tredjemand i forbindelse med krav, som udspringer af brugerens anvendelse af logoet og skyldes brugerens handlinger eller undladelser.

Ændrede vilkår eller ejerskifte

Hvis vilkårene for logoaftalen ændres (f.eks. hvis rettighederne til produktet skifter ejer), skal DBI orienteres, hvorefter logoaftalen skal revurdereres.

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING