Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Ledelsesrådgivning

Rådgivning om rejsesikkerhed  –

beskyt medarbejdere og drift

Ophold i udlandet kan medføre en række risici for din organisations medarbejdere som f.eks. kidnapning, korruption og mistet bagage. Rejseaktivitet i lande, hvor kultur og værdier adskiller sig væsentligt fra de danske, kan også skabe udfordringer, der medfører risici for din organisations omdømme. DBI rådgiver om og tilbyder assistance til proaktiv tilrettelæggelse af rejsesikkerheden på alle niveauer fra strategi 

og politik til praktik. Så kan dine medarbejdere rejse sikkert, og du beskytter din organisations drift og omdømme. Da DBI er et GTS-institut er rådgivningen uvildig.

Sæt rammerne for rejsesikkerheden
Baseret på din organisations rejseaktiviteter og -mønstre kan DBI hjælpe med at give et overblik over de sikkerheds- og sundhedsrisici, medarbejderne kan møde. Med udgangspunkt i jeres situation rådgiver og underviser DBI i, hvordan din organisation kan forberede sig bedst muligt og skabe et beredskab, hvis uheldet er ude. DBI kan også assistere med at udvikle en rejsesikkerhedspolitik, som sikrer faste rammer og et højt niveau af sikkerhed under alle rejseaktiviteter.

En pligt og en fordel
En helstøbt indsats med politikker, risikostyring og træning fra DBI, beskytter dine medarbejdere og minimerer risikoen for konsekvenser som langvarig sygdom blandt medarbejdere eller endda fratrædelser, der kan påvirke driften. Din organisation handler samtidig etisk og lever op til arbejdsmiljølovgivningen, internationale standarder og best practice på området. Når medarbejdernes sikkerhed har høj prioritet, styrker det medarbejdertilfredsheden og fastholdelsen.

Øger kendskab til gældende krav på området bl.a. arbejdsmiljølovgivningen

Reducerer juridiske og finansielle risici

Styrker virksomhedens beredskab og krisestyring

Eksempel på ydelser

  • Behovs- og GAP-analyser iht. organisationens rejsesikkerhedsløsning
  • Udarbejdelse af og rådgivning om strategier, politikker, procedurer, planer mv., der understøtter virksomhedens rejseaktiviteter og forretning
  • Hjælp til implementering af tiltag fx systemer, strukturer og leverandøraftaler
  • Rådgivning om generel sikkerhedsadfærd, kulturforståelse og kommunikation
  • Foredrag, undervisning og kurser
Læs mere

VIL DU HØRE MERE? KONTAKT OS ELLER BLIV RINGET OP

Karin Castro
Karin Castro Funktionsleder
Helen Rand
Helen Rand Sikkerhedsrådgiver
Matilde Møller Christensen Sikkerhedsrådgiver

RING MIG OP - UDFYLD FORMULAREN OG VI KONTAKTER DIG

Firma*
Navn*
E-mail*
Telefon*
Kommentar
* Skal udfyldes

Relaterede kurser

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING