DBI's digitale løsninger

DBI tilbyder en lang række digitale løsninger. Her kan du få overblikket og læse lidt om hvad de forskellige løsninger indeholder.

Brandsikring af byggeri

DBI’s digitale værktøj er en tænkt som hjælp til dig, som arbejder med projektering af brandtekniske forhold. Værktøjet giver dig mulighed for at oprette dine egne favoritter og kravlister samt tilføje noter.


Læs mere


Log på den online udgave af Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri.

Mit DBI

Digitalt overblik på dine DBI-inspektioner

Spar tid og få overblik med mitdbi.dk. Her finder du en oversigt med status på dine DBI-inspektioner. Du kan melde dine anlægsfejl udbedret og eventuelt lægge en opgave ud til din serviceinstallatør.

Som kunde i DBI inspektion har du fri adgang til mitdbi.dk.

Login 
Mit DBI login til digitale DBI produkter

DBI Egenkontrol

Som anlægsejer eller drifts- og vedligeholdelsesansvarlig for virksomhedens brandsikringsanlæg (ABA og AVS) bør du selv udføre jævnlig kontrol af anlæggene.

Med DBI Egenkontrol kan du klare eftersyn, rapportering og arkivering i én og samme arbejdsgang. Journalen arkiveres automatisk online, så der er styr på dokumentationen over for myndigheder, ledelse og eksterne auditører.

Læs mere
DBI Egenkontrol, lav din egenkontrol online, hurtigt og effektivt.

DBI Projects

DBI Projects er et nyt digitalt værktøj, der gør projekteringsprocessen og kommunikationen for installatører i byggeprocessen lettere og mere effektiv.


Med DBI Projects vil installatører og funktionsrådgivere opnå et effektivt resultat, både i tid og penge, samt større gennemsigtighed og kvalitetssikring i tilbudsgivningen over for bygherrer og entreprenører.

Læs mere

DBI Projects - et nyt digitalt værktøj, der gør projekteringsprocessen og kommunikationen for installatører i byggeprocessen lettere og mere effektiv.

Digitalt Beredskab

Hvis en beredskabsplan skal være effektiv, skal alle medarbejdere have kendskab til den, og de skal kende deres opgaver. Det kan lade sig gøre med DBI Digitalt Beredskab - et digitalt værktøj, hvor I kan oprette og opdatere beredskabsplanen. Planen tilpasses virksomhedens behov, og DBI kan hjælpe med udarbejdelse og implementering af planen.

Læs mere
Gør din beredskabsplan digital, så har dine medarbejdere altid den opdaterede version tilgængelig.

Installatørservice

Installatørservice giver installatører mulighed for at oprette og sende færdigmeldinger samt at bestille tid til første- og udvidelsesinspektioner. Det kræver adgangskode som fås hos DBI.  
Se tips og tricks til IRIS her.

Hvis du vil oprettes, eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Liselotte Jensen på lje@brandogsikring.dk  eller på tlf.: 61 81 00 07.

Login

Installatørservice: Opret og send færdigmeldinger samt bestil tid til første- og udvidelsesinspektioner online.

Bestemmelse af risiko- og brandklasser

Med enkelte spørgsmål om et byggeri er værktøjet den hurtigste måde at bestemme, hvilken anvendelseskategori, risikoklasse og brandklasse byggeriet er i. På baggrund af byggeriets klassificering kan man gå til BR18’s vejledninger og læse op på de konkrete krav. Værktøjet kan desuden bruges til at dokumentere byggeriets brandklasse, hvilket er et krav i forbindelse med en byggeansøgning.


Læs mere


Argos, brandsimuleringsprogram

DBI's edb-program til brandteknisk risikovurdering. Argos® kan bl.a. beregne brandtilløb og effekt af brand i bygninger med op til 5 rum. Argos-programmet udvikles og forbedres løbende.

Et godt værktøj for rådgivere, forsikringsselskaber og undervisere.


For flere enkelt-licenser eller flydende licenser se prisen og bestil på DBI's engelske web-side.


Læs mere


Argos, brandsimuleringsprogram
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn