Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Baggrundsundersøgelser

Undgå dyre fejlansættelser

Forestil dig, at din organisation skal have en ny ledende medarbejder. En stærk kandidat melder sig på banen, og CV’et er passende. Men kort efter ansættelsen, bliver det klart, at vedkommende ikke har de efterspurgte kompetencer, og at CV’et er pyntet. Det er bare ét scenarie, hvor en baggrundsundersøgelse kan spare din organisation for tid, penge og ridser i omdømmet.

Formålet med en baggrundsundersøgelse eller vetting er at verificere en person eller virksomheds baggrund, så I kan træffe jeres beslutninger på et oplyst grundlag.

Vetting af cv og profil

En grundig baggrundsundersøgelse kan afdække bekymrende forhold i en ansøger, leverandør eller samarbejdspartners profil, der kan være uforenelige med virksomhedens værdier og regelsæt. Vetting kan også være med til at reducere risikoen for, at fortrolige oplysninger og andre kritiske data ender i de forkerte hænder.

I overensstemmelse med GDPR samt lokalt gældende love og retningslinjer, udfører DBI baggrundsundersøgelser af kommende medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere mv. Vi verificerer blandt meget andet rigtigheden af CV, tilknytning til CVR-numre, tilstedeværelse på diverse watchlists, og om der er forbindelser til dømte kriminelle, kendte hændelser som underslæb samt skattesvig herhjemme og i udlandet.

EU’s nye CER-direktiv sætter krav om baggrundsundersøgelser
Formålet med direktivet er at styrke modstandsdygtigheden i den kritiske infrastruktur i EU. CER skal sikre, at vigtige sektorer er i stand til at modstå og reagere på forskellige former for kriser og dermed beskytte samfundet og opretholde kontinuiteten i vitale tjenester og funktioner.

Med implementeringen af CER-direktivet går baggrundsundersøgelser fra blot at være en anbefaling til at være et krav for mange virksomheder, der bliver underlagt direktivets bestemmelser. Direktivets artikel 14 pålægger nemlig de omfattede virksomheder at gennemføre baggrundsundersøgelser af alle medarbejdere, der skal arbejde med kritisk infrastruktur. DBI kan hjælpe din virksomhed med at opfylde kravet, som træder i kraft allerede i slutningen af 2024.

Du kan læse mere om CER-direktivet her.


Vi skræddersyer vettingydelsen til jeres behov. Ydelsen er skalerbar, og kan fx udvides til at omfatte sociale medier og digitale fodspor.

Verifikation af uddannelses- og ansættelseshistorik samt, kompetencer

Kendskab til kandidatens økonomiske baggrund og forbindelser

Risikostyring relateret til rekrutteringsforløb og informationssikkerhed

Objektiv og effektiv undersøgelse

Som objektiv tredjepart tager DBI ikke hensyn til, om kandidaten fx er eftertragtet i organisationen, hvilket kan få organisationen til at se gennem fingre med bekymrende forhold. Vi fremlægger en rapport, og overlader enhver afgørelse og beslutning om ansættelse til dig og din organisation.

Minimer tab af data, ressourcer og renommé

Med en baggrundsundersøgelse fra DBI kan din organisation reducere risikoen for læk af informationer fra en insider fx ved at ansætte en person, der videregiver fortrolige data til en konkurrent eller fremmed stat. Hertil kan du undgå unødvendige omkostninger til løn, fratrædelse og et nyt rekrutteringsforløb som følge af at ansætte en kandidat, der har pyntet på

sit CV og må afskediges efter kort tid. Det sikrer din organisations renommé, som kan tage skade af åbenlyse fejlansættelser og spionageskandaler.

VIL DU HØRE MERE? KONTAKT OS ELLER BLIV RINGET OP

Jesper Florin
Jesper Florin Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII
Karin Castro
Karin Castro Funktionsleder
Matilde Møller Christensen Sikkerhedsrådgiver

RING MIG OP - UDFYLD FORMULAREN OG VI KONTAKTER DIG

Firma*
Navn*
E-mail*
Telefon*
Er du underlagt NIS2 og CER direktiverne?
Er du en uddannelsesinstitution (URIS)?
Forventet antal undersøgelser årligt:
Hvilket niveau af baggrundsundersøgelser ønsker I?
Kommentar
* Skal udfyldes
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING