Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Safe Storage, Bunkering and Usage of Green Fuel (SafeSBU)

Adskillige maritime virksomheder kigger ind i at erstatte fossile brændstoffer med grønne brændstoffer for deres flåde, især A.P. Møller. I færd med at efterspørgsel og forbrug vokser, bliver den nuværende infrastruktur forældet til at imødekomme de fysiske kvaliteter ved grønne brændstoffer i forbindelse med opbevaring, bunkering (påfyldning af brændstof) og udnyttelse. Den maritime sektor kræver derfor en revision af sikkerhedshåndtering for grønne brændstoffer for at bidrage til den grønne omstilling.

’SafeSBU’ er et samarbejde under Innomission II partnerskabet, som rapporterer til Energy Cluster Denmark administrationen. Projektets hovedformål er at forbedre sikkerhed og muliggøre småmellemstore virksomheder at implementere grønne brændstoffer ved at tilvejebringe en omfattende retningslinje. Projektet består af tre sammenhængende målsætninger.

For det første at producere en omfattende retningslinje for opbevaring, bunkering og udnyttelse af brint, ammoniak og metanol i den maritime sektor. Indhold inkluderer sikkerhedsdesign processer, brugsscenarie og godkendelsesprocesser.

For det andetat foreslå træning kurser for arbejdere involveret i opbevaring, bunkering og udnyttelse af grønne brændstoffer i den maritime sektor. Hensigten med kurset er at garantere arbejdere besidder de nødvendige færdigheder og ekspertise til at håndtere grønne brændstoffer på sikker vis.

For det tredje at forstå, hvilken rolle sikkerhed spiller i offentlig opfattelse af grønne brændstoffer, og anvende disse indsigter til at facilitere åben dialog mellem offentligheden og industri aktører i den igangværende implementering af grønne brændstoffer i den maritime sektor.

Projektets succes vil blive vurderet på baggrund af reduktion i potentielle hændelser relateret til helbred, sikkerhed, og miljø, forøget offentlig accept, og forkortet tid til marked for nye grønne brændstoffer.

Innovation Fonden Danmark finansierer til dels projektet. DBI står for at koordinere projektet, og partnerne inkluderer FORCE Technology, Complete Solutions, DFDS, Rønne Havn og Aalborg Universitet. Projektet begyndte i september 2023 og slutter i september 2026.

Nye brandstrategier efter Umoe Ventus Projektet løber fra: september 2023 til september 2026
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING