Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Argos, brandsimuleringsprogram

DBI's edb-program til brandteknisk risikovurdering. Argos® kan bl.a. beregne brandtilløb og effekt af brand i bygninger med op til 5 rum. Argos-programmet udvikles og forbedres løbende.

Et godt værktøj for rådgivere, forsikringsselskaber og undervisere.

For flere enkelt-licenser eller flydende licenser se prisen og bestil på DBI's engelske web-side: Læs mere.

Argos
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING