Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Krisestyring og kriseøvelser

Håndtering af kriser
en af ledelsens kerneopgaver

Alle organisationer og virksomheder kan blive udsat for kriser, uanset om de er store eller små, offentlige eller private. Fælles for kriserne er, at de næsten altid vil påvirke normalbilledet og rammer, når man mindst venter det. Udover beredskabsplanlægning, er etablering af et ledelsessystem for hændelseshåndtering og krisestyring, en vigtig del af 

forebyggelsesarbejdet. Det bidrager til øget ledelsesmæssig parathed og evne til at navigere sikkert gennem kriser. Det kan have stor betydning for virksomhedens omdømme og overlevelse.

Det er toplederens ansvar at sikre, at der på forhånd er foretaget en holistisk beredskabsplanlægning, samt etableret en krisestyringsfunktion der kan tage over, når hændelsen ikke længere kan håndteres indenfor beredskabsplanens rammer. DBI hjælper virksomheder med at etablere en krisestyringsfunktion, så de er klar til at håndtere uforudsete hændelser, der kan påvirke medarbejdernes sikkerhed, driften og økonomien negativt.

Styrker virksomhedens krisehåndtering

Reducerer omdømmerisici

Bedre beskyttelse af medarbejdere og deres trivsel i tilfælde af hændelser

For at sikre en operationel og effektiv krisestyringsfunktion, er det afgørende at krisestaben bliver trænet i deres roller, og at der jævnligt bliver afholdt kriseøvelser. Hos DBI hjælper vi vores kunder med at arrangere, afholde og evaluere krisestyringsøvelser.

Eksempel på ydelser

  • Behovs- og risikoanalyser for at understøtte etablering af krisestyringsfunktionen
  • Råd, vejledning om og udarbejdelse af ramme, strategier, politikker og procedurer
  • Implementering og træning
  • Krisestyringsøvelser
Læs mere

VIL DU HØRE MERE? KONTAKT OS ELLER BLIV RINGET OP

Jesper Florin
Jesper Florin Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII
Matilde Møller Christensen Sikkerhedsrådgiver

RING MIG OP - UDFYLD FORMULAREN OG VI KONTAKTER DIG

Firma*
Navn*
E-mail*
Telefon*
Kommentar
* Skal udfyldes
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING