Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Sikre biobaserede bygninger gennem evakueringstræning

Byggeindustrien er ansvarlig for cirka 40 % af den globale kulstofudledning. Tendensen med at bruge træ til at erstatte almindelige og mindre bæredygtige byggematerialer er udbredt og kan observeres globalt. Biobaserede materialer, såsom træ, giver mulighed for at modvirke den nuværende rekordhøje CO2-udledning fra byggeindustrien. Disse materialer er dog brændbare, hvilket giver udfordringer for designteams Den nuværende forståelse af brandadfærd er utilstrækkelig for sådanne strukturer, og planer, der afhænger af, at beboerne bliver inde i bygningen, er uholdbare. Godkendelsen af træbygninger er også udfordret af en vidensmangel om menneskelig adfærd ved brandevakuering.

Dette projekt er et forsknings- og innovationsinitiativ, der har til formål at muliggøre brugen af biobaserede, vedvarende materialer i byggebranchen. Projektet fokuserer på at forske i evakueringsdynamikken for beboere i bygninger lavet af biobaserede materialer såsom træ. Projektet har til formål at udvikle nye brandtekniske metoder og evakueringsstrategier, der sikrer sikkerheden for beboerne i sådanne bygninger. Projektet er et Erhvervs-ph.d.-projekt, og det falder inden for fokusområdet ambitiøse og varige grønne forsknings- og innovationsinitiativer for den private sektor.

Vi forventer at fremme af brugen af træ i byggeriet, hvilket vil føre til vækst i industrien og samtidig reducere kulstofemissioner. Derudover vil projektet give industrien den nødvendige videnskabelige viden til at udvikle effektive sikkerhedsstrategier for træbygninger. Dette vil give anledning til nye designmuligheder og innovative koncepter til bygningsbrug. Projektet vil ydermere udvikle nye videnskabeligt dokumenterede tilgange til evakueringsstrategier, både for nye og eksisterende bygninger, hvilket giver kunderne nye muligheder for at designe bæredygtige bygninger.

Projektet løber fra september 2022 til september 2025
Leo Willem Menzemer

Projektansvarlig
Leo Willem Menzemer
PhD studerende

Telefon: 31 35 00 46
E-mail: lwm@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING