Brandsikringsanlæg

DBI udfører akkrediterede årlige- og førstegangsinspektioner af næsten alle former for brandsikringsanlæg. Alle anlæg inspiceres efter gældende regler for det enkelte anlæg. 

En inspektion omfatter en gennemgang af jeres brandalarmanlæg i forhold til komponenter, bygningsindretning og -brug samt vedligeholdelse af anlæggene.

DBI’s inspektører samarbejder med jer, så I opnår fortrolighed med anlæggene. For at I skal kunne stole på, at jeres brandalarmanlæg virker, når der er brug for det. 


For nogle brandsikringsanlæg er det et krav, at de årligt inspiceres af en akkrediteret og uvildig virksomhed.

MitDBI

Hvis du får foretaget dine inspektioner af DBI, får du automatisk adgang til ”MitDBI”, der giver dig et overblik over status på dine anlæg og dine DBI-inspektioner. 

Desuden kan du melde dine anlægsfejl udbedret og eventuelt lægge en opgave ud til din serviceinstallatør.

Kontakt: DBI Inspektion - tlf.: 36349000, e-mail:  Inspektion@dbi-net.dk


Login
Gennemgang af mitDBI
Gennemgang af mitDBI

Oversigt over brandsikringsanlæg
Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL)
Røgdetektorstyrede holdemagneter, som lukker en branddør i tilfælde af brand eller røgudvikling.
Automatisk
brandalarmanlæg (ABA)
Anlæg baseret på røg- eller termodetektorer, som opdager røg- og varmeudvikling og automatisk tilkalder brandvæsenet.
Automatisk
gasalarmanlæg (AGA)
Anlæg, der typisk anvendes i forbindelse med opbevaring eller anvendelse af brandbare væsker.
Automatisk
rumslukningsanlæg (ARS)
Slukningsanlæg, der typisk installeres i serverrum eller andre rum, der er følsomme over for vand.
Varslingsanlæg (AVA)
Anlæg, der med lyd eller tale varsler personer i en bygning om, at der er opstået en farlig situation, og at bygningen skal forlades.
Automatisk
brandventilationsanlæg (ABV)
Anlæg, der er installeret med henblik på at: 
  • øge personsikkerheden
  • røgudlufte for at sikre redningsberedskabets primære indsatsveje
  • hindre brandudbredelse fra et røglag
  • sikre, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand.

Overtryksventilation (OTV)
System, der anvendes til at sikre f.eks. flugtvejstrapper i høje bygninger.
Atriumsprinkling
Kombination af et sprinkleranlæg og et brandalarmanlæg til beskyttelse af et område, hvor f.eks. lofthøjden umuliggør anvendelsen af traditionelle sprinklere.

FIND EN KONTAKTPERSON

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 90 00
E-mail: dbi@brandogsikring.dk


KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.