Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Brandundersøgelser med DBI

Med en brandundersøgelse fra DBI får man troværdig og uvildig dokumentation om en brands arnested og årsag. Det giver det bedste beslutningsgrundlag i forbindelse med sager om regres.

Ved en brandundersøgelse kommer en brandundersøger fra DBI til et brandsted med to formål: At identificere arnestedet, hvor branden er startet, og at finde årsagen til, at den opstod.

Med den målsætning udfører DBI undersøgelser af bygninger (både privat og erhverv), skibe og køretøjer, herunder biler, busser, lastbiler samt landbrugsmaskiner, og finder ud af, om der er tale om f.eks. et hændeligt uheld, uforsvarlighed, produktfejl, installationsfejl, eller om branden måske er påsat.

Undersøgelsen resulterer i dokumentation af brandstedet i form af f.eks. fotos, skitse, plantegninger eller 3D-fotografering og en rapport med en konklusion. Sikkerhed af konklusionen varierer baseret på de tekniske beviser. I nogle sager er det muligt at identificere arnested og årsag, i andre er det muligt med forskellige grader af sikkerhed, og i andre igen er det ikke muligt at konkludere noget baseret på de tekniske beviser.

Uvildig dokumentation

Spar tid og penge på sager uden tilstrækkeligt grundlag

Styrket beslutningsgrundlag

DBI er akkrediteret til at udføre brandundersøgelser af DANAK og ILAC. Vi arbejder efter den videnskabelige metode, og alle konklusioner underbygges af tekniske beviser. Alle rapporter er faktabaserede, uvildige og troværdige, og derfor anvendes de også i sager om regres og ansvarsplacering efter en brand. I sådanne sager afgør konklusionerne fra en undersøgelse fra DBI ofte sagens udfald.

Rapporterne har et bredt anvendelsesområde. De giver bl.a. et stærkt beslutningsgrundlag for forsikringsselskaber, der overvejer at stille krav om regres efter en brand. En brandundersøgelse fra DBI gør det klart, om der er tekniske beviser til det, eller om en sag i stedet bør henlægges, så forsikringsselskabet ikke spilder ressourcer på den.

Det danske politi anvender også DBI til el-tekniske undersøgelser med fokus på brugsgenstande og installationer, og rapporter fra DBI indgår ofte som teknisk bevismateriale i kriminalsager

Læs mere

Mere end en brandstedsundersøgelse

Hvorfor har en mindre brand udviklet sig til en stor skade- og erstatningssag?

Hos DBI har vi mange stærke kompetencer inden for brand samlet under ét tag.

Det betyder, at vi ved at inddrage kollegaer fra andre relevante afdelinger kan gå et skridt videre end en regulær brandstedsundersøgelse og dermed også kan hjælpe med at se på branden som en helhed med brandforløb og brandspredning.

Det giver os mulighed for at undersøge, hvorfor branden har udviklet sig, som den har.

Vil du høre mere? Kontakt os eller bliv ringet op

KONTAKT OS DØGNET RUNDT

DBI’s afdeling for brandundersøgelser er tilgængelig på telefonen døgnet rundt via vores Servicecenter:

Telefon: 20 10 90 30

Mail: sc@brandogsikring.dk

Ved hastesager kører vores brandundersøgere også ud både aften og weekend.

Ring mig op

DBI Hovedkontor

Relaterede kurser

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING