Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

ERFA-gruppe

Fra tid til anden opstår der spørgsmål i forhold til DBI’s administrative og tekniske retningslinjer om brandtekniske installationer. De bliver enten behandlet som 'tolkninger og rettelser'  eller drøftet ved et af inspektionsvirksomhedernes ERFRA-møder.
 

 1. Tolkninger og rettelser
  Hvis der er tale om tolkninger eller præciseringer af teknisk karakter, behandles disse forhold i de respektive faglige tekniske udvalg og referencegrupper. Tolkninger og rettelser udsendes via teknisk nyhedsmail og offentliggøres ligeledes på siderne for de respektive referencegrupper

 2. ERFA-gruppe
  For fælles forståelse og størst mulig ensartethed i inspektionsarbejdet, er der derudover oprettet en ERFA-gruppe bestående af inspektionsvirksomhederne: RMG-Inspektion, OBH-gruppen og DBI i Danmark. Inspektionstekniske udmeldinger og emner behandlet i gruppen, bliver meldt ud via DBI's teknisk nyhedsmail, samt her på siden.

  ERFA-gruppen mødes 3 gange årligt, og spørgsmål vedrørende gruppens arbejde kan rettes til kvalitetschef i DBI, Charlotte Hellensberg på mail: cah@brandogsikring.dk.


Færdigbehandlede emner i ERFA-gruppen:

Læs mere

D. 9-06-2022: Inspektionstekniske emner drøftet i ERFA-gruppen

Fagområde: Automatisk Sprinkleranlæg (AVS):
Dokumentation for overensstemmelseserklæring

Der har været rejst et spørgsmål om dokumentation for overensstemmelseserklæring for den komplette sprinklerinstallation. Af nedenstående uddrag af RTL 251/4001, 3. udgave december 2021 fremgår følgende i afsnit 9.0:

9.0. GENERELLE MYNDIGHEDSBESTEMMELSER SOM FØLGE AF EU-DIREKTIVER

 • 9.0.1 Alle pumper og lignende bevægeligt udstyr med tilhørende drivaggregater og styringsudstyr er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994, kapitel 2 eller senere erstatningsdokumenter herfor. Kapitel 2 svarer til de tekniske krav indeholdt i Maskindirektivet.

  I aktuelt omfang skal den ansvarlige fabrikant CE-mærke som synligt bevis på, at alle relevante krav i Maskindirektivet er opfyldt.

  En person i den virksomhed, der i henhold til DBI Retningslinje 004 „Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse af automatiske brandsikringsanlæg“ færdigmelder et komplet anlæg, anses for at være fabrikant af den samlede automatiske sprinklingsfunktion i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994, § 4.

  Fabrikanten er bl.a. ansvarlig for udarbejdelse af teknisk dossier og overensstemmelseserklæring, ligesom han er ansvarlig for gennemførelse af den endelige CE-mærkning af sprinkleranlægget (pumper og lignende bevægeligt udstyr med tilhørende drivaggregater og styringsudstyr).


 • Konklusion:
  Inspektionsvirksomhederne vil fremadrettet efterspørge en overensstemmelseserklæring af det komplette anlæg udarbejdet af installatøren. Såfremt der ikke foreligger en overensstemmelseserklæring af det komplette anlæg, vil det udløse en C-fejl.


Fagområde: Automatisk varslingsanlæg (AVA): Internt sikret kommunikationssystem og applikation på et mobiltelefonsystem

Der har været rejst et spørgsmål vedrørende inspektion af internt sikret kommunikationssystem og applikation på et mobiltelefonsystem i varsling af personale i bygninger i anvendelseskategori 6.

 • Af følgende Skitse 1 angives det, at ABA-centralen og kommunikationssystem-centralen skal nødstrømsforsynes i henhold til kravene i RTL 232 og RTL 024 og sende fejl retur. Er der tilkoblet én eller flere transpondere, skal de ikke nødstrømsforsynes, men ligeledes kunne sende fejl retur ved svigt.

Skitse 1

 • Konklusion:
  Håndsæt eller applikation på et mobiltelefonsystem, der ikke sender fejl retur udløser ikke en anmærkning i inspektionsrapporten.
Tilmeld dig DBI's Teknisk Nyhedsmail

Teknisk nyhedsmail

Ønsker du løbende at modtage information om rettelser og tolkninger til DBI's retningslinjer og vejledninger, samt emner drøftet i inspektionsvirksomhedernes ERFA-gruppe, kan du tilmelde dig DBI's teknisk nyhedsmail.

Tilmeld dig her

Det Registrerende Organ

Charlotte A. Hellensberg
Charlotte A. Hellensberg Kvalitetschef
Lykke S. Vedelsdal
Lykke S. Vedelsdal Faglig koordinator
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING