Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Modellering af kabelbrande i elektriske komponenter i P2X

Den hurtige udvikling inden for Power-to-X (PtX) indebærer en enorm stigning i elektrificeringen af systemer, hvilket fører til øget brandfare i de tilhørende kabler. I den forbindelse stilles der grundlæggende krav til dokumentationen af brandsikkerheden for at sikre reduktion af risikoen for ulykker, der kan koste menneskeliv og hindrer den grønne omstilling. I stedet for at lave storskalatest, der både er dyre for økonomi og CO2-udledninger, anvendes regnemodeller til at skabe fleksible og alsidige måder at kvantificere potentielle konsekvenser.

Problemet er, at de nuværende regnemodeller overvurderer konsekvenserne, så industrien unødigt tvinges til at øge niveauet af brandsikkerheden, hvilket giver højere omkostninger og forlænger time-to-market. Derfor skal dette projekt først og fremmest fremstille testdata til modelvalidering og dernæst anvende den data til at udvikle nye numeriske modeller for kabelbrande i elektriske systemer. Målet for projektet er at få implementeret disse nye modeller i overordnede metoder for nøjagtig risikovurdering til gavn for både forskning, ingeniørpraksisser og virksomheder i den danske vedvarende energisektor. Det vil hjælpe industrien både på et nationalt plan ved at komme tættere på at opfylde FN's klimamål, men også på et samfundsmæssigt plan, hvor denne viden kan være med til at forhindre tab af materielle værdier, for ikke at tale om tab af menneskeliv.

I det store billede indgår dette projekt i at understøtte de nationale strategier for dekarbonisering af Danmark og implementering af PtX-teknologi. Vi spiller derfor en rolle i faciliteringen af designprocessen i energiproduktionen og energiforbruget i udviklingen af PtX. Når projektet er afsluttet, vil resultaterne blive præsenteret i en peer-reviewed publikation.

Projektet er en erhvervs Ph.D støttet af Danmarks Innovationsfond. Projektet løber over 2 år, fra september 2022 til september 2024.

Modellering af kabelbrande i elektriske komponenter i P2X Projektet løber fra: September 2022 til september 2024
Michael Plagge

Projektansvarlig
Michael Plagge
Postdoc

Telefon: 50 80 96 20
E-mail: mip@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING