Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Fokus på mennesker, teknik og regler i den maritime industri

Udgivet: 12. april 2024

DBI var gæst i en webcast fra verdens største shippingorganisation, BIMCO, om sikkerhed og udfordringer ved alternative brændsler til søs. Det er et højaktuelt emne, for erfaringer om konventionelt brændstof kan ikke overføres til de nye brændsler. Se hele webcasten her.

Gem artikel Artikel gemt

Er man nysgerrig på den seneste udvikling i den internationale shippingbranche, er det en god idé at tune ind på de ugentlige webcasts fra BIMCO. Her kommer den nyeste viden for dagen i BIMCO’s ‘15+15’-webcast, som består af et ekspertoplæg efterfulgt af en Q&A. For nylig optrådte Carsten Møller, som er Business Development Specialist for Maritime and Power-to-X hos DBI. Emnet var sikkerhed i forbindelse med alternative brændsler til søs og den grønne omstilling.

- Mit oplæg fokuserer på de faktorer, som er centrale for at lykkes med en sikker overgang til og anvendelse af alternative brændsler som ammoniak og metanol. For DBI er det tydeligt, at der er behov for en samlet, systemisk tilgang, når man tilrettelægger sikkerheden, siger Carsten Møller.

Flere centrale udfordringer

Mere end 180 BIMCO-medlemmer fra hele verden fulgte oplægget med deltagere fra organisationer og virksomheder som bl.a. Bureau Veritas, Hyundai Heavy Industries, Lloyd’s Register, Maersk og Wärtsilä.

- Erfaringer om konventionelt brændstof kan ikke overføres til de nye brændsler, for de har andre egenskaber, der medfører andre risici og brandscenarier. Det betyder, at der er behov for nye designs, nye metoder og processer, nye standarder og på sigt ny regulering, siger Carsten Møller og nævner også de udfordringer, som ifølge DBI er afgørende, hvis de alternative brændsler skal anvendes tilstrækkeligt sikkert:

»Det menneskelige sikkerhedsaspekt er lige så vigtigt som det tekniske.«

- Det menneskelige sikkerhedsaspekt er lige så vigtigt som det tekniske. Besætningen på skibene har ofte bekymringer om de nye brændsler, og de skal håndteres for at få besætningen til at reagere hensigtsmæssigt ved hændelser. Der vil være behov for nye typer af scenariebaseret træning baseret på typen af brændsel og designet af det enkelte skib, og det skal man være villig til at investere i, siger Carsten Møller.

Inspiration fra andre brancher

Med de alternative brændsler kommer der også nye krav til de brandtekniske anlæg. For der findes ikke én teknisk løsning, der passer til alle skibe. Tværtimod afhænger den rette tekniske løsning af faktorer som bl.a. brændselstype, om det er et dual fuel-skib, og om det er nybygget eller et retrofittet skib. De varierende konfigurationer betyder, at ét præskriptivt regelsæt ikke kan omfatte dem alle.

- Brint er svært at detektere, og eksplosionsfaren er stor. Ammoniak er giftigt. Metanol brænder usynligt. Der er flere nye sikkerhedsaspekter, og spørgsmålet er, hvordan man sikrer, at de tekniske løsninger på et givent skib er de rette. Der vil være behov for nye tekniske løsninger og for at anvende udstyr, som ikke er godkendt i henhold til SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea, red.) i dag, siger Carsten Møller.

- Man må se ud over det maritime område og se på teknologier, som anvendes i andre industrier – f.eks. byggebranchen – og undersøge, hvad der virker bedst i den specifikke konfiguration. Teknologien og løsningerne findes, men de er ikke testet til maritim anvendelse, siger han.

Risikobaseret tilgang er dyr

Uden godkendte tekniske løsninger på området må man begive sig ud i den risikobaserede tilgang til brandsikkerhed, som IMO og SOLAS også giver mulighed for, når man projekterer og designer skibe.

- Det er tungt og uigennemsigtigt, og det koster tid og penge for alle involverede, inkl. de myndigheder, der skal godkende løsningen. Man er nødt til at anvende den tilgang, hvis man vil have skibe på vandet. Venter man på, at der kommer et regelsæt med etablerede løsninger, når man ikke den grønne omstilling. Selvom der findes løse vejledninger i den risikobaserede tilgang, er det svært at finde materiale, som skibsdesignere og rådgivere for alvor kan læne sig op ad. Derfor er der behov for veletablerede og praktiske eksempler, siger Carsten Møller.

Se BIMCO’s webcast, og få alle DBI’s og Carsten Møllers pointer om sikkerhed og alternative brændsler til søs her.

BIMCO

BIMCO (Baltic and International Maritime Council) er verdens største internationale shippingorganisation med ca. 1.900 medlemmer, der omfatter rederier, operatører, agenter og mæglere over hele verden. BIMCO varetager skibsfartens interesser i IMO foruden andre relevante organisationer, ligesom organisationen også udformer standardiserede kontrakter på det maritime område, der er anerkendte og udbredte over hele

Carsten Møller

Carsten Møller

Business Developer

Tlf.: 24 65 01 88

cam@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING