Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

BioFacades:UpHigh

BioFacades:UpHigh projektet skal rykke på grænserne for hvor højt vi i Danmark kan bygge facader i træ og andre biobaserede materialer, som hverken er brandbeskyttede (fx med brandhæmmere, brandmaling, ler) eller sprinklede. På baggrund af 10 fuldskala facadebrandtests og med udgangspunkt i 3 konkrete visionære eksempelbyggerier vil projektets partnere dokumentere, at konstruktive designløsninger i facaden kan forhindre brandspredning og udgøre et sikkert alternativ til de eksisterende præ-accepterede løsninger.

BioFacades:UpHigh har et samlet budget på 6,6 mio DKK og er støttet af Realdania og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via DBI’s resultatkontrakt.

Projektet løber fra November 2022 – Q1 2025.


Projektet i detaljer:

I Danmark kan man bygge facader i op til 22 meters højde i materialer, som brandteknisk opfylder et B-s2,d0 brandkrav inden for de præ-accepterede løsninger. Brandimprægneret træ kan opfylde kravet, men inden for de sidste 2 år har usikkerheden om udendørs brandteknisk holdbarhed for brandhæmmet træ så godt som dræbt markedet for træfacader i Danmark. Producenterne kan ikke stille garantier og bygherrerne vil ikke påtage sig risikoen. Derfor falder valget oftest på ubrandbare, konventionelle og CO2-tunge materialer. Det skubber målsætningen om at reducere ¾ af byggeriets udledninger længere ud i fremtiden.

Visionen med BioFacades:UpHigh er at tilvejebringe dokumentation for, at ubehandlede biobaserede facader kan finde anvendelse som ventilerede facader i etagebyggeri – uden brug af sprinkling. Gennem konstruktive designs (fx ståludhæng) vil vi realisere bygninger med mere brandbare facadematerialer. Højden er afhængig af projektets resultater, men målet er at løsningerne skal kunne anvendes i op til 22 meters højde.

Formålet med BioFacades:UpHigh er:

(1): Gennem 10 fuldskala facadebrandtest at analysere og dokumentere løsninger, som kan forhindre brandspredning til højereliggende etager

(2) At realisere ubehandlede biobaserede facader i 3 konkrete eksempelbyggerier

(3) Ud fra resultaterne at formulere generelle guidelines, som i fremtiden kan blive til præaccepterede løsninger og anvendes i brandklasse 2 byggerier. Herudover design guidelines som kan danne rammerne for fremtidens facadearkitektur i Danmark.

(4) Gøre eksemplerne offentligt tilgængelige og gratis via den online portal, som udvikles i projektets søsterprojekt ”Wood:UpHigh”

Projektet løber fra November 2022 – Q1 2025.
Asmus Haastrup

Projektansvarlig
Asmus Haastrup
Research Consultant

Telefon: +45 50 80 65 25
E-mail: aha@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING