Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Modellering af brint jetflamme-påvirkning af strukturer til P2X-teknologier

I takt med at vedvarende energikilder som vindmøller og solceller fylder mere i det danske energisystem, er der en voksende efterspørgsel efter teknologier, der kan omdanne grøn strøm til energibærere (Power-to-X).

Brint spiller en afgørende rolle i avanceret P2X-teknologi. Dog udgør dets bredere antændelsesområde, meget lave antændelsesenergi og tilbøjelighed til lækage i forhold til traditionelle brændstoffer udfordringer for en sikker implementering af brint som bredt anvendt energibærer.

Evnen til at kunne forudsige scenarier relateret til hydrogenlækage og -antændelse, med potentielle konsekvenser som jetbrande og -eksplosioner, er essentiel for at kvantificere risici forbundet med udviklingen af P2X-teknologier og deres implementering.


Dette forskningsprojekt vil udvikle præcise beregningsrammer til at simulere relevante scenarier relateret til hydrogenopbevaring og -transport.


Et andet formål for dette projekter validering af modeller og løsninger med eksperimentelle data og udnyttelse af heterogen højtydende computing til effektive simuleringer. Desuden vil projektet bidrage til at fremme højpræcisionssimuleringer af komprimerbare turbulente ”reactive flows”, med specifikt fokus på at opnå ny indsigt i adfærden af brintstråleflammer og deres interaktioner med omkringliggende strukturer.

Projektet sigter mod at bidrage med væsentlige indsigter for en sikrere og mere effektiv anvendelse af brint for at støtte den grønne omstilling, og repræsenterer en fælles indsats for at imødegå kritiske sikkerhedsudfordringer i brintrelaterede teknologier og forbedre dets levedygtighed som en bæredygtig energiløsning.


Projektet udføres i samarbejde med Aarhus Universitet og Universitetet i Sørøst-Norge.


Projektet er påbegyndt januar 2024 og afsluttes januar 2026.

Modellering af brint jetflamme-påvirkning af strukturer til P2X-teknologier Projektet løber fra: januar 2024 til januar 2026
Samaneh Tadayon Mousavi

Projektansvarlig
Samaneh Tadayon Mousavi
Industrial postdoc

Telefon: 50 80 78 37
E-mail: stm@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING