Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Burn Stuff

For at tackle de globale klimaudfordringer er det essentielt, at vi får udskiftet fossile brændstoffer med brændstoffer fra Power-to-X (PtX) i forskellige sektorer såsom tunge køretøjer, skibsfart, luftfart og industri. PtX går ud på at omdanne grøn elektricitet til brint eller andre PtX-produkter baseret på brint, såsom metanol og ammoniak, hvilket er de tre brændstoffer dette projekt er rettet imod. Det er dog vigtigt at få en grundlæggende forståelse af potentielle sikkerhedsudfordringer for at imødegå dem og undgå uheld. Det primære formål med dette projekt er derfor at undersøge sikkerhedsaspekterne for brint, ammoniak og metanol med fokus på flammelængde og adfærd, overtryk og andre fænomener forbundet med jetbrande og eksplosioner.

Burn Stuff-projektet består af to faser, hvoraf den første fokuserer på småskala-eksperimenter for at give værdifuld indsigt i den grundlæggende sikkerhed bag brint og metanol. Anden fase vil fokusere på mellemstore brand- og eksplosionseksperimenter samt formidling af resultaterne inden for industrien, for på den måde at udfylde den mangel på viden, der er omkring sikkerheden. Projektet startede 1 september 2022.Burn Stuff Projektet løber fra: September 2022 til december 2024
Mohammad Ahli-Gharamaleki

Projektansvarlig
Mohammad Ahli-Gharamaleki
Research Consultant

Telefon: 50 80 74 13
E-mail: mag@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING