Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Byggeri

I DBI’s brandlaboratorium kan du få testet en bred vifte af komponenter og konstruktioner til byggeri.
Vores medarbejdere er altid opdaterede på den nyeste viden og kan hjælpe dig med at fastlægge den brandtekniske klassifikation eller de ydelseskrav, som det enkelte produkt skal testes efter.

Vi tester efter EN 13501-serien, som er den europæiske standard, der angiver testproceduren for modstandsdygtighed over for brand af alle byggevarer, inkl. produkter, der er indbygget i andre byggekomponenter.
Læs mere

Mød DBI’s eksperter inden for brandtest området. Vi har lavet en række korte videoer, hvor personerne bag vores anerkendte brandtekniske kompetencer fortæller om, hvorfor DBI har en innovativ tilgang til både fuldskala klassifikationstests og mere udviklingsorienterede småskalatests.

Bliv klogere på vores forskellige brandtestmuligheder i videoerne, eller bliv kontaktet af en DBI-ekspert.

ER DET KOMPLICERET AT FÅ GENNEMFØRT EN BRANDTEST
HOS DBI?

HVORDAN FÅR DU STØRST VÆRDI UD AF DINE BRANDPRØVNINGSRESULTATER I FORHOLD TIL BR18?

 

KAN DBI UDFØRE ORIENTERENDE OG SMÅSKALA BRANDPRØVNINGER?

VED DU, AT DBI KAN FORETAGE BRANDPRØVNINGER, DER KAN BRUGES I HELE EUROPA?

 

ER DET EN FORDEL FOR DIG SOM KUNDE, AT DBI DELTAGER I EN RÆKKE INTERNATIONALE UDVALG?

Læs mere

Kontakt:

Christina Hald
International Sales Manager
Nordic & Baltic

20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

Brandtest af facader efter
SP Fire 105

DBI’s brandtestfaciliteter råder over to nye facadeteststande og tilbyder mulighed for at kunne have sit brandemne til tørre mellem opbygning og test.

Se filmen og hør mere om mulighederne i DBI's facadetesthal. 

Faktaark 

Facedetest

Brandtest i DBI’s multiovn

DBI’s multiovn har en maksimal effekt på 10 megawatt. Det betyder, at den udover at køre den almindelige standardkurve også kan køre hydrocarbon-brandkurven.

Desuden kan ovnen håndtere storskalatests både vertikalt og horisontalt.

Hydrocarbon kurve

Mini-SBI-test giver hurtigere og billigere adgang til markedet

DBI har udviklet en nedskaleret Single Burning Item-test (SBI-test) med formålet at skabe en brandtest, der er mindre, hurtigere og billigere for kunderne end den almindelige SBI-test. Den nye mini-SBI-test har værdi for producenter af byggevarer, når de udvikler nye produkter, fordi testen kan give producenten en indikation af, hvordan produktet vil klare en SBI-test.

Læs mere her

Miniovn til skalerede brandtests

Med DBI’s miniovn er det muligt for producenter af byggematerialer og -konstruktioner at brandteste produkter i koncept- og udviklingsfasen. Dermed bliver det hurtigere og billigere at udvikle nye produkter.

Læs mere her

Kontakt

Christina Hald
Christina Hald International Sales Manager Nordic & Baltic

FIND EN KONTAKTPERSON

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 90 00
E-mail: dbi@brandogsikring.dk


OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING