Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Miniovn til skalerede brandtests

Med DBI’s miniovn er det muligt for producenter af byggematerialer og -konstruktioner at brandteste produkter i koncept- og udviklingsfasen. Dermed bliver det hurtigere og billigere at udvikle nye produkter.

Mange brandtests af byggevarer rammer ikke den tilstræbte brandklassifikation, fordi produktet enten under- eller overperformer. Begge dele er både dyrt og tager ekstra tid. For består et produkt ikke klassifikationstesten, kræver det yderligere produktudvikling og som minimum endnu en brandtest. Klarer et produkt sig derimod noget bedre end klassifikationskravet, har det sandsynligvis været dyrere at udvikle end nødvendigt.

DBI’s elektriske miniovn kan foretage nedskalerede brandtests af byggematerialer og -konstruktioner, der er hurtigere og billigere end de dyre fuldskalatests. Prøvningerne i miniovnen erstatter ikke de påkrævede klassifikationstests for byggematerialer, men gør det muligt at teste mange gange i et produktudviklingsforløb. Miniskalatests giver en indikation af et produkts brandtekniske egenskaber og sparer på den måde producenter for forkerte materiale- og konstruktionsvalg undervejs i udviklingsfasen.

Brug af test i miniovnen giver således byggevareproducenter større indsigt i egne produkter, reducerer udviklingsomkostningerne og forkorter produktets time-to-market.

Målgruppe: Producenter af byggematerialer og -elementer, der skal brandtestes og certificeres, inden de kan komme på markedet.

Se film om miniovnen herunder:

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING