Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Hvordan sikrer du fortsat drift under kriser?

SMV’er kan være særligt sårbare over for uventede udfordringer og kritiske hændelser, men du kan heldigvis gøre noget allerede nu, så din virksomhed ikke bliver ramt på forretningskritiske områder.

Business Continuity Management (BCM) kan hjælpe dig med at sikre fortsat drift, når kriserne rammer. For at hjælpe danske SMV’er har DBI i samarbejde med Dansk Industri og Industriens Fond udviklet en række gratis værktøjer, der dækker forskellige behov. De forskellige værktøjer kan styrke robusthed og modstandsdygtighed i forhold til kritiske hændelser som brand, økonomiske kriser, cyberhændelser eller leveringssvigt, der kan ramme produktionen.

Robusthedsmåling

Tag målingen og se, hvor godt din virksomhed er rustet til kritiske hændelser. Download målingen her.

Fordele med Business Continuity Management:

  • Risikominimering: BCM kan hjælpe med at minimere risici ved at identificere potentielle trusler og udarbejde handlingsplaner for at begrænse økonomiske tab og nedetid.

  • Konkurrencefordel: BCM kan have en konkurrencefordel i forhold til andre virksomheder, der ikke er forberedte på kritiske hændelser. Det styrke virksomhedens position på markedet og kan tiltrække kunder og samarbejdspartnere.

  • Forbedret forretningskontinuitet: BCM kan hjælpe med at opretholde forretningskontinuitet i tilfælde af en krise. Det reducerer tid, ressourcer og omkostninger forbundet med genopbygning af forretningsaktiviteter.

  • Forbedret omdømme og kundetilfredshed: BCM kan demonstrere virksomhedens evne til at håndtere kritiske hændelser og minimere indvirkning på kunder og samarbejdspartnere. Det øger kundetilfredsheden og forbedrer virksomhedens omdømme.

  • Overholdelse af lovgivning og standarder: BCM kan hjælpe SMV'er med at opfylde lovgivningsmæssige krav og standarder for håndtering af kritiske hændelser.

  • Bedre ressourcestyring: BCM kan hjælpe med at optimere ressourcestyring, da virksomheden vil have en plan for, hvordan ressourcerne skal prioriteres og anvendes i tilfælde af en krise. Det reducerer spild og øger effektiviteten.

Læs mere

Guide til fortsat drift

Guiden giver et klart overblik over fortsat drift, en detaljeret introduktion til arbejdets bestanddele og fremviser tre modenhedsniveauer, så du kan starte lige der, hvor det giver mening for din virksomhed.

Download guiden her

Måler virksomhedens robusthed mod kritiske hændelser.

Download

Sætter retningslinjerne for arbejdet med at opretholde og fortsætte virksomhedens drift.

Download

Analyserer virksomhedens potentielle konsekvenser ved en kritisk hændelse.

Download

Beskriver det strategiske arbejde med at opretholde kritiske forretningsfunktioner og reducere risici.

Download

En detaljeret plan om opretholdelse og genoptagelse af drift under og efter kritiske hændelser.

Download

Et praktisk redskab, som kan bruges, når ekstraordinære hændelser skal håndteres, og man skal redde liv og værdier.

Download

Beskriver hvordan virksomheden vil håndtere en IT-hændelse og cyberangreb.

Download

Et afkrydsningsskema til evaluering efter en kriseøvelse.


Download

Beyond the crisis

SMV’er har typisk begrænset infrastruktur og få ressourcer investeret i teknisk og organisatorisk kapabilitet til foregribelse og håndtering af kritiske hændelser som for eksempel pandemier, økonomiske kriser, cyber- eller terrorangreb.

 

Læs om projektet bagved BCM værktøjerne

Kontakt os

Firma*
Navn*
E-mail*
Telefonnummer*
Hvad vil du vide mere om?*
* Skal udfyldes

Kontakt

Jesper Florin
Jesper Florin Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII
Andreas Norstedt
Andreas Norstedt Sikkerhedsrådgiver

Projektpartnere


OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING