Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Online-streaming af brandtests

Der kan være mange grunde til, at det er smart at kunne følge med i en brandtest online frem for at møde op fysisk. Corona er selvfølgelig én af dem, mens geografisk afstand eller behovet for, at flere kolleger kan overvære brandtesten, kan være andre årsager.

DBI tilbyder derfor nu streaming af brandtests – som naturligvis er password-beskyttet.

Der kan bestilles kameravisning fra en eller to vinkler, ligesom der også kan vælges temperaturgrafvisning, som gør det muligt at følge temperaturforløbet på den testede konstruktion. Vi tilbyder således følgende tre visningsmuligheder:

  • Kamera 1
  • Kamera 2
  • Temperaturgrafer

To kameraer

Bestilles der to kameraer, kan man se konstruktionen fra to vinkler, hvilket giver et bedre billede af, hvad der sker under brandtesten. På den måde kan man f.eks. se begge sider af en kanal eller to vinkler af en dør.

Kamera + temperaturgrafvisning

Bestilles et kamera + temperaturgrafvisning, kan man se konstruktionen fra én vinkel og samtidig følge temperaturforløbet på konstruktionen.

Denne opstilling giver to skærmbilleder samtidigt hos kunden, hvilket kan føre til et mindre billede af de to visninger. Har man behov for et større billedformat, tilbyder vi at skifte mellem visningerne. Man kan f.eks. vælge at se kameravisningen det meste af tiden, hvorefter der lige inden klassifikationstiderne skiftes til temperaturvisning i et par minutter – eller omvendt, alt efter hvad der er mest interessant for brandtesten.

DBI kan efterfølgende levere en separat videofil for hver af de valgte input.

Smarte kamerafunktioner

Ønsker virksomheden at se et specifikt område af konstruktionen under testen, kan vi skifte til det relevante område og tilbage igen i løbet af testen. Denne mulighed skal dog planlægges på forhånd.

Der kan zoomes med kameraet, så kameraet både vinkler og zoomer ind på det ønskede område.

Samtale under brandtesten

Kunden har også mulighed for at have en DBI-ekspert med under streamingen, der løbende svarer på spørgsmål om brandtesten eller forklarer, hvad der observeres. Det vil kræve en ekstra medarbejder under brandtesten, som typisk kommunikerer via telefon.

OBS

Vær opmærksom på, at informationer eller observationer fra streaming af en brandtest ikke kan erstatte DBI-sagsbehandlerens observationer på stedet eller føre til diskussion af sagsbehandlerens beslutning om et resultat. Dette skyldes, at flammer, røgudvikling m.m. i nogle tilfælde kan være vanskelige at opfange detaljeret med kameraet.

Alle ovenstående ydelser faktureres separat afhængigt af omfanget. Af hensyn til planlægning og bookning af streaming-udstyret skal streaming og øvrige ydelser aftales i god tid før brandtesten.

Læs mere


Kontakt:

Christian Bjerglund Andersen
Civilingeniør

21 12 35 99
can@dbigroup.dk

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING