Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Brandsikringsanlæg
DBI udfører inspektioner af alle former for brandsikringsanlæg i overensstemmelse med byggelovgivningen.

En godkendelse fra DBI sikrer, at dit anlæg lever op til krav fra myndigheder og forsikringsselskaber.Sprinkleranlæg
DBI udfører inspektioner af brandsikringsanlæg, som er baseret på vand, vandtåge eller skum i overensstemmelse med byggelovgivningen.

En godkendelse fra DBI dokumenterer, at anlægget lever op til myndighedernes og forsikringsselskabernes krav.

Brandtjek – Bygningsgennemgang

DBI udfører en komplet gennemgang af brandsikkerheden hos virksomheder og boligforeninger, og kommer med anbefaling til forbedringer.


Læs mere
Få lavet et brandtjek

Akkrediterede inspektioner af flugtvejs- og panikbelysningsanlæg

DBI er akkrediteret til inspektion af flugtvejs- og panikbelysningsanlæg i henhold til DS/EN1838 og kan hjælpe bygningsejere, brandrådgivere og installatører med at dokumentere funktionaliteten af denne type brandteknisk installation.

Læs mere
Akkrediterede inspektioner af flugtvejs- og panikbelysningsanlæg

005-kurser: Drifts- og vedligeholdelsesansvar

Er du driftsansvarlig er der retningslinjer, der skal overholdes og pligter, der skal udføres. Her kan du finde de kurser vi udbyder i drifts- og vedligeholdelsesansvar.

Læs mere
005-kurser: Drifts- og vedligeholdelsesansvar

Digitale platforme til inspektionskunder

DBI har en række digitale platforme, der alle er udviklet med henblik på sikkerhed og overblik.  Se de platforme her der kan være relevante for dig som inspektionskunde hos DBI.

Læs mere
Se DBI's digitale platforme

Oversigt over inspektioner

Formularer til download

Læs mere                                                                     

Pålidelighed af automatiske brandsikringsanlæg

DBI udgiver med jævne mellemrum statistiske analyser af både ABA-anlæg og AVS-anlæg. Grundlaget for analyserne er anonymiserede DBI-inspektionsrapporter. I analyserne er der ikke medtaget data fra eventuelle anlæg, der har haft førstegangsinspektion, præinspektion og/eller udvidelser.

Læs mere
Rettelser og tolkninger vedr. sprinkler- og vandtågesystemer
Det tekniske udvalg for danske sprinklerretningslinjer udarbejder løbende relevante nye retningslinjer, reviderer eksisterende retningslinjer og behandler spørgsmål vedr. fortolkning af retningslinjer og forskrifter.

Rettelser og tolkninger vedr. brandalarmanlæg
Det tekniske udvalg vedr. brandalarmanlæg m.fl. udarbejder relevante nye retningslinjer, reviderer eksisterende retningslinjer og behandler spørgsmål vedr. fortolkning af retningslinjer og forskrifter.

Rettelser og tolkninger vedr. brandventilationsanlæg
Det tekniske udvalg vedr. brandventilationsanlæg udarbejder relevante nye retningslinjer, reviderer eksisterende retningslinjer og behandler spørgsmål vedr. fortolkninger af retningslinjer og forskrifter.

FIND EN KONTAKTPERSON

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 90 00
E-mail: dbi@brandogsikring.dk


OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING