DBI udfører inspektioner af alle former for brandsikringsanlæg i overensstemmelse med gældende forskrifter.

En godkendelse fra DBI sikrer, at dit anlæg lever op til krav fra myndigheder og forsikringsselskaber.DBI udfører inspektioner af brandsikringsanlæg, som er baseret på vand, vandtåge eller skum i overensstemmelse med gældende forskrifter.

En godkendelse fra DBI dokumenterer, at anlægget lever op til myndighedernes og forsikringsselskabernes krav.

Gennemgang af brandsikkerhed

DBI udfører inspektioner af en lang række sikkerhedsforhold, der er relateret til brand og brandsikkerhed. Det gælder både bygninger, risikovirksomheder og forhold, der har indflydelse på virksomhedens brandsikkerhed.

Læs mere

Digitale platforme

DBI har en række digitale platforme, der alle er udviklet med henblik på sikkerhed og overblik. 

Læs mere

Oversigt over inspektioner

Formularer til download

Læs mere                                                                     

Pålidelighed af automatiske brandsikringsanlæg

DBI udgiver med jævne mellemrum statistiske analyser af både ABA-anlæg og AVS-anlæg. Grundlaget for analyserne er anonymiserede DBI-inspektionsrapporter. I analyserne er der ikke medtaget data fra eventuelle anlæg, der har haft førstegangsinspektion, præinspektion og/eller udvidelser.

Læs mere
Det tekniske udvalg for danske sprinklerretningslinjer udarbejder løbende relevante nye retningslinjer, reviderer eksisterende retningslinjer og behandler spørgsmål vedr. fortolkning af retningslinjer og forskrifter.

Det tekniske udvalg vedr. brandalarmanlæg m.fl. udarbejder relevante nye retningslinjer, reviderer eksisterende retningslinjer og behandler spørgsmål vedr. fortolkning af retningslinjer og forskrifter.

Det tekniske udvalg vedr. brandventilationsanlæg udarbejder relevante nye retningslinjer, reviderer eksisterende retningslinjer og behandler spørgsmål vedr. fortolkninger af retningslinjer og forskrifter.

FIND EN KONTAKTPERSON

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 90 00
E-mail: dbi@brandogsikring.dk


KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.