Tilbage

Brand 2 - Videregående ABA og andre integrerede brandanlæg

Kursus kode: AMU220

Kursusbeskrivelse

Efter kurset kan deltageren udføre alle typer brandtekniske installationer på større og integrerede anlæg. Det betyder at: Deltageren har indgående kendskab til gældende love, bekendtgørelser og myndighedsvejledningers krav til bygningers brandsikring. Deltageren installerer, vedligeholder, fejlfinder og reparerer enkeltstående- og integrerede brandtekniske installationer. Deltageren idriftsætter og gennemfører funktionsafprøvning af systemintegrerede anlæg ud fra et indgående kendskab til de forskellige enkeltstående brandanlægstyper og til sammenbyggede/integrerede anlæg, herunder ABA (Automatiske Brandanlæg). Deltageren har desuden kendskab til rumsluknings-, sprinkler- og vandtågeanlæg samt slangevindinstallation. Deltageren kan medvirke ved akkrediteret funktionsafprøvning og systemintegrationstest. Deltageren kan udarbejde dokumentation samt vejlede brugere af brandtekniske installationer på baggrund af Bygningsreglementets krav til dokumentation, kontrol og vedligeholdelse af enkeltstående og sammenbyggede anlæg. Deltageren udarbejder dokumentation for egne kompetencer og deres grænser - herunder også, hvornår det er nødvendigt at inddrage mere sagkyndig bistand.

Intro

Branche certifikatkursus

Målgruppe

Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for installation af ABA og rumslukning

Kursusindhold

Efter kurset kan deltageren udføre alle typer brandtekniske installationer på større og integrerede anlæg. Kurset indgår som godkendt uddannelse til at blive anerkendt som kvalificeret montør, jf. DBI-retningslinje 001 Jobmuligheder og videre uddannelse: Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. Bevis opnås således: Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået.

Varighed

5 dage - Brand 2 - Videregående ABA og andre integrerede brandanlæg, (49662).

Forudsætning

Deltagerne forventes at have gennemført Brand 1 eller tilsvarende. Kurset gennemføres ved minimum 14 deltagere.

Relaterede kurser

Kurset indgår i forløbet kvalificeret ABA-montør På DBI’s karriereveje kan du læse om de øvrige kurser der indgår i forløbet, og få inspiration til at styrke og udbygge dine kompetencer:Tryk her

Frederikshavn, DBI
Baldersvej 9
9900 Frederikshavn
Hvidovre, DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

PRISER

DKK 128,00 pr. dag
(medlem)
DKK 128,00 pr. dag
(ikke medlem)

Kursusdatoer


Frederikshavn, DBI
24. januar 2022
5 dage
Kursusdatoer
24. januar 2022 kl. 08:00 - 15:24
25. januar 2022 kl. 08:00 - 15:24
26. januar 2022 kl. 08:00 - 15:24
27. januar 2022 kl. 08:00 - 15:24
28. januar 2022 kl. 08:00 - 15:24
Fuld booket
21. marts 2022
5 dage
Kursusdatoer
21. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
22. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
23. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
24. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
25. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
27. juni 2022
5 dage
Kursusdatoer
27. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
28. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
29. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
30. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
1. juli 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
5. september 2022
5 dage
Kursusdatoer
5. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
6. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
7. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
8. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
9. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
5. december 2022
5 dage
Kursusdatoer
5. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
6. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
7. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
8. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
9. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

Hvidovre, DBI
14. februar 2022
5 dage
Kursusdatoer
14. februar 2022 kl. 08:00 - 15:24
15. februar 2022 kl. 08:00 - 15:24
16. februar 2022 kl. 08:00 - 15:24
17. februar 2022 kl. 08:00 - 15:24
18. februar 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
14. marts 2022
5 dage
Kursusdatoer
14. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
15. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
16. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
17. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
18. marts 2022 kl. 08:00 - 15:24
Fuld booket
4. april 2022
5 dage
Kursusdatoer
4. april 2022 kl. 08:00 - 15:24
5. april 2022 kl. 08:00 - 15:24
6. april 2022 kl. 08:00 - 15:24
7. april 2022 kl. 08:00 - 15:24
8. april 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
2. maj 2022
5 dage
Kursusdatoer
2. maj 2022 kl. 08:00 - 15:24
3. maj 2022 kl. 08:00 - 15:24
4. maj 2022 kl. 08:00 - 15:24
5. maj 2022 kl. 08:00 - 15:24
6. maj 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
20. juni 2022
5 dage
Kursusdatoer
20. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
21. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
22. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
23. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
24. juni 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
5. september 2022
5 dage
Kursusdatoer
5. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
6. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
7. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
8. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
9. september 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
31. oktober 2022
5 dage
Kursusdatoer
31. oktober 2022 kl. 08:00 - 15:24
1. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
2. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
3. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
4. november 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld
12. december 2022
5 dage
Kursusdatoer
12. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
13. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
14. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
15. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
16. december 2022 kl. 08:00 - 15:24
Tilmeld

Brand 2 - Videregående ABA og andre integrerede brandanlæg

Jeg er i arbejde eller privatperson

Tilmeld kursus
Du vil blive sendt videre til voksenuddannelse.dk.
Hvis du køber flere kurser og produkter skal du huske at færdiggøre din bestilling i DBI’s webshop

Jeg er ledig

Kontaktperson

Ring til os
Du er velkommen til at ringe til kursusafdelingen.
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn