Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Test og modellering af hybrid stål/træ-konstruktionsdetaljer ved brand

Målet med dette projekt er at gøre byggebranchen mere klimavenlig ved at bruge bæredygtige materialer som træ og stål. Vores forskning fokuserer på at undersøge brandadfærden i forhold til forbindelser mellem stål og træ ved at eksperimentere og modellere. Dette vil understøtte optimeringen af LCA/LCC i byggemiljøet, som skitseret i den danske "National strategi for bæredygtigt byggeri". Dette vil skabe mulighed for at få mere optimerede og kommercielt attraktive bygninger på markedet.

Projektets mål er at tilvejebringe et videnskabeligt fundament for bygningsingeniører til at udføre komplette konstruktionsvurderinger for brandforhold og dermed fjerne barrierer relateret til brandsikkerhed. Den validerede model til forudsigelse af brandadfærden for hybride stål-/trækonstruktioner vil understøtte udviklingen af retningslinjer og tilbyde en vej til godkendelse, som vil være gældende internationalt. Det vil gøre det muligt for bygningsdesignere, ingeniører og planlæggere at introducere mere optimerede, effektive, bæredygtige og kommercielt attraktive bygninger på markedet.

Planen er at kommercialisere den nye viden i form af en brandteknisk designservice, der hjælper konstruktører, ingeniører og arkitekter med at producere brandsikkerhedsdokumentation til hybride stål-/træbygninger. Projektet vil være i forlængelse af eksisterende services, og inden for to år efter projektets afslutning sigter vi mod at opskalere projektresultaterne ved at offentliggøre designretningslinjer og frigive den foreslåede model til brug for andre brandingeniører.

Projektet løber fra marts 2023 til februar 2025
Ankit Agrawal

Projektansvarlig
Ankit Agrawal
Postdoc

Telefon: 50 80 65 55
E-mail: ana@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING