Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Beredskabs- og evakueringsøvelser

Afhold øvelser og få de rette færdigheder

Øvelser er afgørende for at sikre en operationel beredskabsplan. Sådan sikrer du, at medarbejderne er klar til at udøve deres roller, hvis en hændelse indtræffer. DBI tilbyder at arrangere, afholde og evaluere beredskabsøvelser, ligesom vi også udbyder firmakurser i bl.a. brandbekæmpelse og førstehjælp.


Afdækning af behov og muligheder

For at sikre en målrettet øvelse starter et forløb med DBI typisk med, at vi gennemfører en behovsanalyse, som l understøtter det operative arbejde med beredskabs- og evakueringsøvelsen. Samtidig er behovsanalysen også en del af forventningsafstemningen med dig og din virksomhed. På den måde sikrer vi, at øvelsen er proportionel med jeres behov, og I får det ud af det, som I ønsker. Vi starter typisk med et planlægningsmøde og udvikling af øvelsesdesign for at etablere de bedste forudsætninger for øvelsen. Dernæst analyserer vi evt. eksisterende beredskab og tilhørende planer, de praktiske rammer og de fysiske forhold.

Forud for øvelsen orienterer vi relevante myndigheder i det omfang, at det er relevant.

Eksekvering af øvelser

Afhængigt af type af øvelse – fra en simpel evakueringsøvelse til en kompleks beredskabshændelse – og din virksomheds præferencer kan DBI indtage forskellige roller, fra indledende rådgivning og facilitering til øvelsesleder. Hvis I har ressourcer og kompetencer til selv at stå for det meste i forbindelse med øvelsen, deltager vi gerne som observatører og kommer med en evaluering, når øvelsen er slut.

Afdækning af behov og muligheder

Udarbejdelse af drejebog og scenarier

Eksekvering af øvelse

Evaluerende rapportering

Det er vigtigt at omsætte læring til handling

Udover træningselementet i en beredskabsøvelse, er det vigtigt at I opsamler læring på sådan en måde, at I aktivt kan bruge det til at forbedre jeres beredskab. Derfor udarbejder DBI typisk et notat med feedback på øvelsen. Den skriftlige rapportering tager udgangspunkt i evt. aftalte fix-punkter og viden fra tidligere hændelser. Herudover evaluerer den medarbejderadfærd sammenholdt med interne procedurer og de fysiske forhold på dagen for øvelsesafvikling. Evalueringen afsluttes med DBI’s anbefalinger til forbedring.

Eksempel på øvelser

  • Beredskabsøvelser
  • Evakueringsøvelser
  • Firmakursus i brandbekæmpelse og førstehjælp
  • Krisestyringsøvelser

Kontakt

Jesper Florin
Jesper Florin Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII
Kiri-Louise Raben Ottosen
Kiri-Louise Raben Ottosen Sikkerhedsrådgiver
Matilde Møller Christensen Sikkerhedsrådgiver

RING MIG OP - UDFYLD FORMULAREN OG VI KONTAKTER DIG

Firma*
Navn*
E-mail*
Telefon*
Kommentar
* Skal udfyldes
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING