Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

DBI strategisk forskning

Udvikling af brandsikre biobaserede og cirkulære byggevarer

DBI vil styrke udviklingen af brandsikre biobaserede og cirkulære byggevarer. Det skal ske ved at reducere brandtekniske barrierer med forskning, teknologisk udvikling, standardiseringsarbejde og vidensdeling. De forskellige aktiviteter skal gøre det nemmere og mere effektivt for producenter at udvikle brandsikre, bæredygtige og holdbare byggevarer.

Brandkrav og brandsikkerhed er en betydelig barriere for producenter af biobaserede og cirkulære byggevarer, når de udvikler, får godkendt og introducerer nye produkter på markedet. Biobaserede byggevarer er organiske og inhomogene biologiske råmaterialer, der er naturligt brandbare. Cirkulære byggevarer indeholder genanvendte materialer eller genbrugte komponenter, hvis egenskaber er ukendte, f.eks. industri eller husholdninger.

DBI vil gøre det nemmere at håndtere de brandtekniske hensyn og krav i produktudviklingen, hvilket vil gøre det enklere, hurtigere og billigere at udvikle og introducere biobaserede og cirkulære byggevarer. Det skal ske ved at optimere de brandtekniske egenskaber ved biobaserede og cirkulære byggevarer, simplificere systemet for brandteknisk dokumentation for at bane vej til de internationale markeder og ved at etablere samarbejde om brandrådgivning, produktudvikling og demonstrationsprojekter.

Med nye teknologiske ydelser, faciliteter og materialedata vil DBI gøre det muligt at udvikle brandsikre, bæredygtige og holdbare produkter. Desuden vil DBI demonstrere, at brandkrav og -teknik ikke behøver være en hindring i udbredelsen af biobaserede og cirkulære produkter hverken i Danmark eller globalt.

AKTIVITETS- OG NYHEDSLOG


1. & 2. november 2023:Vi var med på Building Green messen med live oplæg på DBI's stand
31. august 2023:BioFacades:UpHigh prøvning 1Læs mere
18. september 2023Wood:UpHigh prøvning 10Læs mere
9. august 2023Wood:UpHigh prøvning 9Læs mere
15. maj 2023:Wood:UpHigh prøvning 8 Læs mere
27. april 2023:Wood:UpHigh prøvning 7 Læs mere
15. marts 2023:
Oplæg på netværksmøde om biogene byggematerialer
8. marts 2023:Wood:UpHigh prøvning 6
Læs mere
31. januar 2023:Synspunkt i Ingeniørens medie BuildingTech:
Klimaet er en større trussel mod mennesker end brand
Læs mere
27. januar 2023: Wood:UpHigh prøvning 5 Læs mere
13. januar 2023:Podcast: ’Det skal være lettere og billigere at bygge brandsikkert med træ’Læs mere 
11. januar 2023:Wood:UpHigh prøvning 4 Læs mere
19. december 2022:Wood:UpHigh prøvning 3 Se video
30. november 2022:

Wood:UpHigh: Se brandtest med biobaserede materialer

Læs mere
22. november 2022:Nyt partnerskab skal bane vej for 22 meter høje facader i ubehandlet træLæs mere
1. September 2022:Wood:UpHigh prøvning 1 Se video
24. – 25. august 2022:Konference om biobaserede byggematerialerLæs mere
23. juni 2022:Scientific Workshop for the Fire-Safe Sustainable Environment (FRISSBE-project)Læs mere
9. juni 2022:Nyt projekt vil accelerere biobaseret etagebyggeriLæs mere
2. juni 2022:Webinar “Sustainability and Fire Safety: What’s the link?” med Fire Safe Europe Læs mere
2. juni 2022:Wood:UpHigh følgegruppemødeLæs mere
27. Apr. 2022:

GTS-event: Cirkulær økonomi skal op i gear

Læs mere
9. Mar. 2022:Nye projekter skal give gennembrud for genbrugLæs mere
9. Dec. 2021: DBI er en genvej for biobaserede byggevarerLæs mere

8. Dec. 2021:

Webinar: Realisér dit biobaserede byggeri med brandteknisk funktionsbaseret tilgang

Læs mere

3. -4. Nov. 2021:

Building Green messen

Læs mere

1. Sept. 2021:

Konference om Biobaserede Byggematerialer:
Hør DBI’s ekspert tale på konferencen

Læs mere

Læs mere
Anders Dragsted

Projektansvarlig

Christian Fundby Schou

Head of Advanced Product Development
61 97 24 50
csj@dbigroup.dk


Projekter

ReSource

I ReSource samarbejder DBI og vores partnere fra byggebranchen om at forædle byggeaffald til nye byggematerialer.
Projektansvarlig
Frederik Kruse
Project Manager

Projektet løber fra november 2022 til juni 2025 Læs mere

ReHemp

I Danmark oplever vi en stor stigning inden for bæredygtigt byggeri og materialer. Dog oplever DBI en mangel på viden om genanvendelse af affaldsressourcer og biobaserede byggematerialer i stor skala. DBI vil derfor i samarbejde med Havnens hænder udvikle et nyt bæredygtigt og cirkulært byggemateriale, der er baseret på de samme produkttekniske principper som Hempcrete blokke, men med et lavere CO2-aftryk.
Projektansvarlig
Frederik Kruse
Project Manager

Projektet løber til april 2025 Læs mere

Gendør

Gendør projektet skal åbne muligheder for genbrug af branddøre. Gennem et samarbejde med Lendager, Kilden og Hindby, Genbyg og Enemærke & Peteresen vil der blive udviklet en metode for, hvordan genbrug af branddøre i brandklasse 4 byggerier kan realiseres.
Projektansvarlig
Asmus Haastrup
Research Consultant

Projektet løber fra november 2023 til december 2024 Læs mere

Projektet ’Biogen brandsikring af biogene vægkonstruktioner´ kan resultere i ny produktmulighed

I dag er det ikke muligt at sidestille biobaseret brandbeskyttelse af biobaserede produkter med andre brandsikringskomponenter, der har været brandtestet.
Projektansvarlig
Christen Kjer-Hansen
Projektleder

Telefon: 50 80 65 59
E-mail: ckh@dbigroup.dk
Projektet løber fra januar 2024 til november 2024 Læs mere

Knast

Træ besidder et betydeligt potentiale for genbrug, da det ikke blot er ekstremt holdbart, men også tilføjer en æstetisk værdi til byggeriet. Dog har der været øget opmærksomhed på, at knaster i genbrugstræ danner udfordringer ved at indføre usikkerhed i forhold til brand. KNAST-projektet vil forsøge at overkomme denne udfordring ved at undersøge forskellige biobaserede coatings samt forskellige designgreb.
Projektansvarlig
Christen Kjer-Hansen
Projektleder

Telefon: 50 80 65 59
E-mail: ckh@dbigroup.dk
Projektet løber fra oktober 2023 til oktober 2024 Læs mere

Upcycle 3.0 skal bane vejen for mere genbrug af bærende træ i byggeriet

DBI er projektleder på det nye projekt ’Upcycle 3.0 – vejen til skaleret genbrug af bærende træ’, som har til formål at muliggøre genbrug af bærende træ i primært byggeriet.
Projektansvarlig
Claus Langhoff
Projektleder, forskning- og udvikling, Arkitekt

Projektet løber fra marts 2024 - oktober 2024 Læs mere

BioFacades:UpHigh

BioFacades:UpHigh projektet skal rykke på grænserne for hvor højt vi i Danmark kan bygge facader i træ og andre biobaserede materialer.
Projektansvarlig
Asmus Haastrup
Research Consultant

Projektet løber fra November 2022 – Maj 2024. Læs mere

Wood:UpHigh

Fremtidens kvalificerede brandtekniske løsninger til det biobaserede etagebyggeri
Projektansvarlig
Christen Kjer-Hansen
Projektleder

Telefon: 50 80 65 59
E-mail: ckh@dbigroup.dk
Projektet løber fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2024. Læs mere

Spireprojekt: Styrke anvendelsen af orienterende brandtests – en vej til nem demonstration af bæredygtige byggevarer

Ifølge BR18’s afsnit 8.7.b,c og d er det via orienterende brandtests muligt at anvende alternative byggevarer uden en prøvningsstandard, ligesom også mindre designændringer af klassificerede byggevarer er tilladt.
Projektansvarlig
Asmus Haastrup
Research Consultant

Projektet løb fra marts 2022 til marts 2023. Læs mere

Spireprojekt: Upcycling Orangeri med genbrugte træelementer til fremme for fællesskabet i boligforeninger eller offentlige institutioner

Ved anvendelsen af genbrugsmaterialer mangler der dokumentation i forhold til brand, som myndighederne kan læne sig op af, når der skal gives godkendelse i forbindelse med byggesager.
Projektet løber fra marts 2022 til marts 2023. Læs mere

Spireprojekt: Ny viden om biobaserede og brandsikre konstruktioner til projekterende og udførende i byggeriet

Flere og flere byggerier skyder op i bybilledet i disse år, men det manglende videns- og erfaringsniveau giver berøringsangst for at arbejde med biobaserede materialer.
Projektansvarlig
Asmus Haastrup
Research Consultant

Projektet løb fra februar 2022 til februar 2023. Læs mere

Invitation til deltagelse i udviklingsprojekt om træfacader med holdbare brandtekniske egenskaber

Nyt projekt skal – gennem undersøgelse af effekterne ved ældning af træfacader imprægneret med brandhæmmere – introducere nye teknologier, serviceydelser og standarder.
Projektansvarlig
Simon Sköld
Research Consultant

Telefon: 50 80 65 20
E-mail: ssk@dbigroup.dk

Udvikling af ny innovativ imprægneringsteknologi

Nyt projekt skal undersøge og dokumentere effekten af ny imprægneringsteknologi.
Projektansvarlig
Frederik Kruse
Project Manager

Projektet løber fra september 2021 til september 2022. Læs mere

Demonstrationsprojekt træ erstatter mineraluld

Bæredygtigt byggeri ender ofte med utraditionelle løsninger, der kan medføre at byggeriet ender i brandklasse 3 eller 4. Projektet har undersøgt, hvordan man kunne få mere bæredygtige konstruktioner til at leve op til de brandtekniske krav i BR-18 og holde projektet i en brandklasse 2.
Projektansvarlig
Claus Langhoff
Projektleder, forskning- og udvikling, Arkitekt

Tækkede bygningsfacader til den grønne omstilling – CO2-neutral brandsikring af tækkede lodrette facader

Stråtækte facader anses for at være gode for klimaet, men knap så gode i tilfælde af brand. I samarbejde med bl.a. CINARK ved Det Kgl. Akademi, Arkitektskolen undersøger DBI, om man kan bruge ler, kalk eller andre mineralske naturmaterialer til at imprægnere og brandsikre de bæredygtige facader.
Projektansvarlig
Robert Firkic
Funktionsleder

Telefon: 50 80 78 34
E-mail: rfi@dbigroup.dk
Projektet løb fra juni til maj 2022. Læs mere

Bæredygtigt boligkoncept baseret på plastaffald

Fokus i fremtidens byggeri vil være præget af nye biobaserede eller cirkulære løsninger. Nogle affaldstyper, som plastik, har en relativ lille genanvendelse og dermed et stort potentiale for upcycling.
Projektansvarlig
Frederik Kruse
Project Manager

Projektet løb fra oktober 2021 til marts 2022. Læs mere

Demonstrationsprojekt om genanvendelse af vindmøllevinger til solafskærmning i fremtidens højhuse

Vindmøller er en vigtig kilde til CO2-neutral energi, men ved bortanskaffelse opstår problemer, fordi der ikke findes metoder til genanvendelse af glasfibermateriale blandet med epoxy i stor skala. Projektet skal undersøge muligheden for genanvendelse af vindmøller i byggeriet.
Projektansvarlig
Robert Firkic
Funktionsleder

Telefon: 50 80 78 34
E-mail: rfi@dbigroup.dk
Projektet løb fra juni til ultimo 2021 Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING