Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Udvikling af ny innovativ imprægneringsteknologi

Byggeriet står for 40% af den samlede danske CO2-udledning, hvor især emissioner fra konstruktioner og byggematerialer udgør den største belastning. Træ som byggemateriale vil reducere belastningen betragteligt, men fravælges ofte, blandt andet grundet de brandtekniske egenskaber. Løsningen kan være at imprægnere træet, men ved at benytte en teknologi som imprægnerer træet helt ind i kernen.

I et nyt projekt vil, Gaia Wood Technology sammen med DBI og Dansk Teknologisk Institut undersøge og dokumentere effekten af en ny imprægneringsteknologi, der muligvis kan forbedre udgangspunktet for at benytte mere træ i byggerier. Målet er dokumentation for en forbedret teknologi til imprægnering, der dermed kan forlænge levetiden af træ. Teknologien skal desuden kunne gennemimprægnere alle træsorter og dimensioner, hvilket vil gøre det muligt at benytte lokale træsorter og derved nedbringe overudnyttelse af bestemte områder og træsorter, og desuden vil det kunne nedbringe transportomkostninger og udledning af CO2 heraf.

DBI vil i forbindelse med projektet rådgive, teste og analysere teknologien med udgangspunkt i data fra indikative og fuld-skala tests.

Projektet er finansieret som Videnbroprojekt med midler fra Uddannelses og Forskningsministeriet gennem CLEAN.

Projektet løber fra september 2021 til september 2022.

Projektet løber fra september 2021 til september 2022.
Frederik Kruse

Projektansvarlig
Frederik Kruse
Project Manager

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING