Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

DART

For at nå det politiske klimamål om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030, er Danmark nødt til at firedoble den samlede produktion af vedvarende energi. Baseret på tidligere erfaringer fra implementering af vedvarende energiproduktion såsom vindmøller forventes det, at protester og modstand fra borgere og interesseorganisationer formentlig vokse sig stærkere i de kommende år. Det er derfor afgørende at sikre opbakning fra både private virksomheder, offentlige myndigheder, politiske interessenter og det danske civilsamfund. For at understøtte formålet i MissionGreenFuels vil dette projekt udvikle en national model for borgerinddragelse i overgangen til grønne brændstoffer.


DART-projektet er opdelt i tre arbejdspakker, hvor den første er en antropologisk tilgang til organisering af borgerinddragelse. Her vil DBI spille en mere markant rolle ved sammen med projektets andre partnere at udføre feltarbejde i Esbjerg, Aalborg og Skive med særligt fokus på aktuelle barrierer og muligheder for at engagere borgere og interessegrupper i udvikling og drift af vedvarende energisystemer. Her har DBI en særlig interesse i også at bidrage med at afdække, om og hvordan eventuelle sikkerhedsbekymringer og risikoforståelser er en del af barriererne der afdækkes i projektet. Den anden arbejdspakke omfatter politologiske tilgange til udformning af borgerforsamlinger, hvor DBI også bidrager aktivt med input, og det tredje spor fokuserer på de regulatoriske rammer for borgerinddragelse i vedvarende energisystemer fra et juridisk perspektiv.

Formålet med projektet er overordnet set at forhindre tidskrævende og omkostningskrævende konflikter mellem virksomheder, organisationer, og lokale borgere og interessegrupper og skabe et innovativt miljø for samarbejde på tværs af sektorer, organisationer og civilsamfund. Desuden ønsker projektpartnerne at åbne en offentlig dialog for at udvikle et engageret og demokratisk medborgerskab inden for omstillingen af vedvarende energi.

Vi arbejder på første sektion i samarbejde sammen med Institut for Antropologi (KU), Behave Green, Green Hydrogen Systems, European Energy og Copenhagen Infrastructure Partners. Projektet løber fra foråret 2023 til efteråret 2025.

DART Projektet løber fra foråret 2023 til efteråret 2025
Mette Marie V. Karsten

Projektansvarlig
Mette Marie V. Karsten
Faglig ansvarlig

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING