Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Persondatapolitik

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut behandler personoplysninger om dig som kunde eller besøgende på vores website på en sikker og gennemsigtig måde.

1. Dataansvar

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut tilbyder, som førende teknologisk servicevirksomhed, flere ydelser inden for mange forskellige områder og behandler i den forbindelse en del personoplysninger. I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du er kunde, deltager i arrangementer, besøger vores hjemmeside eller i anden anledning er i kontakt med os.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er som følger:

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

Telefon: +45 36 34 90 00
e-mail: dbi@brandogsikring.dk

CVR: 65 19 68 16

2. Behandlingen af dine personoplysninger

2.1. Personoplysninger og formål

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut behandler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Mængden og arten af personoplysninger vil variere afhængig af det enkelte formål. Vær opmærksom på, at hvis vi ikke modtage de ønskede oplysninger, vil der være en række services vi ikke kan levere til dig, da vores levering af f.eks. uddannelse til dig er afhængig af, at vi modtager de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger fra dig.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut anvender ikke din personoplysninger til egentlig profilering eller automatiske beslutninger.

Nedenfor er angivet de formål vi via vores hjemmeside indsamler og behandler personoplysninger til:


MARKEDSFØRING OG NYHEDSBREVE
Hvis du opretter dig som bruger på vores hjemmeside og samtykker i at modtage vores nyhedsbreve og markedsføring, behandler vi dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnumre, e-mailadresser, dine sociale medier, fag- og interesseområder, deltagelse i arrangementer samt eventuelle besøg på vores hjemmeside og andre digitale platforme vi samarbejder med. Behandlingen sker med det formål at kunne sende dig målrettet og relevant information og markedsføring via e-mail, google og dine sociale medier, baseret på dine interesser. Vores behandlingsgrundlag herfor er Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts legitime interesse i at kunne sende dig markedsføring. Du kan til enhver tid kalde dit samtykke til at modtage direkte markedsføring fra os tilbage. Det gør du her.

ARRANGEMENTER, NETVÆRKSGRUPPER, KLUBBER OG LIGN.
Ved din tilmelding og deltagelse behandler Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, fødselsdato mv. Behandlingen sker med det formål at facilitere din deltagelse. Behandlingsgrundlaget er opfyldelse af vores aftale med dig om din deltagelse i vores events m.v.


KURSER OG UDDANNELSE
Hvis du deltager i kurser eller uddannelsesforløb hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut behandler vi oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresser, fødselsdato (hvis relevant for dit forløb). Vi behandler også oplysninger om tidligere uddannelse og dit uddannelsesforløb, hvis relevant for dit forløb. Med dit samtykke behandler vi også fotos af dig. Behandlingsgrundlaget for vores indsamling og behandling er Dansk Brand- og sikringsteknisk opfyldelse af vores aftale med dig om deltagelse i kurser og uddannelsesforløb.

For at kunne facilitere din deltagelse og evt. udstede et certifikat eller lignende bevis til dig, skal vi nogle gange behandle CPR-nummer og helbredsoplysninger, da det ved visse uddannelser er lovmæssigt påkrævet. Her er vores behandlingsgrundlag opfyldelse af krav i lovgivning.

PRODUKTER OG SERVICEYDELSER
Til brug for etablering af kunde- og leverandørforhold og levering af aftalte ydelser samt efterfølgende gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelse, behandler vi oplysninger om dit navn, adresse, titel, ansættelsessted, telefonnummer, e-mailadresser, og hvis relevant dine kompetencer, uddannelse mv. Behandlingsgrundlaget herfor er enten Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts opfyldelse af aftaler med dig og din virksomhed eller vores legitime interesse i at kunne etablere og opretholde kunde- og leverandørforhold.

BESØGENDE
Som besøgende på en Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut lokation vil du ved ankomst i receptionen blive registreret med navn, ansættelsessted, e-mailadresse og telefonnummer.

Denne indsamling af personoplysninger sker af sikkerhedshensyn.

Dele af vores lokationer er videoovervåget, jf. vores skiltning heraf.

Behandlingsgrundlaget herfor er Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts legitime interesse i at opretholde et højt sikkerhedsniveau på vores lokaliteter


JOBANSØGERE
Hvis du søger job hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut kan vi behandle oplysninger om dit navn, adresse, telefon, e-mailadresse, fødselsdato, dit foto, uddannelse og øvrige oplysninger, der er medsendt i din ansøgning og oplysninger vi efterfølgende indsamler fra offentlige tilgængelige kilder. Formålet med behandlingen er at vurdere og udvælge ansøgere der skal ansættes hos os. Behandlingsgrundlaget herfor er Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts opfyldelse af aftalen med dig om at behandle din ansøgning med henblik på en eventuel ansættelse hos os.

ØVRIGE FORHOLD
I tilfælde hvor Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut tilbyder bookning af hotel og fly, billeje o.lign. kan vi behandle oplysninger om dit navn, adresse, fødselsdato, nationalitet mv, som kræves for reservation. Formålet med behandlingen er at kunne foretage den aftalte reservation. Behandlingsgrundlaget herfor er Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts opfyldelse af aftalen med dig.

HJEMMESIDER
Når du besøger vores hjemmesider, indsamler vi din IP-adresse, information om operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype, adfærd på vores hjemmesider mv. Behandlingen sker med det formål at kunne give dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden. Behandlingsgrundlaget herfor er Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts legitime interesse i at kunne forbedre vores brugeroplevelse. Behandlingen af nogle af de foranstående oplysninger sker kun, hvis du samtykker hertil. Du kan se detaljerne vedrørende vores opsamling af information på https://brandogsikring.dk/cookiedeklaration/. Her har du også mulighed for at fravælge cookies.

2.3 Berigtigelse

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut opdaterer løbende dine personoplysninger, hvis det kommer til vores kendskab, at de er ændret. Vi beder dig derfor informere os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger. Dette kan ske på vores hjemmeside brandogsikring.dk, direkte til din kontaktperson hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut eller via e-mail til dbi@brandogsikring.dk

2.4 Videregivelse indenfor EU/EØS

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut videregiver kun dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere den aftalte ydelse eller opfylde eventuelle myndighedskrav. En sådan videregivelse kan være til koncernforbundne selskaber, samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner eller relevante myndigheder.

Ved deltagelse i arrangementer, kurser og uddannelsesforløb kan dit navn og dit ansættelsessted endvidere optræde på den deltagerliste, som uddeles til de øvrige deltagere og eventuelle samarbejdspartnere for det pågældende arrangement.

2.5 Overførsel til tredjelande

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut kan videregive dine personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS. Dette i samme omfang og på samme grundlag som nævnt i pkt. 2.4. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut vil sikre, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til et tredjeland jf. persondataforordningens artikel 45-49.

2.6 Opbevaring og sletning

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut opbevarer dine personoplysninger i det, for formålet, nødvendige tidsrum.

Dette tidsrum varierer afhængigt af formålet. Alle vores opbevaringsperioder er beskrevet i interne procedurer og retningslinjer, der sikrer at alle personoplysninger slettes, når formålet for deres indsamling er udtømt. Du kan derfor opleve, at vi indsamler oplysninger om dig igen, selv om du tidligere har givet os de præcis samme oplysninger.

Nogle oplysninger gemmer vi igennem længere tid for at kunne opfylde lovkrav, herunder krav til dokumentation for betalt eller gennemført uddannelse Jobansøgninger gemmes til stillingen er besat.

3. Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få at vide, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis vi behandler om dig, så kan du bede om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

Du kan bede om indsigt på dbi@brandogsikring.dk, hvorefter vi, jf. reglerne om indsigtsret udleverer en kopi af de personoplysninger vi behandler om dig til dig.

Du kan til en enhver tid bede om at få din personlige oplysninger rettet, hvis de er faktuelle fejl i dine oplysninger.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling eller anmode om at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis vi behandler dem i strid med reglerne i persondatareglerne eller bruge dine oplysninger til målrettede markedsføring baseret på vores legitime interesse.

Hvis dele af behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt venligst dbi@brandogsikring.dk hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger eller, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

4. Klagemulighed

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger har du ret til at indgive en klage til:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING