Nyheder

2022

Opnå UKCA-mærkning inden 31. dec. 2022

24.06.22 - Produkter, der er brandtestede og CE-mærkede efter system 3-evaluering i AVCP-systemet, kan komme i klemme.

Læs mere

DBI udarbejder rapport om storbranden i Vanløse

22.06.22 - At det gik så galt, skyldtes en kombination af en række faktorer.

Læs mere

Efterisolering kan medføre risiko for brand

22.06.22 - Trods efterisolering med ubrandbar isolering og korrekt trækonstruktion opstår der jævnligt brand.

Læs mere

Ny FM-sprinklerakkreditering hos DBI

10.06.22 - DBI er blevet akkrediteret efter FM Globals datablade

Læs mere

Nyt projekt vil accelerere biobaseret etagebyggeri

09.06.22 -  Brandkrav er i dag en showstopper for etagebyggeri med træ og biobaserede materialer til bærende konstruktioner og isolering.

Læs mere

DBI udfører første udvidede inspektioner af sprinkleranlæg

09.06.22 - Sprinkleranlæg kan ruste og få aflejringer på indersiden af rørene, som forhindrer anlæg i at fungere optimalt.

Læs mere

Brandtest baner vejen for højt træbyggeri uden brandimprægnering

09.06.22 - En succesfuld brandtest i verdensmålsprojektet UN17 Village i København kan give mere højt byggeri i Danmark.

Læs mere

Brandtest giver ny viden om batteribrande i elbiler på færger

09.06.22 - Som led i ELBAS-projektet har DBI gennemført omfattende testarbejde.

Læs mere

Mød DBI og DBIC UK på FIREX International-messen i London

22.04.22 - Den 17.- 19. maj 2022 løber FIREX International-konferencen af stablen i London.

Læs mere

Kom til arrangement om cyber- og informationssikkerhed for virksomheder

22.04.22 - Den 12. maj inviterer DBI og DI Digital indenfor i Industriens Hus.

Læs mere

DBI anbefaler årlig inspektion af varslingsanlæg

22.04.22 - Efter implementeringen af BR18 stilles der krav om inspektion af varslingsanlæg hvert 4. år.

Læs mere

Sådan får du en IT-beredskabsplan – og ruster din virksomhed mod kriser

22.04.22 - Antallet af cyberangreb er støt stigende, og både store og små virksomheder er i farezonen for at blive ramt.

Læs mere

Vandtæthedstest – åbninger i vandtætte skotter under skotdækket i passagerskibe

22.04.22 - DBI udfører alle klassifikationsprøvninger iht. IMO 2010 FTP Code.

Læs mere

GTS-event: Cirkulær økonomi skal op i gear

22.04.22 - Hvis vi skal opnå en grøn og bæredygtig verden, skal vi tænke cirkulært.

Læs mere

Brandsikring af Byggeri

05.04.22 - DBI’s platform ’Brandsikring af Byggeri’ har fået en opdatering, der gør den hurtigere og mere brugervenlig. Desuden er der tilføjet nyt indhold til brugerne.

Læs mere

Voldsom tagbrand burde ikke kunne ske

28.03.22 - En stor etageejendom gik op i flammer, og 90 familier står nu uden tag over hovedet. Det er resultatet af en voldsom tagbrand i Vanløse.

Læs mere

”Det sker kun for naboen”

24.03.22 - På mindre end tre år havde Tandex både en brand, som stoppede produktionen i ugevis, og et hackerangreb, som slettede alle data i ERP-systemet.

Læs mere

Revision af træældningsstandarden, EN 16755, er i gang

21.03.22 - Så er arbejdet med revision af træældningsstandarden, EN 16755, skudt i gang.

Læs mere

Mød DBI på DSE-messen for ingeniører og ingeniørstuderende

21.03.22 - DBI er i rivende udvikling og ønsker derfor at tiltrække landets klogeste hoveder inden for ingeniørfaget.

Læs mere

Ambassadører for CFPA får viden og værdi

16.03.22 - CFPA-Europe, som DBI er medlem af, har lavet en ny ambassadør-ordning.

Læs mere

Skal du med på dette års Branddag?

Skal du med på dette års Branddag?

15.03.22 - Programmet er spækket med oplæg og workshops, som tager fat på de nyeste reguleringer og praktisk implementering af brandregler.

Læs mere

Ny brandbeskyttelse kan bevare gamle konstruktioner

11.03.22 - Riv ned, byg nyt. Det er den sikre løsning, når man vil være sikker på byggeriets brandegenskaber.

Læs mere

Nye projekter skal give gennembrud for genbrug

09.03.22 - Bæredygtighed er hot, men byggebranchen er kølig, når det gælder genanvendelse af byggematerialer.

Læs mere

Konference om Power-to-X:

07.03.22 - Hvad er de rette sikkerhedsniveauer og standarder, hvis der skal skabes optimale vækstkriterier for danske PtX-virksomheder?

Læs mere

Ny rapport: Nødvendigt med mere sprinkling i p-huse

10.02.22 - Større brandbelastning i p-huse kalder på bedre brandsikring.

Læs mere

ABA, AVA og AVS: Nye undtagelsesgrænser for mobile rum

09.02.22 - Kravene til brandsikringsanlæg i mobile rum var for flydende.

Læs mere

Vejledning 10 og kursus om varmt arbejde – nu på engelsk

08.02.22 - Hvert år udbetales der ca. 170 mio. kr. i erstatning for millionbrande, der opstår som følge af varmt arbejde.

Læs mere

Nye brandsynsregler: Nu skal der styr på drift, kontrol og vedligehold

08.02.22 - Med BR18 kom der meget konkrete krav til kontrol af bygningers brandsikkerhed.

Læs mere

SMV’er skal sikres mod cyberangreb

08.02.22 - DBI er med i udviklingen af løsninger, der skal styrke danske SMV’ers cybersikkerhed.

Læs mere

2021

Stråtækt

Gode testresultater for strå imprægneret med ler

14.12.21  - Ler er en velfungerende brandimprægnering på stråtækte facader, viser tests foretaget af DBI som en del af et projekt.


Læs mere

Sådan forholder DBI’ sig i forbindelse med corona-virus

BR18: Krav til drift, kontrol og vedligehold

14.12.21    Der hersker fortsat tvivl om reglerne for drift, kontrol og vedligehold af byggeri, efter de skærpede krav trådte i kraft i BR18.


Læs mere

BR18: Stor uklarhed om kontrol af nyt byggeri

09.12.21 - Det eksisterende kontrolparadigme ved ibrugtagelse af byggeri med BR18 fungerer ikke særligt godt i praksis.

Læs mere

DBI er en genvej for biobaserede byggevarer

09.12.21 - Brand skal gøres til et designparameter og tænkes med fra start, mener Christian Fundby Schou.

Læs mere

DBI vejledning 10 - varmt arbejde

Ny ’Brandteknisk Vejledning 10’ for varmt arbejde

15.11.21 -  Den nye vejledning indeholder bl.a. opdateret indhold, som tager udgangspunkt i nye regler på relevante områder for varmt arbejde.


Læs mere

Systemintegrationstest af sammenkoblede anlæg

15.11.21 -  At de brandtekniske installationer fungerer hver især, betyder ikke nødvendigvis, at sammenkoblingen mellem anlæggene fungerer.


Læs mere

Mindre risiko for brande i el- og hybridbiler

12.11.21 - Ifølge en ny undersøgelse fra Beredskabsstyrelsen er risikoen for brande i el- og hybridbiler mindre end for brande i konventionelle biler.

Læs mere

Store ventilationskanaler skal nu testes efter E60

12.11.21 - MDS 428-standarden for ventilationskanaler er blevet opdateret, og pr. 1. januar 2022 udløber overgangsperioden for store stålkanaler.

Læs mere

Indsigt i simulering og menneskelig adfærd styrker risikovurderinger

08.11.21 - Nye skibstyper og alternative brændstoffer stiller store krav om nuancerede risikovurderinger.

Læs mere

Virksomheder får nu opskriften på at tackle den næste krise:

05.11.21 - I et nyt projekt ’Modstandsdygtig.DK’ skal DBI og tre andre GTS-institutter styrke SMV’er mod kriser.

Læs mere

Imprægnering skal brandsikre stråtækte facader:

21.10.21 -  Et nyt projekt undersøger, om mineralske naturmaterialer kan imprægnere og brandsikre facader.


Læs mere

Færger skal sikres mod brand i elbiler:

20.10.21 - Brande i elbiler er en ny udfordring på færger. Nyt DBI-projekt skal nu komme med anbefalinger til brandstrategier for elbiler på færger.

Læs mere

Brexit: Forlængelse af frist for UKCA-certificering

07.10.21 - Med Brexit stilles der krav om, at produkter, der hidtil er blevet CE-mærket i EU, nu skal UKCA-mærkes for at komme på det britiske marked.

Læs mere

DBI Certification kan nu certificere brandventilation

22.09.21 - Som noget nyt kan DBI Certification certificere brandventilation efter standarden EN12101-2:2003

Læs mere

Fuld kraft på Power-to-X

14.09.21 - Med Power-to-X er energisektoren trådt ind i en ny tidsalder. DBI er hoppet med på vognen og er allerede nu engageret i adskillige projekter både til lands og til vands.

Læs mere

DBI udvikler ny metode til godkendelse af store døre

09.09.21 - Metoden gør det muligt at opnå dokumentation på baggrund af test i alm. skala.

Læs mere

BR18: Nye krav om drift, kontrol og vedligehold

09.09.21 - Med BR18 er der kommet skærpede krav – også til eksisterende byggeri.

Læs mere

DBI-ekspert taler på ’Biobaserede Byggematerialer’

24.08.21 - Christian Fundby Schou giver et bud på, hvordan brand kan bruges som designparameter.

Læs mere

Den rette terrorsikring giver bedre byrum

13.08.21 - Terrorsikring skal tænkes med fra start og integreres i byrummet.

Læs mere

Performanceregnskab 2021: SMV’er bruger GTS-institutter mere end før

13.07.21 - Som et af Danmarks syv GTS-institutter understøtter DBI innovation og vækst i danske virksomheder.

Læs mere

Hjemmearbejdspladser er en risiko for informationssikkerheden

07.07.21 - Corona-krisen har fået hjemmearbejdet til at eksplodere. Dermed opstår nye IT-udfordringer.

Læs mere

Nye projekter om brandimprægneret træ

22.06.21 -  Flere nye projekter skal gøre det muligt at dokumentere brandegenskaberne for brandhæmmet træ over tid.


Læs mere

Talrige muligheder for bedre brandsikkerhed på containerskibe

18.06.21 -  Brande på containerskibe kan medføre tab af menneskeliv og enorme værdier.


Læs mere

Ny metode til vurdering af bygningsdele

15.06.21 -  DBI har udviklet en metode til vurdering af bygningsdele, der gør det nemmere for brandrådgivere at udnytte mulighederne i BR18.


Læs mere

Ny mulighed for test af brandbeskyttede bjælker og søjler

08.06.21 - DBI’s multiovn kan nu brandteste brandbeskyttede bjælker og søjler med op til 80 ton belastning.

Læs mere

7 gode råd til bedre it-sikkerhed

07.06.21 - Cyberangreb udgør en reel trussel, og antallet af tilfælde er stigende. Vi har samlet syv gode råd, der kan styrke vandværkers og SMV’ers it-sikkerhed.

Læs mere

Opdaterede versioner af DBI Retningslinjer: 001, 002, 027

Opdaterede versioner af DBI Retningslinjer: 001, 002, 027

07.06.21 - DBI har udgivet opdaterede versioner af tre forskellige DBI Retningslinjer.

Læs mere

Høring: Hvornår skal de nationale klassifikationer på brandmodstandsevne udfases?

02.06.21 -  Bolig- og Planstyrelsen vil gerne høre din mening inden 30. juni.


Læs mere

VR-træning skal hjælpe ved vurdering af brandsteder

01.06.21 -  Hvordan vurderer man et brandsted? Og hvornår er der brug for en brandundersøger?


Læs mere

Læs om DBI’s nye digitale værktøj for installatører og rådgivere

Nyt digitalt tilbuds- og projekteringsværktøj

12.05.21 - Tilbudsgivning, projektering og drift kan nu blive lettere og billigere for bl.a. installatører og rådgivere.


Læs mere

DBI Certification er godkendt som kontrolinstans på VE-området

11-05-21 DBI Certification A/S kan nu tilbyde endnu en service til danske kunder.

Læs mereDBI kan nu teste både kanaler og spjæld

04.05.21 - Snart behøver byggevareproducenter ikke rejse til udlandet, hvis de skal have brandtestet både kanaler og spjæld.

Læs mere

Mange virksomheder har gode muligheder for at hoppe på Power-to-X-væksteventyret

30.03.21 - Fire GTS-institutter kortlægger mulighederne inden for Power-to-X.


Læs mere

Terrorsikring af bygninger og byrum

23.03.21 -  Ny webplatform tilbyder gratis viden og konkrete værktøjer til terrorsikring.


Læs mere

DBI Certification åbner kontor i UK

09.03.21 - DBI Certification har åbnet kontor i England i Gloucestershire.

Læs mere

Ny AMU-struktur giver mere effektive kursusforløb

09.03.21 - Ny struktur for AMU-brand- og sikringskurser sikrer mere strømlinede kursusforløb.


Læs mere

DBI vil hjælpe byggebranchen med dokumentskabeloner

DBI vil hjælpe byggebranchen med dokumentskabeloner

12.02.21 -  DBI ønsker at lette arbejdet for de certificerede rådgivere og stiller sine dokumentskabeloner
gratis til rådighed.


Læs mere

GTS-institutter vil fjerne barrierer for Power-to-X

GTS-institutter vil fjerne barrierer for Power-to-X

29.01.21 - DBI går sammen med tre andre GTS-institutter for at finde vejen til en hurtig grøn omstilling og et Power-to-X-baseret dansk erhvervseventyr.


Læs mere

Undersøgelse rejser tvivl om standard for brandimprægneret træ

18.01.21 -  DBI og Teknologisk Institut har undersøgt, hvad der sker, når brandimprægneret træ udsættes for vejrlig.


Læs mere

DBI skal bidrage til den grønne omstilling med +70 mio. kr.

18.01.21 -  Som et af Danmarks syv GTS-institutter får DBI del i de resultatkontraktmidler, der uddeles.


Læs mere

Ny mini-SBI-test

Ny mini-SBI-test giver hurtigere og billigere adgang til markedet

11.01.21 -  Med den nye mini-SBI-test får DBI endnu et værktøj til at støtte byggevareproducenter med produktudviklingen.


Læs mere

Sådan forholder DBI’ sig i forbindelse med corona-virus

DBI’s tiltag og procedurer i forbindelse med corona-virus

18.06.21 (opdateres løbende)   I den aktuelle Corona-situation skal du kunne føle dig sikker og tryg som gæst hos DBI.


Læs mere

E-news:
Ønsker du at modtage e-news? Tilmeld dig her

Brand & Sikring pr. post:

Modtag magasinet pr. post i et trykt eksemplar. Læs mere her

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn