DBI strategisk forskning

Energi og Transport

DBI skal være et dansk videncenter for brandsikkerhed for transport og vedvarende energi med en bred og tværfaglig vifte af kompetencer og værktøjer inden for bl.a. risikoanalyse, test og simulation. Dermed vil DBI styrke den eksisterende brandsikkerhed på området samt bidrage til en sikker, grøn omstilling ved at sikre, at nye teknologier har et acceptabelt sikkerhedsniveau.

Nye teknologier, der accelerer den grønne omstilling, spirer i disse år frem inden for områderne vedvarende energi og maritim transport. Det medfører nye brandrisici, da eksisterende værktøjer og regler på området ikke altid kan anvendes til at opnå et tilfredsstillende sikkerhedsniveau. Samtidig viser hændelser såsom brande på containerskibe, at nuværende reguleringer og praksis på området ikke altid er tilstrækkelige til at håndtere risikoen.

DBI vil hjælpe kunder og aktører inden for energi- og transportsektorerne med de udfordringer. Det skal dels højne den eksisterende brandsikkerhed, dels sikre at brandsikkerhed ikke er en barriere for nye teknologier, så de hurtigere kan blive bragt på markedet og implementeret. Dermed vil DBI bidrage til at accelerere en sikker, grøn omstilling. I første omgang vil DBI fokusere på vindenergi, containerskibe og Power-to-X, men antallet af områder vil udvikle sig på sigt og følge kundernes og samfundets behov.

DBI vil anvende sin brede vifte af fagligheder og kompetencer, der bl.a. omfatter tværfaglig risikovurdering af komplicerede miljøer, assistance til produktudvikling, test, rådgivning og simuleringer. Det vil gøre DBI i stand til bl.a. at foreslå acceptable sikkerhedsniveauer for nye teknologier og anvise, hvordan de kan indpasses i de eksisterende regler og praksis. En holistisk, tværfaglig tilgang til brand og sikkerhed gør DBI i stand til at udbyde avancerede services, der kan afhjælpe kundernes behov på både teknisk, socialt og organisatorisk niveau – både i forhold til kendte udfordringer såvel som nye teknologier.

AKTIVITETS- OG NYHEDSLOG


14. Sept. 2021

Fuld kraft på Power-to-X

Læs mereProjektansvarlig

Thomas Hulin
Project Manager (PhD)
22 81 84 66

thu@dbigroup.dkFÅ NOTIFIKATIONER PÅ MAIL:

Projekter

ELBAS

Elektriske køretøjsbrande til søs: Nye teknologier og metoder til bekæmpelse, inddæmning og slukning af bilbatteribrande ombord på skibe (ELBAS)

Det overordnede mål er at præsentere nye, holistiske brandstrategier for elbilbatteribrande til søs for at forhindre og håndtere en potentiel stigning i brande, da elbiler udgør en voksende del af den danske bilflåde.
Projektansvarlig
Alexander Kleiman
Project Manager

Telefon: 50 80 78 46
E-mail: alk@dbigroup.dk
Projektet løber fra 2. september 2021 til 2. september 2022 Læs mere
Contain

CONTAIN

Brande ombord på containerskibe er et stigende globalt problem. Historisk set har disse brænde vist sig at være yderst komplekse og svære at håndtere - ofte med store økonomiske tab til følge og i værste fald tab af menneskeliv.
Projektansvarlig
Thomas Hulin
Project Manager (PhD)

Telefon: 22 81 84 66
E-mail: thu@dbigroup.dk
Projektet løber fra: 1. november 2019 til 31. december 2020 Læs mere
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn