Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

DBI strategisk forskning

Energi og Transport

DBI skal være et dansk videncenter for brandsikkerhed for transport og vedvarende energi med en bred og tværfaglig vifte af kompetencer og værktøjer inden for bl.a. risikoanalyse, test og simulation. Dermed vil DBI styrke den eksisterende brandsikkerhed på området samt bidrage til en sikker, grøn omstilling ved at sikre, at nye teknologier har et acceptabelt sikkerhedsniveau.

Nye teknologier, der accelerer den grønne omstilling, spirer i disse år frem inden for områderne vedvarende energi og maritim transport. Det medfører nye brandrisici, da eksisterende værktøjer og regler på området ikke altid kan anvendes til at opnå et tilfredsstillende sikkerhedsniveau. Samtidig viser hændelser såsom brande på containerskibe, at nuværende reguleringer og praksis på området ikke altid er tilstrækkelige til at håndtere risikoen.

DBI vil hjælpe kunder og aktører inden for energi- og transportsektorerne med de udfordringer. Det skal dels højne den eksisterende brandsikkerhed, dels sikre at brandsikkerhed ikke er en barriere for nye teknologier, så de hurtigere kan blive bragt på markedet og implementeret. Dermed vil DBI bidrage til at accelerere en sikker, grøn omstilling. I første omgang vil DBI fokusere på vindenergi, containerskibe og Power-to-X, men antallet af områder vil udvikle sig på sigt og følge kundernes og samfundets behov.

DBI vil anvende sin brede vifte af fagligheder og kompetencer, der bl.a. omfatter tværfaglig risikovurdering af komplicerede miljøer, assistance til produktudvikling, test, rådgivning og simuleringer. Det vil gøre DBI i stand til bl.a. at foreslå acceptable sikkerhedsniveauer for nye teknologier og anvise, hvordan de kan indpasses i de eksisterende regler og praksis. En holistisk, tværfaglig tilgang til brand og sikkerhed gør DBI i stand til at udbyde avancerede services, der kan afhjælpe kundernes behov på både teknisk, socialt og organisatorisk niveau – både i forhold til kendte udfordringer såvel som nye teknologier.

AKTIVITETS- OG NYHEDSLOG


7. maj 2024DBI medarrangør på event: The Port’s Role in The Green TransitionLæs mere
25. april 2024Webinar - bright ideas, safe solutions: batteries, solar cells, and fire safetySe webinaret
22. Januar 2024Konference: Hvordan gør vi Danmark til et Power-to-X foregangsland?
19. December 2023Danske og Nordiske P2X Demo Projekter  Læs mere
29. November 2023Seminar on public perception and P2X technologies
8. December 2022Webinar: “Future Skills, Training and Safety Scenarios in the Maritime Industry”
1. December 2022Webinar: Public Perception and Social Acceptance of Power-To-X TechnologieLæs mere
25. November 2022Practical PTX– Risks, Technologies, and Fuel Behavior Læs mere
21. November 2022Podcast ang. containerskibsbrandeLæs mere
29. September 2022Blev medlem af Power-to-X Safety NetworkLæs mere
25. Maj 2022Webinar: Vejen til cruisemarkedetSe webinaret

25. Apr. 2022

Konference: Sikkerhed og standarder som driver for Power-to-X

10. Feb .2022Ny rapport: Nødvendigt med mere sprinkling i p-huseLæs mere
27. Jan. 2022
Webinar: ‘It’s fire but not as we know it? – Risks & responsibilities of carrying li-ion batteries
Læs mere

3. Nov. 2021

Webinar om Power-to-X:
Udfordringer og muligheder for godkendelsesprocesser

Læs mere

14. Sept. 2021

Fuld kraft på Power-to-X

Læs mere

Læs mereProjektansvarlig

Thomas Hulin
Head of Energy and Transport, PhD
22 81 84 66

thu@dbigroup.dkProjekter


Modellering af kabelbrande i elektriske komponenter i P2X

Nordic Hydrogen Hubs – Roadmaps mod 2030 og 2040 (NordicH2ubs)

NordicH2ubs-projektet, ledt af SINTEF Industri, har til formål at udvikle nordiske brint-dale (Hydrogen Valleys) før 2040, med fokus på teknologi, sikkerhed, og energisystemer. DBI undersøger sikkerhed for hydrogentankstationer med fokus på brand- og eksplosionsrisici.
Projektansvarlig
Nicklas S. Koch
Funktionsleder

Telefon: 50 80 65 47
E-mail: nsk@dbigroup.dk
Projektet begyndte i august 2023 og slutter i september 2026 Læs mere
Nye brandstrategier efter Umoe Ventus

Safe Storage, Bunkering and Usage of Green Fuel (SafeSBU)

Havne i Danmark vil være afgørende for Power-to-X industrien, som vil tjene opbevaring og transit lokationer for grønne brændstoffer. Dette introducerer nye risici og kræver nye færdigheder. Projektet har til formål at garantere sikkerhed ved at forsyne værktøjer for bedste skik i forbindelse med at håndtere Power-to-X brændstoffer.
Projektet løber fra: september 2023 til september 2026 Læs mere
Modellering af brint jetflamme-påvirkning af strukturer til P2X-teknologier

Modellering af brint jetflamme-påvirkning af strukturer til P2X-teknologier

I takt med at vedvarende energikilder som vindmøller og solceller fylder mere i det danske energisystem, er der en voksende efterspørgsel efter teknologier, der kan omdanne grøn strøm til energibærere (Power-to-X).
Projektansvarlig
Samaneh Tadayon Mousavi
Industrial postdoc

Telefon: 50 80 78 37
E-mail: stm@dbigroup.dk
Projektet løber fra: januar 2024 til januar 2026 Læs mere
Nye brandstrategier efter Umoe Ventus

Projekt METAFUEL

Alternative brændstoffer til skibsdrift har stort potentiale for den grønne omstilling, og metanol, ammoniak og brint er de mest lovende muligheder i dag. Den maritime branche står over forandringer og store beslutninger relateret til dekarbonisering i den nære fremtid. METAFUEL-projektet udvikler en matrixbaseret metode, der kan støtte beslutninger for maritime interessenter relateret til de nye brændstoftyper, herunder anvendelse og relevans af teknologier, udstyr, og strategier til håndtering af brandsikkerhed for alternative brændstoffer.
Projektansvarlig
Mads Ragnvald Nielsen
Project Leader

Telefon: 50 80 74 14
E-mail: mrn@dbigroup.dk
Projektet løb fra maj 2024 til december 2025 Læs mere
DART

DART

I takt med øget produktion af vedvarende energi, forventes der voksende modstand og bekymring fra lokale borgere og interesseorganisationer. Derfor vil dette projekt udvikle en national model for borgerinddragelse i vedvarende energisystemer. DBI tager del i projektets to første arbejdspakker med indsamling af ny viden på området samt udviklingen af borgerdrevne værktøjer til at forebygge og håndtere konflikter.
Projektansvarlig
Mette Marie V. Karsten
Faglig ansvarlig

Projektet løber fra foråret 2023 til efteråret 2025 Læs mere
Validation, in-depth analysis and development of available explosion models for P2X applications

Validation, in-depth analysis and development of available explosion models for P2X applications

Pålidelig og præcis modellering af konsekvenserne af eksplosioner fra P2X-systemer er afgørende for at reducere risikoen for ulykker, men nuværende modeller på markedet er ikke valideret til fremtidig P2X-anvendelse. Formålet med dette projekt er at analysere de aktuelle modeller for at forbedre og verificere dem.
Projektansvarlig
Javier Ignacio Camacho Hernandez
Ph.d.

Telefon: 50 80 96 29
E-mail: jic@dbigroup.dk
Burn Stuff

Burn Stuff

Udskiftningen af fossile brændstoffer til PtX-produkter baseret på brint udgør en potentiel risiko indenfor brandsikkerhed. Dette projekt skal derfor gennem små og mellemstore eksperimenter undersøge sikkerhedsaspekterne for brint, ammoniak og metanol. Formålet er at fremme sikker håndtering, opbevaring og processer til gavn for industrien.
Projektansvarlig
Mohammad Ahli-Gharamaleki
Research Consultant

Telefon: 50 80 74 13
E-mail: mag@dbigroup.dk
Projektet løber fra: September 2022 til december 2024 Læs mere
Brande Brint

Offentlig forståelse og accept af Power-to-X teknologier

Dette projekt undersøger på forskellig vis dele af den danske offentligheds holdning til og accept af grønne P-t-X teknologier for at sætte fokus på nogle af de centrale emner i forhold til at forstå og sikre succesfuld implementering, accept og brug af teknologien.
Projektansvarlig
Mette Marie V. Karsten
Faglig ansvarlig

Projektet løber fra: januar 2022 til december 2024 Læs mere
Safe P2X

Safe P2X

Brint spiller en nøglerolle i produktionen af elektrobrændstoffer ved brug af Power-to-X-teknologier. Der er behov for nye sikkerhedsløsninger, men det kan være svært at finde vej i godkendelsesprocesserne som små og mellemstore virksomheder (SMV). DBI deltager i et EUDP-støttet projekt, der demonstrerer og tester en ny brintsensor. Med udgangspunkt i denne proces skabes efterfølgende et roadmap for danske SMV’ere, der vil udvikle teknologiske løsninger til anvendelse i Power-to-X-feltet og den grønne omstilling.
Projektansvarlig
Thomas Hulin
Head of Energy and Transport, PhD

Telefon: 22 81 84 66
E-mail: thu@dbigroup.dk
Projektet er påbegyndt i januar 2022 og løber til december 2024. Læs mere

Resultater og konklusioner fra DBI’s Power-to-X-resultatkontrakt

DBI udgiver løbende resultater, indsigter og konklusioner i forbindelse med vores forsknings-og udviklingsarbejde i resultatkontrakten om Power-to-X. På denne side kan du finde et overblik over de forskellige udgivelser.
Projekterne løber fra Januar 2021 – December 2024 Læs mere
Modellering af kabelbrande i elektriske komponenter i P2X

Modellering af kabelbrande i elektriske komponenter i P2X

Eksisterende regnemodeller overvurderer forøgelsen af brandfare for kabler i PtX-applikationer. Det resulterer i at industrien tvinges til at øge brandsikkerheden, hvilket kræver flere penge og mere tid, som i sidste ende kan forsinke den grønne omstilling. Dette projekt sigter derfor mod at udvikle nye modelleringsværktøjer til vurdering af brandrisikoen for kabler i PtX-systemer.
Projektansvarlig
Michael Plagge
Postdoc

Telefon: 50 80 96 20
E-mail: mip@dbigroup.dk
Projektet løber fra: September 2022 til september 2024 Læs mere
Modellering af kabelbrande i elektriske komponenter i P2X

Safer and Faster PtX

'Safer and Faster PtX’-projektet er dedikeret til at fremme Danmarks Power-to-X industri ved at udarbejde en omfattende vejledning der har til formål at støtte industrien med sikkerhed, hurtigere implementering og offentligt opfattelse af PtX.
Projektansvarlig
Jesper Sjørvad
Funktionsleder

Telefon: 50 80 96 33
E-mail: jsj@dbigroup.dk
Projektet begyndte i oktober 2022 og slutter i juni 2024 Læs mere

Offshore Hydrogen Wind Turbine

Grøn brint vil komme til at spille en vigtig rolle i det fremtidige energisystem, fordi man med Power-to-X kan lagre vedvarende energi og bruge det på mange forskellige måder. DBI deltager i et forskningsprojekt som skal teste mulighederne for at producere brint ved hjælp af elektrolyseanlæg på et decentralt niveau, såsom ved vindmøllen, for at undgå tab af både brint og strøm og øge effektiviteten.
Projektansvarlig
Aqqalu Ruge
Project Manager

Telefon: 50 80 65 38
E-mail: aqr@dbigroup.dk
Projektet løber fra: januar 2021 til december 2023 Læs mere
Marco Polo DK

Marco Polo DK

Dette projekt har til formål at undersøge den potentielle brug af P2X i danske havne for at opnå CO2-reduktioner. Ved at fokusere på e-metanol vil projektet blive centreret omkring havne i Nordjylland gennem hovedaktiviteter som at identificere sikkerheds- og myndighedskrav, etablere business cases og skabe grønne korridorer for bæredygtig skibsfart.
Projektansvarlig
Anders V. Kristensen
Projektleder

Telefon: 50 80 78 09
E-mail: avk@dbigroup.dk
Projektet afsluttes august 2023 Læs mere
CARGOSAFE

CARGOSAFE (EMSA study on containership fires)

Verdenshandlen er afhængig af transport med containerskibe, og den er sårbar. Det understreger hændelser som COVID-19 og grundstødningen af Ever Given i Suezkanalen. Men brande på containerskibe er også en risiko, og konsekvenser som tab af menneskeliv og enorme værdier er steget i takt med, at skibene er vokset, mens den internationale regulering og generelle sikkerhedstilgang for området ikke er fulgt tilsvarende med.
Projektansvarlig
Anders V. Kristensen
Projektleder

Telefon: 50 80 78 09
E-mail: avk@dbigroup.dk
Projektet løb fra: december 2021 til februar 2023 Læs mere
Metanol til Læsø Rederi

Metanol til Læsø Rederi

En overgang til Power-to-X brændsler, såsom methanol, kan medvirke til at reducere Danmarks klimaftryk og gøre skibsfarten grønnere. Men 30 procent af et skibs CO2-udledning kommer fra byggeriet, rettere end selve driften. Dette projekt undersøger CO2-besparingspotentialet i ombygning af dieseldrevne skibe til en kombination af metanol og brændselsceller, fremfor at bygge nye skibe.
Projektansvarlig
Anders V. Kristensen
Projektleder

Telefon: 50 80 78 09
E-mail: avk@dbigroup.dk
Projektet løber fra: januar 2022 til december 2022 Læs mere
ELBAS

Elektriske køretøjsbrande til søs: Nye teknologier og metoder til bekæmpelse, inddæmning og slukning af bilbatteribrande ombord på skibe (ELBAS)

Det overordnede mål er at præsentere nye, holistiske brandstrategier for elbilbatteribrande til søs for at forhindre og håndtere en potentiel stigning i brande, da elbiler udgør en voksende del af den danske bilflåde.
Projektansvarlig
Anders V. Kristensen
Projektleder

Telefon: 50 80 78 09
E-mail: avk@dbigroup.dk
Projektet løber fra 2. september 2021 til 31. december 2022 Læs mere
P2X udfordringer, muligheder og godkendelsesprocesser

Afdækning af udfordringer, muligheder og godkendelsesprocesser hos danske og norske aktører inden for Power-to-X

Stærkt samarbejde mellem organisationer, myndigheder og virksomheder er afgørende for succesfuld og sikker implementering af grønne P2X-teknologier. Derfor går vi i dybden med de menneskelige og organisatoriske aspekter for at bidrage med et helhedsbillede af muligheder, udfordringer, sikkerhed og risiko inden for P2X.
Projektansvarlig
Mette Marie V. Karsten
Faglig ansvarlig

Projektet løber fra april 2021 til december 2021 Læs mere
Analyse af brandsikkerhed

Analyse af brandsikkerhed for garageanlæg, el- og hybridbiler og batterier, herunder batterier til solcelleanlæg

Litteraturstudie og analyse foretaget i samarbejde med Teknologisk Institut. Undersøgelsen har til formål at afdække forhold som har indflydelse på brandsikkerheden for garageanlæg, el- og hybridbiler og batterier. Projektet er udført for Bolig- og Planstyrelsen.
Projektansvarlig
Lars Vædeled Roed
Brandteknisk rådgiver, Bygningsingeniør Master i Brandsikkerhed

Projektet løb fra: oktober 2021 til december 2021 Læs mere
Brande Brint

Brint i Brande

Projekt Brint i Brande er et unikt Power-to-X-testsite, som har givet DBI et praktisk indblik i sikkerhed omkring brintproduktion, nye perspektiver på brintens potentiale og udfordringer for klimavenlig energi og transport, udviklingen af nye brændstoftyper og andre anvendelser i den grønne omstilling.
Projektansvarlig
Thomas Hulin
Head of Energy and Transport, PhD

Telefon: 22 81 84 66
E-mail: thu@dbigroup.dk
Projektet løb fra: januar 2021 til maj 2021 Læs mere
Contain

CONTAIN

Brande ombord på containerskibe er et stigende globalt problem. Historisk set har disse brænde vist sig at være yderst komplekse og svære at håndtere - ofte med store økonomiske tab til følge og i værste fald tab af menneskeliv.
Projektansvarlig
Thomas Hulin
Head of Energy and Transport, PhD

Telefon: 22 81 84 66
E-mail: thu@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. november 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Brande Brint

E-ferry

Projektets mål er at designe, bygge og demonstrere en 100% el-dreven "grøn" færge. Færgen skal være i stand til at transportere passagerer, biler og lastbiler i fuldt omfang på længere afstande end tidligere set.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. juni 2015 til 31. maj 2020 Læs mere
FIRST

FIRST

Formålet med projektet er at optimere brandsikkerheden for fremtidige autonome skibe. Dette gøres ved at tilvejebringe et grundlag for en holistisk brandstrategi for helt eller delvis autonome småfærger i Danmark.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. januar 2018 til 31. marts 2019 Læs mere
Nye brandstrategier efter Umoe Ventus

Nye brandstrategier efter Umoe Ventus

Dette projekt har til formål at gentænke og styrke brandbekæmpelsen ombord på særligt udsatte FRP-skibe, ved at udvikle nye guidelines for brandbeskyttelse baseret på erfaringer fra Umoe Ventus ulykken
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løber fra: 1. marts 2017 til 9. februar 2018. Læs mere
Nye brandstrategier efter Umoe Ventus

Blue battery

Formålet med projektet er at styrke brandsikkerheden for batterisystemer til søs. Dette opnås via en undersøgelse af tidligere brande i batterisystemer samt anbefalinger til fremtidig brug af maritime batterisystemer.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. april til 22. december 2017 Læs mere
Nye brandstrategier efter Umoe Ventus

Røg og tox til søs project

Projektets overordnede formål er at tilvejebringe et grundlag for en fremtidig dansk strategi for FRP-komponenter til skibsbyggeri. Dette opnås igennem dokumentation af eventuelle sikkerhedsrisici i forhold til godkendte FRP-produkters røgafgivelse. Hermed skal projektets resultater bidrage til at styrke brandsikkerheden på skibe med FRP-komponenter.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. august 2016 til 30. september 2017 Læs mere
COMPASS

COMPASS

Formålet med COMPASS-projektet var at lette designprocessen for passagerskibe i letvægtskomposit for både værfter, leverandører og rederier. Derudover var det formålet at lette godkendelses-processen af civile fartøjer med letvægtskompositkomponenter.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. januar 2014 til 30. september 2016 Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING