DBI strategisk forskning

Energi og Transport

DBI skal være et dansk videncenter for brandsikkerhed for transport og vedvarende energi med en bred og tværfaglig vifte af kompetencer og værktøjer inden for bl.a. risikoanalyse, test og simulation. Dermed vil DBI styrke den eksisterende brandsikkerhed på området samt bidrage til en sikker, grøn omstilling ved at sikre, at nye teknologier har et acceptabelt sikkerhedsniveau.

Nye teknologier, der accelerer den grønne omstilling, spirer i disse år frem inden for områderne vedvarende energi og maritim transport. Det medfører nye brandrisici, da eksisterende værktøjer og regler på området ikke altid kan anvendes til at opnå et tilfredsstillende sikkerhedsniveau. Samtidig viser hændelser såsom brande på containerskibe, at nuværende reguleringer og praksis på området ikke altid er tilstrækkelige til at håndtere risikoen.

DBI vil hjælpe kunder og aktører inden for energi- og transportsektorerne med de udfordringer. Det skal dels højne den eksisterende brandsikkerhed, dels sikre at brandsikkerhed ikke er en barriere for nye teknologier, så de hurtigere kan blive bragt på markedet og implementeret. Dermed vil DBI bidrage til at accelerere en sikker, grøn omstilling. I første omgang vil DBI fokusere på vindenergi, containerskibe og Power-to-X, men antallet af områder vil udvikle sig på sigt og følge kundernes og samfundets behov.

DBI vil anvende sin brede vifte af fagligheder og kompetencer, der bl.a. omfatter tværfaglig risikovurdering af komplicerede miljøer, assistance til produktudvikling, test, rådgivning og simuleringer. Det vil gøre DBI i stand til bl.a. at foreslå acceptable sikkerhedsniveauer for nye teknologier og anvise, hvordan de kan indpasses i de eksisterende regler og praksis. En holistisk, tværfaglig tilgang til brand og sikkerhed gør DBI i stand til at udbyde avancerede services, der kan afhjælpe kundernes behov på både teknisk, socialt og organisatorisk niveau – både i forhold til kendte udfordringer såvel som nye teknologier.

AKTIVITETS- OG NYHEDSLOG


8. December 2022Webinar: “Future Skills, Training and Safety Scenarios in the Maritime Industry”Læs mere
1. December 2022Webinar: Public Perception and Social Acceptance of Power-To-X TechnologieLæs mere
25. November 2022Practical PTX– Risks, Technologies, and Fuel Behavior Læs mere
21. November 2022Podcast ang. containerskibsbrandeLæs mere
29. September 2022Blev medlem af Power-to-X Safety NetworkLæs mere
25. Maj 2022Webinar: Vejen til cruisemarkedetSe webinaret

25. Apr. 2022

Konference: Sikkerhed og standarder som driver for Power-to-X

Læs mere

10. Feb .2022Ny rapport: Nødvendigt med mere sprinkling i p-huseLæs mere
27. Jan. 2022
Webinar: ‘It’s fire but not as we know it? – Risks & responsibilities of carrying li-ion batteries
Læs mere

3. Nov. 2021

Webinar om Power-to-X:
Udfordringer og muligheder for godkendelsesprocesser

Læs mere

14. Sept. 2021

Fuld kraft på Power-to-X

Læs mereProjektansvarlig

Thomas Hulin
Head of Energy and Transport, PhD
22 81 84 66

thu@dbigroup.dkFÅ NOTIFIKATIONER PÅ MAIL:

Projekter


Resultater og konklusioner fra DBI’s Power-to-X-resultatkontrakt

DBI udgiver løbende resultater, indsigter og konklusioner i forbindelse med vores forsknings-og udviklingsarbejde i resultatkontrakten om Power-to-X. På denne side kan du finde et overblik over de forskellige udgivelser.
Projekterne løber fra Januar 2021 – December 2024 Læs mere
Safe P2X

Safe P2X

Brint spiller en nøglerolle i produktionen af elektrobrændstoffer ved brug af Power-to-X-teknologier. Der er behov for nye sikkerhedsløsninger, men det kan være svært at finde vej i godkendelsesprocesserne som små og mellemstore virksomheder (SMV). DBI deltager i et EUDP-støttet projekt, der demonstrerer og tester en ny brintsensor. Med udgangspunkt i denne proces skabes efterfølgende et roadmap for danske SMV’ere, der vil udvikle teknologiske løsninger til anvendelse i Power-to-X-feltet og den grønne omstilling.
Projektansvarlig
Freja V. Dunkerley
Research Consultant

Telefon: 20 46 17 46
E-mail: fvd@dbigroup.dk
Projektet er påbegyndt i januar 2022 og løber til december 2023. Læs mere

Offshore Hydrogen Wind Turbine

Grøn brint vil komme til at spille en vigtig rolle i det fremtidige energisystem, fordi man med Power-to-X kan lagre vedvarende energi og bruge det på mange forskellige måder. DBI deltager i et forskningsprojekt som skal teste mulighederne for at producere brint ved hjælp af elektrolyseanlæg på et decentralt niveau, såsom ved vindmøllen, for at undgå tab af både brint og strøm og øge effektiviteten.
Projektansvarlig
Aqqalu Ruge
Project Manager

Telefon: 50 80 65 38
E-mail: aqr@dbigroup.dk
Projektet løber fra: januar 2021 til juni 2023 Læs mere
CARGOSAFE

CARGOSAFE (EMSA study on containership fires)

Verdenshandlen er afhængig af transport med containerskibe, og den er sårbar. Det understreger hændelser som COVID-19 og grundstødningen af Ever Given i Suezkanalen. Men brande på containerskibe er også en risiko, og konsekvenser som tab af menneskeliv og enorme værdier er steget i takt med, at skibene er vokset, mens den internationale regulering og generelle sikkerhedstilgang for området ikke er fulgt tilsvarende med.
Projektansvarlig
Anders V. Kristensen
Projektleder

Telefon: 50 80 78 09
E-mail: avk@dbigroup.dk
Projektet løb fra: december 2021 til februar 2023 Læs mere
Metanol til Læsø Rederi

Metanol til Læsø Rederi

En overgang til Power-to-X brændsler, såsom methanol, kan medvirke til at reducere Danmarks klimaftryk og gøre skibsfarten grønnere. Men 30 procent af et skibs CO2-udledning kommer fra byggeriet, rettere end selve driften. Dette projekt undersøger CO2-besparingspotentialet i ombygning af dieseldrevne skibe til en kombination af metanol og brændselsceller, fremfor at bygge nye skibe.
Projektansvarlig
Alexander Kleiman
Project Manager

Telefon: 50 80 78 46
E-mail: alk@dbigroup.dk
Projektet løber fra: januar 2022 til december 2022 Læs mere
Brande Brint

Offentlig forståelse og accept af Power-to-X teknologier

Dette projekt undersøger på forskellig vis dele af den danske offentligheds holdning til og accept af grønne P-t-X teknologier for at sætte fokus på nogle af de centrale emner i forhold til at forstå og sikre succesfuld implementering, accept og brug af teknologien.
Projektansvarlig
Mette Marie V. Karsten
Lead Anthropologist (PhD)

Projektet løber fra: januar 2022 til december 2022 Læs mere
ELBAS

Elektriske køretøjsbrande til søs: Nye teknologier og metoder til bekæmpelse, inddæmning og slukning af bilbatteribrande ombord på skibe (ELBAS)

Det overordnede mål er at præsentere nye, holistiske brandstrategier for elbilbatteribrande til søs for at forhindre og håndtere en potentiel stigning i brande, da elbiler udgør en voksende del af den danske bilflåde.
Projektansvarlig
Alexander Kleiman
Project Manager

Telefon: 50 80 78 46
E-mail: alk@dbigroup.dk
Projektet løber fra 2. september 2021 til 31. december 2022 Læs mere
P2X udfordringer, muligheder og godkendelsesprocesser

Afdækning af udfordringer, muligheder og godkendelsesprocesser hos danske og norske aktører inden for Power-to-X

Stærkt samarbejde mellem organisationer, myndigheder og virksomheder er afgørende for succesfuld og sikker implementering af grønne P2X-teknologier. Derfor går vi i dybden med de menneskelige og organisatoriske aspekter for at bidrage med et helhedsbillede af muligheder, udfordringer, sikkerhed og risiko inden for P2X.
Projektansvarlig
Mette Marie V. Karsten
Lead Anthropologist (PhD)

Projektet løber fra april 2021 til december 2021 Læs mere
Analyse af brandsikkerhed

Analyse af brandsikkerhed for garageanlæg, el- og hybridbiler og batterier, herunder batterier til solcelleanlæg

Litteraturstudie og analyse foretaget i samarbejde med Teknologisk Institut. Undersøgelsen har til formål at afdække forhold som har indflydelse på brandsikkerheden for garageanlæg, el- og hybridbiler og batterier. Projektet er udført for Bolig- og Planstyrelsen.
Projektansvarlig
Lars Vædeled Roed
Brandteknisk rådgiver, Bygningsingeniør Master i Brandsikkerhed

Projektet løb fra: oktober 2021 til december 2021 Læs mere
Brande Brint

Brint i Brande

Projekt Brint i Brande er et unikt Power-to-X-testsite, som har givet DBI et praktisk indblik i sikkerhed omkring brintproduktion, nye perspektiver på brintens potentiale og udfordringer for klimavenlig energi og transport, udviklingen af nye brændstoftyper og andre anvendelser i den grønne omstilling.
Projektansvarlig
Thomas Hulin
Head of Energy and Transport, PhD

Telefon: 22 81 84 66
E-mail: thu@dbigroup.dk
Projektet løb fra: januar 2021 til maj 2021 Læs mere
Contain

CONTAIN

Brande ombord på containerskibe er et stigende globalt problem. Historisk set har disse brænde vist sig at være yderst komplekse og svære at håndtere - ofte med store økonomiske tab til følge og i værste fald tab af menneskeliv.
Projektansvarlig
Thomas Hulin
Head of Energy and Transport, PhD

Telefon: 22 81 84 66
E-mail: thu@dbigroup.dk
Projektet løb fra: 1. november 2019 til 31. december 2020 Læs mere
Brande Brint

E-ferry

Projektets mål er at designe, bygge og demonstrere en 100% el-dreven "grøn" færge. Færgen skal være i stand til at transportere passagerer, biler og lastbiler i fuldt omfang på længere afstande end tidligere set.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. juni 2015 til 31. maj 2020 Læs mere
FIRST

FIRST

Formålet med projektet er at optimere brandsikkerheden for fremtidige autonome skibe. Dette gøres ved at tilvejebringe et grundlag for en holistisk brandstrategi for helt eller delvis autonome småfærger i Danmark.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. januar 2018 til 31. marts 2019 Læs mere
Nye brandstrategier efter Umoe Ventus

Nye brandstrategier efter Umoe Ventus

Dette projekt har til formål at gentænke og styrke brandbekæmpelsen ombord på særligt udsatte FRP-skibe, ved at udvikle nye guidelines for brandbeskyttelse baseret på erfaringer fra Umoe Ventus ulykken
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løber fra: 1. marts 2017 til 9. februar 2018. Læs mere
Nye brandstrategier efter Umoe Ventus

Blue battery

Formålet med projektet er at styrke brandsikkerheden for batterisystemer til søs. Dette opnås via en undersøgelse af tidligere brande i batterisystemer samt anbefalinger til fremtidig brug af maritime batterisystemer.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. april til 22. december 2017 Læs mere
Nye brandstrategier efter Umoe Ventus

Røg og tox til søs project

Projektets overordnede formål er at tilvejebringe et grundlag for en fremtidig dansk strategi for FRP-komponenter til skibsbyggeri. Dette opnås igennem dokumentation af eventuelle sikkerhedsrisici i forhold til godkendte FRP-produkters røgafgivelse. Hermed skal projektets resultater bidrage til at styrke brandsikkerheden på skibe med FRP-komponenter.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. august 2016 til 30. september 2017 Læs mere
COMPASS

COMPASS

Formålet med COMPASS-projektet var at lette designprocessen for passagerskibe i letvægtskomposit for både værfter, leverandører og rederier. Derudover var det formålet at lette godkendelses-processen af civile fartøjer med letvægtskompositkomponenter.
Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

Projektet løb fra: 1. januar 2014 til 30. september 2016 Læs mere
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn