Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

E-ferry

Det overordnede mål for E-Ferry projektet er gennem et innovativt og energieffektivt design, samt med anvendelse af avancerede kompositmaterialer, at demonstrere, at en 100 % elektrisk og således emissionsfri færge kan transportere passagerer, biler og lastbiler i fuldt omfang på længere afstande end tidligere set. Færgen skal fra 2017-18 indsættes i prøvedrift på en af ruterne til Ærø: Søby-Fynshav, Søby-Faaborg eller Ærøskøbing-Svendborg.
Projektpartnere

  • Ærø Kommune (DK)
  • Visedo (FI)
  • Leclanche (DE/CH)
  • Søby Værft A/S (DK)
  • Tuco Yacht ApS (DK)
  • Naval Architects Jens Kristensen ApS (DK)
  • Hellenic Institute of Transport (CERTH) (GR)
  • Søfartsstyrelsen (DK)


DBI’s rolle i projektet er løbende at vurdere designforslag fra skibsarkitekten og de øvrige partnere, samt at udarbejde en risikoanalyse i forhold til de udfordringer en øget anvendelse af kompositmaterialer vil skabe i relation til brand, med henblik på en endelig godkendelse ved myndighederne.

E-Ferry er et 4 årigt projekt (2015-2019), støttet af EU med godt 15 mio. EUR. gennem Horizon 2020.

Brande Brint Projektet løb fra: 1. juni 2015 til 31. maj 2020
Carsten Møller

Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING