Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

E-ferry

Det overordnede mål for E-Ferry projektet er gennem et innovativt og energieffektivt design, samt med anvendelse af avancerede kompositmaterialer, at demonstrere, at en 100 % elektrisk og således emissionsfri færge kan transportere passagerer, biler og lastbiler i fuldt omfang på længere afstande end tidligere set. Færgen skal fra 2017-18 indsættes i prøvedrift på en af ruterne til Ærø: Søby-Fynshav, Søby-Faaborg eller Ærøskøbing-Svendborg.
Projektpartnere

  • Ærø Kommune (DK)
  • Visedo (FI)
  • Leclanche (DE/CH)
  • Søby Værft A/S (DK)
  • Tuco Yacht ApS (DK)
  • Naval Architects Jens Kristensen ApS (DK)
  • Hellenic Institute of Transport (CERTH) (GR)
  • Søfartsstyrelsen (DK)


DBI’s rolle i projektet er løbende at vurdere designforslag fra skibsarkitekten og de øvrige partnere, samt at udarbejde en risikoanalyse i forhold til de udfordringer en øget anvendelse af kompositmaterialer vil skabe i relation til brand, med henblik på en endelig godkendelse ved myndighederne.

E-Ferry er et 4 årigt projekt (2015-2019), støttet af EU med godt 15 mio. EUR. gennem Horizon 2020.
Læs mere på projektets hjemmeside her

Brande Brint
Carsten Møller

Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING