Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Beredskabsplaner

Beskyt liv og værdier, når uheldet er ude

Det er umuligt fuldstændigt at forhindre hændelser som brand, oversvømmelse, hærværk eller arbejdsulykker. Men med forebyggelse, en struktureret beredskabsorganisation og afprøvet beredskabsplan, der er dimensioneret og tilpasset til din organisation, kan du minimere omfanget af skaderne på liv og værdier og hurtigt vende tilbage til en normal hverdag. Hos DBI har vi en bred vifte af kompetencer inden for beredskabsplanlægning, der sikrer en helhedsorienteret tilgang til løsninger og rådgivning.

Analysebaseret beredskabsplanlægning

Hvilke trusler, man som organisation står over for, og hvor høj risikoen er, varierer fra organisation til organisation. Hvis du vil sikre dig at jeres beredskab og beredskabsplan svarer til jeres forretning, behov og kompleksitet, er det afgørende at tage udgangspunkt i en risikoanalyse.

Overblik over risici og en forbedret håndtering af konkrete hændelser

Bedre beskyttelse af dine medarbejdere og deres ve og vel i tilfælde af hændelser

Hurtigere genopretning af drift

Omdømme risikostyring

Tilpassede beredskabsplaner

DBI tilbyder rådgivning, komplet udarbejdning og gennemgang af organisationers beredskabsplan. En beredskabsplan bør være operationel og rettet mod konkrete hændelser som fx. brand og personskade. Hvilke scenarier, planen forholder sig til, afhænger af organisationens risikoanalyse, og omfanget af instrukser tilpasses organisationens kompleksitet og ønsker.

i DBI’s digitale løsning Digitalt Beredskab kan du udvikle og tilgå beredskabsplaner. Ved at bruge løsningen får du samtidig en række operationelle og organisatoriske fordele.

Beredskabsrådgivning og ydelser

  • Risikoanalyse
  • Beredskabspolitikker og -strategier
  • Beredskabsplan
  • Krisestyring og -kommunikation
  • Beredskabsøvelser
  • Firmakurser
  • DBI Beredskab

Kontakt

Jesper Florin
Jesper Florin Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII
Kiri-Louise Raben Ottosen
Kiri-Louise Raben Ottosen Sikkerhedsrådgiver

RING MIG OP - UDFYLD FORMULAREN OG VI KONTAKTER DIG

Firma*
Navn*
E-mail*
Telefon*
Hvilken type virksomhed drejer det sig om?
Hvor mange lokationer omfatter virksomheden?
Hvilke dele af virksomheden skal indgå i beredskabsplanen fx personale, bygninger, supply-chain, IT – specificér gerne
Har I allerede en beredskabsplan
Er du underlagt krav om en beredskabsplan?
Er du identificeret som en del af kritisk infrastruktur?
Ønsker du en digital løsning, med supplerende app?
Kommentar
* Skal udfyldes
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING