Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Bestemmelse af: Anvendelseskategori, risikoklasse og brandklasse

Dette værktøj kan på hurtigt og enkel måde identificere hvilken anvendelseskategori, risikoklasse og brandklasse et givet bygningsafsnit skal indplaceres i på baggrund af en række korte spørgsmål. Hvor spørgsmålene går på højde af bygningen, er det bygningsafsnittets konkrete placering i byggeriet, der skal anvendes ved besvarelsen.


Ifølge BR18 § 490, stk. 1, skal et byggeri indplaceres i en brandklasse. Brandklassen ligger til grund for bestemmelse af:


  • Krav om brug af certificeret brandrådgiver på byggesagen samt, hvilken klasse brandrådgiveren skal være certificeret til.
  • Krav til dokumentation af brandforhold og kontrol af dokumentation, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver, jf. BR18 kapitel 29 og 30.
  • Krav til den certificerede brandrådgivers virke, jf. BR18 kapitel 32 og 34.
  • Byggeri skal ifølge BR18, § 492 indplaceres i brandklasse 1-4. Brandklassen bestemmes på baggrund af byggeriets risikoklasse og den eller de metoder, der anvendes til at dokumentere brandforholdene, jf. §§ 490-492.


Bestemmelse af et byggeris brandklasse sker ifølge BR18, § 90 som udgangspunkt, som den højeste brandklasse, som en givet givent bygningsafsnit i byggeriet skal indplaceres i.


I takt med at spørgsmålene besvares, opsummeres resultaterne i højre side. Du kan til enhver tid rette indtastningen, eller starte forfra, ved at klikke på den fremhævede tekst i opsummeringen.


Bemærk at resultatet kun er vejledende, og bør anvendes primært til at skabe et hurtigt overblik. Uddybende information skal søges i BR18, som i detaljer beskriver kravene på området.

Læs mere

Relaterede produkter

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING