DBI udfører brandundersøgelser i bygninger, herunder procestekniske anlæg. En optimal brandundersøgelse foregår på brandstedet, der er så uberørt som muligt, herunder hoved-elforsyning og elektriske tavleanlæg.
Rekvirer en brandundersøgelse online ved at klikke på knappen 


DBI undersøger årsager til brand i entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner, busser, lastbiler og personbiler. Tekniske fejl i køretøjer, der medfører brand, opstår oftest under drift, men kan også ske, når de er parkeret.

Rekvirer en brandundersøgelse online ved at klikke på knappen

Rekvirer

Klarlæggelse af en brandårsag skal foregå på brandstedet for at opnå det bedste resultat. Der kan dog være situationer, hvor man er nødt til at påbegynde udbedring af brandskaderne og derfor må udtage effekter fra brandstedet til nærmere undersøgelse.

Rekvirer en brandundersøgelse online ved at klikke på knappen 


Rekvirer


DBI udfører brandundersøgelser på skibe og i offshore-industrien.
Rekvirer en brandundersøgelse online ved at klikke på knappen 


Rekvirer


Eftervisning

DBI udfører forsøgsopstillinger for at simulere forholdene fra et brandsted i eftervisningsøjemed.

Syn- og skønssager

DBI udfører syn- og skønssager for domstole og myndigheder, men hjælper også virksomheder og privatpersoner.
Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Nordic Fire Manual

Læs mere
Praktisk vejledning for brandundersøgere og specialister, med anbefalinger til, hvordan man udfører undersøgelser på brandstedet for at opnå de bedst mulige resultater.


Forretningsbetingelser

Læs mere
DBI’s undersøgelsesafdeling er akkrediteret af DANAK (Reg. nr. 9035) til undersøgelses - ydelser, der opfylder kravene i DS/EN ISO/IEC 17020 og akkrediteringsordningen. Undersøgelserne vil blive udført i overensstemmelse med DBI’s kvalitetssystem.

Kontakt

Service center

Mobil +45 20 10 90 30

mail sc@brandogsikring.dk


KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.