Referencegruppen for retningslinje 001 og 002 er faglig sparringspartner for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold. Referencegruppen arbejder efter et kommissorium.

Referencegruppen for el-termografering, i forhold til retningslinje 010-1, 010-2 og 010-3 er faglig sparringspartner for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold.

Referencegruppen for produkt certificering af DBI Retningslinje 003 er faglig sparringspartner for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningens forhold.

Dispensation

Forlængelse af nedenstående dispensation frem til den 1. juli 2019.

Fra den 15. juni 2016 til den 15. juni 2018 kan Det Registrerende Organ (DRO) give dispensation for AVA/ABV anlæg. Det vil sige, at dispensationen er gældende indtil juni 2018, hvorefter myndighederne/beredskaberne forhåbentlig stiller krav til anlæggene.

I dispensationsperioden skal den pågældende person/virksomhed indsende følgende årligt for at opretholde sit certifikat/godkendelse:
Jf. RTL 002 – Appendiks C og D1 (erfaring og kompetence) skal indsendes følgende årligt:

En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikathaveren i sammenlagt 100 timer i den forudgående 12 måneders periode har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsfirma inden for projektering, installation, service og vedligehold af anlæg inden for det pågældende område (AVA/ABV).

Endvidere skal kravet vedrørende ERFA-kurser, jf. RTL002 punkt 54.1, ligeledes opretholdes og dokumenteres i dispensationsperiode.

Derudover skal virksomheden oplyse adresse på installeret anlæg i forbindelse med dispensationsansøgning, samt indsende adresse på installeret anlæg i forbindelse med de årlige oplysninger.

AGA/ARS certificerede personer

DBI Retningslinje 002, 5. udgave august 2013.
 
I henhold til DBI Retningslinje 002 (2013), punkt 82, ”Fornyelse af certifikat”, er der krav til mindst 2 ERFA-kurser inden for en 5 årig periode med maks. 26 måneder mellem hvert dokumenterede bestået ERFA-kursus.

For området ARS er ovenstående krav suspenderet indtil revideret retningslinje for ARS foreligger.

For området AGA vil DBI løbende sende nyhedsmails ud til certificerede personer, når der er fagrelevante nyheder på området.

Dokumentationskrav om beståede ERFA-kurser på ARS og AGA området for opretholdelse af personcertificering iht. RTL002 suspenderes indtil udgangen af 2018.

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.