Referencegruppen for retningslinje 001 og 002
Referencegruppen for retningslinje 001 og 002 er faglig sparringspartner for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold. Referencegruppen arbejder efter et kommissorium.

Referencegruppen for el-termografering
Referencegruppen for el-termografering, i forhold til retningslinje 010-1, 010-2 og 010-3 er faglig sparringspartner for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold.

Referencegruppen for produkt certificering af DBI Retningslinje 003
Referencegruppen for produkt certificering af DBI Retningslinje 003 er faglig sparringspartner for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningens forhold.

DISPENSATION – ERFA-kursus i AGA og ARS

Så snart ERFA-kurserne udbydes igen, vil DBI informere om dette.


Dispensationen for ERFA-kursus i AGA er gældende indtil ny udgivelse af Forskrift 233, Automatiske gasanlæg foreligger.


Dispensationen for ERFA-kursus i ARS er gældende indtil ny udgivelse af Forskrift 253, Automatiske rumslukningsanlæg foreligger.


Jf. DBI retningslinje 002 – punkt 80 ”Fornyelse af certifikat” er certifikatets fornyelse betinget af, at ERFA-kurser med multiple choice prøver inden for det relevante kravdokument er bestået.


Fra den 18. juni 2019 er det muligt at få dispensation for AGA og ARS ERFA-kurser.

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn