Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Referencegrupper

De respektive referencegrupper er faglig sparringspartnere for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold. Referencegrupperne vil med deres brede fagtekniske sammensætning tage stilling til tvivlsspørgsmål i forhold til bestemmelserne i relevante normative dokumenter.

Referencegrupperne skal på en retfærdig og ensartet måde repræsentere alle parter med væsentlig interesse i ordningerne.

Referencegruppen for retningslinje 001 og 002
Referencegruppen for retningslinje 001 og 002 er faglig sparringspartner for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold. Referencegruppen arbejder efter et kommissorium.

Referencegruppen for el-termografering
Referencegruppen for el-termografering, i forhold til retningslinje 010-1, 010-2 og 010-3 er faglig sparringspartner for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold.

Referencegruppen for produkt certificering af DBI Retningslinje 003
Referencegruppen for produkt certificering af DBI Retningslinje 003 er faglig sparringspartner for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningens forhold.

Tilmeld dig DBI's Teknisk Nyhedsmail

Teknisk nyhedsmail

Ønsker du løbende at modtage information om rettelser og tolkninger til DBI's retningslinjer og vejledninger, samt emner drøftet i inspektionsvirksomhedernes ERFA-gruppe, kan du tilmelde dig DBI's teknisk nyhedsmail.

Tilmeld dig her

Det Registrerende Organ

Charlotte A. Hellensberg
Charlotte A. Hellensberg Kvalitetschef
Lykke S. Vedelsdal
Lykke S. Vedelsdal Faglig koordinator
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING