Referencegruppen for retningslinje 001 og 002 er faglig sparringspartner for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold. Referencegruppen arbejder efter et kommissorium.

Referencegruppen for el-termografering, i forhold til retningslinje 010-1, 010-2 og 010-3 er faglig sparringspartner for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold.

Referencegruppen for produkt certificering af DBI Retningslinje 003 er faglig sparringspartner for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningens forhold.

Dispensation

Ophævelse af dispensation.

Det Registrerende Organ (DRO) under DBI vil hermed gerne gøre opmærksom på, at den midlertidige dispensation for indsendelse af mindst en færdigmelding med henblik på inspektion af AVA- og ABV-anlæg, slutter den 1. juli 2019.


Siden 1. januar 2018 med overgangsperiode til 1. juli 2018, har BR18 været gældende, hvori der stilles krav om akkrediteret inspektion af både AVA- og ABV-anlæg.


Det betyder for dig som certificerede person, at det ikke længere er muligt at opretholde din personcertificering hvis ikke du kan indsende alle relevante årlige oplysninger jf. afsnit 70 i Retningslinje 002. Dette kan have indflydelse på virksomhedsgodkendelsen jf. Retningslinje 001.


Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at DRO fremadrettet kun kan udstede dispensation i henhold til kravene i Retningslinje 001 og Retningslinje 002.

DISPENSATION – ERFA-kursus i AGA og ARS

Så snart ERFA-kurserne udbydes igen, vil DBI informere om dette.


Dispensationen for ERFA-kursus i AGA er gældende indtil ny udgivelse af Forskrift 233, Automatiske gasanlæg foreligger.


Dispensationen for ERFA-kursus i ARS er gældende indtil ny udgivelse af Forskrift 253, Automatiske rumslukningsanlæg foreligger.


Jf. DBI retningslinje 002 – punkt 80 ”Fornyelse af certifikat” er certifikatets fornyelse betinget af, at ERFA-kurser med multiple choice prøver inden for det relevante kravdokument er bestået.


Fra den 18. juni 2019 er det muligt at få dispensation for AGA og ARS ERFA-kurser.

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.