Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Referencegruppe el-termografering

Referencegruppen for el-termografering skal, med sin brede fagtekniske sammensætning, tage stilling til tvivlsspørgsmål i forhold til bestemmelserne i Retningslinje 010-1 , Retningslinje 010-2 og Retningslinje 010-3 .

Referencegruppen arbejder efter et kommissorium


Referencegruppens medlemmer er:

Organisation

TEKNIQ Arbejdsgiverne

Foreningen for danske el-termografer

Danske Bygningskonsulenter

Forsikring og Pension

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Det registrerende Organ

DBI publikationer
Rettelser og tolkninger

DBI retningslinje 010-1+2+3

Rettelser til DBI Retningslinje 010-3

Download

DBI retningslinje 010-1+2+3
Rettelser til DBI Retningslinje 010-2

Download

 
DBI publikationer
Historiske rettelser

DBI retningslinje 010-1+2+3
Rettelser til DBI Retningslinje 010-1
Download
Læs mere
Tilmeld dig DBI's Teknisk Nyhedsmail

Teknisk nyhedsmail

Ønsker du løbende at modtage information om rettelser og tolkninger til DBI's retningslinjer og vejledninger, samt emner drøftet i inspektionsvirksomhedernes ERFA-gruppe, kan du tilmelde dig DBI's teknisk nyhedsmail.

Tilmeld dig her

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING