Referencegruppe el-termografering

Referencegruppen for el-termografering skal, med sin brede fagtekniske sammensætning, tage stilling til tvivlsspørgsmål i forhold til bestemmelserne i Retningslinje 010-1 , Retningslinje 010-2 og Retningslinje 010-3 .

Referencegruppen arbejder efter et kommissorium


Referencegruppens medlemmer er:

Organisation

TEKNIQ Arbejdsgiverne

Foreningen for danske el-termografer

Danske Bygningskonsulenter

Forsikring og Pension

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Det registrerende OrganØnsker du løbende at modtage information om rettelser og tolkninger til DBI retningslinjer, kan du tilmelde dig DBI Teknisk Nyhedsmail .

DBI publikationer
Rettelser og tolkninger

DBI retningslinje 010-1+2+3

Rettelser til DBI Retningslinje 010-3

Download

DBI retningslinje 010-1+2+3
Rettelser til DBI Retningslinje 010-2

Download

 
DBI publikationer
Historiske rettelser

DBI retningslinje 010-1+2+3
Rettelser til DBI Retningslinje 010-1
Download
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn