Referencegruppe el-termografering

Referencegruppen for el-termografering skal, med sin brede fagtekniske sammensætning, tage stilling til tvivlsspørgsmål i forhold til bestemmelserne i Retningslinje 010-1 , Retningslinje 010-2 og Retningslinje 010-3 .

Referencegruppen arbejder efter et kommissorium


Referencegruppens medlemmer er:

Organisation

TEKNIQ Arbejdsgiverne

Foreningen for danske el-termografer

Danske Bygningskonsulenter

Forsikring og Pension

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Det registrerende Organ

DBI publikationer
Rettelser og tolkninger

DBI retningslinje 010-1+2+3

Rettelser til DBI Retningslinje 010-3

Download

DBI retningslinje 010-1+2+3
Rettelser til DBI Retningslinje 010-2

Download

 
DBI publikationer
Historiske rettelser

DBI retningslinje 010-1+2+3
Rettelser til DBI Retningslinje 010-1
Download
Tilmeld dig DBI's Teknisk Nyhedsmail

Teknisk nyhedsmail

Ønsker du løbende at modtage information om rettelser og tolkninger til DBI's retningslinjer og vejledninger, kan du tilmelde dig DBI's Teknisk Nyhedsmail.

Tilmeld dig her

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn