Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Projekt METAFUEL

Alternative brændstoffer til skibsdrift har stort potentiale for den grønne omstilling, og metanol, ammoniak og brint er de mest lovende muligheder i dag. Den maritime branche står over forandringer og store beslutninger relateret til dekarbonisering i den nære fremtid. METAFUEL-projektet udvikler en matrixbaseret metode, der kan støtte beslutninger for maritime interessenter relateret til de nye brændstoftyper, herunder anvendelse og relevans af teknologier, udstyr, og strategier til håndtering af brandsikkerhed for alternative brændstoffer.

Danske maritime interessenter, herunder skibsredere, skibsdesignhuse, udstyrs- og motorproducenter, spiller alle en vigtig rolle for den grønne omstilling i den maritime branche. Mere bæredygtig skibsfart er på horisonten med retrofitting på eksisterende skibe, samt design af nye skibe, der skal anvende nye typer af grønnere brændstof eller dual-fuel løsninger.

Metanol, ammoniak, og brint er de mest lovende grønne brændstoffer idag, med stort potentiale til at reducere udslip af drivhusgasser og emissioner fra skibe. Omstilling til alternative brændstoffer kan således være et betragteligt skridt mod opnåelsen af de globale mål om dekarbonisering, og dermed være med til at nedbringe de negative miljømæssige konsekvenser af global skibsdrift.

Initiativer med henblik på grøn omstilling i den maritime branche er allerede nu til at få øje få, og det må forventes at branchen vil stå over for massive forandringer i den kommende tid. Der er et hastigt stigende behov for konkrete værktøjer der kan hjælpe med at guide de beslutningsprocesser som interessenterne i branchen vil stå over for, når succesfuld, sikker, og økonomisk effektiv grøn omstilling skal sikres.

METAFUEL projektet har til formål at udvikle en matrixbaseret metode der kan fungere som et praktisk beslutningsstøtteværktøj for maritime interessenter, når de skal vurdere anvendelse og relevans af tilgængelige teknologier, udstyr, og strategier til håndtering af brandsikkerhedsaspekter relateret til de tre nye brændstoftyper.

Desuden vil projektet demonstrere et eller flere eksempler på anvendelse af matrixen til valg af passende udstyr, som f.eks. brandudrustning, detekterings-, og slukningssystemer til brug om bord, med henholdsvis metanol, ammoniak, og hydrogen som anvendt brændstof.

I projektet vil DBI udføre en grundig kortlægning af de brandsikkerhedsmæssige udfordringer metanol, ammoniak, og brint repræsenterer, når de anvendes som brændstof på skibe. Denne kortlægning vil resultere i en ekspertvurdering af de løsninger der på nuværende tidspunkt tilbydes i markedet, og områder hvor der vil være behov for udvikling af nye løsninger.

Projektet finansieres af DBI og Den Danske Maritime Fond.

Projektet er påbegyndt i maj 2024 og afsluttes i december 2025.

Nye brandstrategier efter Umoe Ventus Projektet løb fra maj 2024 til december 2025
Mads Ragnvald Nielsen

Projektansvarlig
Mads Ragnvald Nielsen
Project Leader

Telefon: 50 80 74 14
E-mail: mrn@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING