Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Wood:UpHigh

Fremtidens kvalificerede brandtekniske løsninger til det biobaserede etagebyggeri.

Regeringen har med Klimaloven fastsat et mål om, at Danmarks CO2-udledning skal reduceres med 70 % frem mod 2030 sammenlignet med 1990. I april 2021 lancerede Regeringen en National strategi for bæredygtigt byggeri, som skal bidrage til at nå målsætningen. Ifølge strategien skal der bl.a. udvikles præaccepterede løsninger til bærende konstruktioner i brandbart materiale, som understøtter opførelsen af træbyggeri op til 5 etager. Målet er, at der skal være tilgængelige præaccepterede løsninger for træbyggeri, ligesom det er tilfældet for ikke brandbare byggematerialer. Brandkrav er en væsentlig barriere for volumenbyggeri, da kun få biobaserede konstruktionstyper og materialesammensætninger er dokumenterede i forhold til brand og derfor ikke indgår som præaccepterede løsninger. Dette medfører, at der i stedet anvendes konventionelle og CO2-tunge materialer.

Wood:UpHigh-projektet har et samlet budget på 5,3 mio DKK og er støttet af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via DBI’s resultatkontrakt.

Projektets formål

DBI og entreprenørvirksomheden LOGIK & CO har en vision om at muliggøre en større andel af biobaserede materialer i byggeriet uden at gå på kompromis med brandsikkerheden. Wood:UpHigh-projektet skal accelerere det biobaserede byggeri ved at tilvejebringe dokumentation for, at sammensatte biobaserede konstruktioner kan finde bredere og nemmere anvendelse i etagebyggeri.

Projektet vil udforske, analysere og dokumentere brandmodstandsevne for udvalgte bærende trækonstruktioner i kombination med biobaseret isolering. På baggrund af dette er det ønsket at demonstrere, hvordan sammensætningen mellem biobaserede bærende konstruktioner og isolering kan imødekomme brandtekniske funktionskrav jf. de præaccepterede løsninger.

Projektet skal bl.a. udføre 10 akkrediterede fuldskala-brandprøvninger samt 30-40 small-scale indikative brandprøvninger. Resultaterne bliver et uvildigt og brancheanerkendt eksempelkatalog med dokumenterede løsninger, som er gratis og offentligt tilgængeligt for byggeriets aktører. Projektets primære målgruppe er bygherrer, arkitekter, ingeniører, materialeproducenter og brandrådgivere. Resultaterne sigter imod anvendelse i alle brandklasser i byggerier op til mindst 4 etager (og muligvis højere) i brandklasse 3 og 4.Projektet løber fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2024.
Christen Kjer-Hansen

Projektansvarlig
Christen Kjer-Hansen
Projektleder

Telefon: 50 80 65 59
E-mail: ckh@dbigroup.dk

Resultater fra projektet Wood:UpHigh

Læs testrapporterne fra Wood:UpHigh på vores hjemmeside.

Læs mere

Organisering

Projektet ledes af DBI, som varetager alle projektets aktiviteter, på nær konstruktion af testemner til brandtest, som varetages af LOGIK&CO. En bred følgegruppe, der repræsenterer både know-how og know-why om biobaseret byggeri, vil træffe vigtige beslutninger om materialevalg, sammensætninger og konstruktionsdetaljer. Derudover har projektet en uformel følgegruppe af materialeleverandører og producenter, som vil bidrage til projektet med råvarer og materialer efter behov. Følgegrupperne faciliteres af DBI sammen med LOGIK&CO.

Følgegruppens deltagere er:

Navn Titel Organisation
Anders Vestergaard Brandrådgiver, Chief Specialist   Ramboll
Balder Johansen Indehaver LOGIK & CO.
Jess Grotum Nielsen Adjunk VIA University College
Jørgen Munch-Andersen   Senior Advisor Aalborg Universitet
Jørgen Søndermark Projektleder Realdania By & Byg
Kåre Flindt Jørgensen Teknisk Chef NCC
Lars Jørgensen Direktør Egen Vinding og Datter
Lauritz Rasmussen Formand Træelementforeningen
Michael Koch Direktør Træinformation
Niels Neye Konsulent
Stig hessellund Projektchef Realdania
Søren Meyer Udviklingschef Grundejernes Investeringsfond
Søren Nayberg Specialkonsulent NAYBERG
Søren Nielsen Partner Vandkunsten
Thomas Bulow Bygningsingeniør Enemærke og Petersen

Projektet løber fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2024.

Foto af Mjøstårnet: NinaRundsveen, wikimedia.org

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING