Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

DBI strategisk forskning

Forretningsresiliens i danske SMV’er

DBI udvikler nye og effektive løsninger, der hjælper SMV’er med at styrke deres forretningsresiliens. Det sker bl.a. ved at udvikle SMV-egnede værktøjer til eksempelvis Business Continuity Management, kriseberedskab og risikohåndtering. Det vil skabe robuste og fleksible SMV’er, der fastholder deres omsætning og arbejdspladser ved en kritisk hændelse eller krise.

En stadig mere global verden medfører en højere kompleksitet i virksomheders værdi- og forsyningskæder. Det betyder, at virksomheder er mere afhængige af hverandre og mere sårbare, da hændelser som nedbrud og forsinkelser hos underleverandører samt globale hændelser som pandemier, konflikter eller blokeringer af global logistik kan påvirke SMV’ers forsyningskæder. Det udgør en trussel for virksomhedernes evne til at opretholde en produktion og drift, der potentielt kan resultere i konkurs og dermed tab af arbejdspladser og eksport.

De tilgængelige værktøjer til at arbejde med forretningsresiliens – dvs. evnen til at forvente og tilpasse sig kritiske hændelser og kriser – er primært målrettet store virksomheder. Samtidig har SMV’er typisk relativt færre ressourcer og organisatoriske overskud til at arbejde systematisk med området. Derfor er det en udfordring for dem at etablere det nødvendige beredskab og den rette grad af redundans i deres forsyningskæder og organisation, så de i tilfælde af en kritisk hændelse kan opretholde produktionen eller tilpasse sig hændelsen, hvilket kan lede til vækst.

DBI vil øge SMV’ers forretningsresiliens ved at styrke deres evne til at identificere og analysere sårbarheder og kritiske hændelser, inden de finder sted, samt deres evne til at håndtere og lære af dem. Det skal bl.a. ske gennem udvikling og test af SMV-skræddersyede værktøjer inden for områderne Business Continuity Management, kriseberedskab og -styring samt risiko- og sårbarhedshåndtering. Det vil betyde mere robuste virksomheder, der er godt forberedte til at opretholde produktion, likviditet og arbejdspladser ved kriser eller kritiske hændelser.

AKTIVITETS- OG NYHEDSLOG

23. maj 2022Strategic Foresight Report - 2021, EU-kommissionen Læs mere
19. jan - 3. feb. 2022
Deltag i en måling af danske virksomheders modstandsdygtighed over for driftsforsyrrelser og få indsigt i din virksomheds styrker og sårbarheder.
Deltag her

05. nov. 2021

Virksomheder får nu opskriften på at tackle den næste krise

Læs mere

Læs mereProjektansvarlig

Jesper Florin
Afdelingsleder - Sikringsafdelingen
Eksamineret Sikringsleder®,
Certified CBCP, DRII
51 35 37 07

jfl@brandogsikring.dkProjekter

Beyond the Crisis

Modstandsdygtig.DK

DBI skal sammen med tre andre GTS-institutter stå for vejledning af danske virksomheder, som skal ruste dem til at modstå kommende kriser. Ambitionen er at få mindst 1.000 virksomheder til at implementere nye procedurer og rutiner, der gør deres forretning mere modstandsdygtig over for kriser. Industriens Fond står bag projektet.
Projektansvarlig
Andreas Norstedt
Sikkerhedsrådgiver

Projektet løber fra: 1. oktober 2021 til 31. december 2024 Læs mere
Beyond the Crisis

Beyond the Crisis

DBI vil styrke danske SMV’ers robusthed ved at øge deres brug af Business Continuity Management (BCM), da de typisk har begrænset infrastruktur og få ressourcer investeret i teknisk og organisatorisk kapabilitet til foregribelse og håndtering af kritiske hændelser som for eksempel pandemier, økonomiske kriser, cyber- eller terrorangreb.
Projektansvarlig
Andreas Norstedt
Sikkerhedsrådgiver

Projektet løb fra: 1. januar 2021 til 30. juni 2023 Læs mere
Samarbejdende Cybersikkerhed

Samarbejdende Cybersikkerhed

DBI vil sammen med udvalgte samarbejdspartnere styrke cybersikkerheden branchevis gennem samarbejde, vidensdeling, sikkerhedsmonitorering samt opbygning af kernekompetencer. Dermed gøres cybersikkerhed til et konkurrenceparameter for danske SMV’er. DBI bidrager med unik viden om beredskabsplaner og hvordan det kan konverteres til en digital it-beredskabsplan, som kan benyttes i tilfælde af cyberangreb.
Projektansvarlig
Flemming Lorentzen
Risiko- og sikringsrådgiver

Projektet løb fra: 1. januar 2020 til 31. december 2021 Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING