DBI strategisk forskning

Forretningsresiliens i danske SMV’er

DBI udvikler nye og effektive løsninger, der hjælper SMV’er med at styrke deres forretningsresiliens. Det sker bl.a. ved at udvikle SMV-egnede værktøjer til eksempelvis Business Continuity Management, kriseberedskab og risikohåndtering. Det vil skabe robuste og fleksible SMV’er, der fastholder deres omsætning og arbejdspladser ved en kritisk hændelse eller krise.

En stadig mere global verden medfører en højere kompleksitet i virksomheders værdi- og forsyningskæder. Det betyder, at virksomheder er mere afhængige af hverandre og mere sårbare, da hændelser som nedbrud og forsinkelser hos underleverandører samt globale hændelser som pandemier, konflikter eller blokeringer af global logistik kan påvirke SMV’ers forsyningskæder. Det udgør en trussel for virksomhedernes evne til at opretholde en produktion og drift, der potentielt kan resultere i konkurs og dermed tab af arbejdspladser og eksport.

De tilgængelige værktøjer til at arbejde med forretningsresiliens – dvs. evnen til at forvente og tilpasse sig kritiske hændelser og kriser – er primært målrettet store virksomheder. Samtidig har SMV’er typisk relativt færre ressourcer og organisatoriske overskud til at arbejde systematisk med området. Derfor er det en udfordring for dem at etablere det nødvendige beredskab og den rette grad af redundans i deres forsyningskæder og organisation, så de i tilfælde af en kritisk hændelse kan opretholde produktionen eller tilpasse sig hændelsen, hvilket kan lede til vækst.

DBI vil øge SMV’ers forretningsresiliens ved at styrke deres evne til at identificere og analysere sårbarheder og kritiske hændelser, inden de finder sted, samt deres evne til at håndtere og lære af dem. Det skal bl.a. ske gennem udvikling og test af SMV-skræddersyede værktøjer inden for områderne Business Continuity Management, kriseberedskab og -styring samt risiko- og sårbarhedshåndtering. Det vil betyde mere robuste virksomheder, der er godt forberedte til at opretholde produktion, likviditet og arbejdspladser ved kriser eller kritiske hændelser.

AKTIVITETS- OG NYHEDSLOGProjektansvarlig

Jesper Florin
Afdelingsleder - Sikringsafdelingen
Eksamineret Sikringsleder®,
Certified CBCP, DRII
51 35 37 07

jfl@brandogsikring.dkFÅ NOTIFIKATIONER PÅ MAIL:

Projekter

Beyond the Crisis

Beyond the Crisis

DBI vil styrke danske SMV’ers robusthed ved at øge deres brug af Business Continuity Management (BCM), da de typisk har begrænset infrastruktur og få ressourcer investeret i teknisk og organisatorisk kapabilitet til foregribelse og håndtering af kritiske hændelser som for eksempel pandemier, økonomiske kriser, cyber- eller terrorangreb.
Projektansvarlig
Andreas Norstedt
Sikkerhedsrådgiver

Projektet løber fra: 1. januar 2021 til 1. januar 2023 Læs mere
Samarbejdende Cybersikkerhed

Samarbejdende Cybersikkerhed

DBI vil sammen med udvalgte samarbejdspartnere styrke cybersikkerheden branchevis gennem samarbejde, vidensdeling, sikkerhedsmonitorering samt opbygning af kernekompetencer. Dermed gøres cybersikkerhed til et konkurrenceparameter for danske SMV’er. DBI bidrager med unik viden om beredskabsplaner og hvordan det kan konverteres til en digital it-beredskabsplan, som kan benyttes i tilfælde af cyberangreb.
Projektansvarlig
Flemming Lorentzen
Risiko- og sikringsrådgiver

Projektet løber fra: 1. januar 2020 til 31. december 2021 Læs mere
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn