Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Samarbejdende Cybersikkerhed

Cybersikkerheden sakker bagud hos danske SMV’er. Ifølge SMV Barometeret mener mere end halvdelen af danske SMV’er, at de er utilstrækkeligt sikret. Omkostningen ved et angreb er ofte flere millioner kr. foruden risiko for tabte ordrer og mindre konkurrenceevne. Samtidig stiger antallet af angreb mod SMV’er internationalt.


Formålet med projektet er at styrke cybersikkerheden branchevis gennem samarbejde, vidensdeling, sikkerhedsmonitorering samt opbygning af kernekompetencer. Dermed gøres cybersikkerhed til et konkurrenceparameter for danske SMV’er.

På lang sigt kan projektet løfte sikkerhedsniveauet for SMV’er. Projektet forventes at styrke konkurrenceevnen samt at sikre, at danske leverandører ikke bliver udelukket fra udbud eller kommer i mistillid på grund af manglende cybersikkerhed.

Hvem kan have gavn af projektet?

Med løsningen Samarbejdende Cybersikkerhed vil en brancheforening kunne tilbyde sine medlemmer gratis at indgå i et cybersikkerhedssamarbejde. Her modtager de advarsler, cyber-updates m.m., samt online cybersikkerhedstræning. 
Desuden kan de frit downloade en teknisk løsning, som muliggør detektion af angribere, opsamling af data til dokumentation, deling af angrebsdata med andre medlemmer m.m. 


En del af ydelserne er gratis, mens andre kræver et abonnement til lave, SMV-tilpassede priser. Dertil får brancheforeningen overblik over, hvad der sker hos de medvirkende medlemmer, den  kan foretage analyser af og forudse angreb, og den kan informere deltagerne.

DBI's rolle

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et af de syv GTS-institutter og er en af de førende eksperter i Danmark på området for udarbejdelse og implementering af beredskabsplaner. Denne viden har DBI konverteret til en digital beredskabsplan, samt første version af en digital it-beredskabsplan, som benyttes i tilfælde af cyberangreb.

DBI bringer denne viden og teknologi til projektet, så brugerne af løsningen hjælpes igennem hvilke trin de skal udføre og hvordan i tilfælde af angreb. Alt er tilgængeligt online bl.a. gennem PC og apps.


Samarbejdspartnere

Projektet udføres af DBI, i samarbejde med Danske Vandværker, IT-sikkerhedsfirmaet Derant Aps og dataanalysefirmaet Halfspace. Løsningen er baseret på eksisterende viden og teknologi som tilpasses projektet, bl.a. for øget automatisering af sikkerhedsanalyser.

Projektet er en del af Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed. 

Samarbejdende Cybersikkerhed Projektet løb fra: 1. januar 2020 til 31. december 2021
Flemming Lorentzen

Projektansvarlig
Flemming Lorentzen
Risiko- og sikringsrådgiver

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING