Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

ReHemp

I Danmark oplever vi en stor stigning inden for bæredygtigt byggeri og materialer. Dog oplever DBI en mangel på viden om genanvendelse af affaldsressourcer og biobaserede byggematerialer i stor skala. DBI vil derfor i samarbejde med Havnens hænder udvikle et nyt bæredygtigt og cirkulært byggemateriale, der er baseret på de samme produkttekniske principper som Hempcrete blokke, men med et lavere CO2-aftryk.

En stor del af Havnens hænders salg stammer fra Hempcrete blokke. Hempcrete blokke er et bæredygtigt produkt, som primært konkurrerer mod byggematerialer som f.eks. porebetonblokke. I dette projekt vil DBI i samarbejde med Havnens hænder udvikle et materiale, som benytter Hempcretes tekniske principper, men tager afsæt i at binde byggeaffald med hampeskræver.

Målet med projektet er at skabe et grundlag for bedre genanvendelse af affaldsressourcer og at mindske CO2 udledningen ved udskiftning af de traditionelle porebetonblokke med et mere bæredygtigt alternativ. Prototyper vil løbende blive testet i indikative tests ift. brand, styrke og akustik for at tilvejebringe indikativ viden til videre produktudvikling.

Projektet løber til april 2025. Projektet er støttet af Innovationsfonden. Projektets partnere er Havnens Hænder.

Projektet løber til april 2025
Frederik Kruse

Projektansvarlig
Frederik Kruse
Project Manager

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING